98 بررسی نحوه به حداکثر رساندن مقاومت كنترل كننده در برابر اختلالات در سیستم های كنترل برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود بررسی نحوه به حداکثر رساندن مقاومت كنترل كننده در برابر اختلالات در سیستم های كنترل

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 140 بایت صفحه 98 فرمت doc 25000 بررسی نحوه به حداکثر رساندن مقاومت كنترل كننده در برابر اختلالات در سیستم های كنترل پایان نامه و پروژه پایانی كارشناسی در رشته مهندسی برق – الكترونیك با عنوان استفاده از كنترل كننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی كنترل كننده ها دانلود پایان نامه مهندسی الكترونیک بررسی نحوه به حداکثر رساندن مقاومت كنترل كننده در برابر اختلالات در سیستم های كنترل   مقدمه طراحی كنترل كننده های مقاوم، یكی از اساسی ترین مسائل در طراحی سیستم های كنترل است. یكی از علایق طراحان سیستم های كنترل این است كه كنترل كننده به نوعی طراحی شود كه دارای حداقل حساسیت یا به عبارت دیگر بیشترین مقاومت در برابر اختلالات وارده بر سیستم باشد. در این راستا یكی از روش ها استفاده از كنترل كننده‌های پارامتری، به منظور دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی كنترل كننده ها است. آنگاه این پارامترها به روش های متنوعی به گونه ای محاسبه و جایگزین می شوند كه مقاومت مورد انتظار البته با حفظ پایداری سیستم میسر گردد.   در این راستا تلاش های زیادی توسط دانشمندان و مهندسان كنترل انجام شده است، كه از آن جمله می توان به افرادی مانند، ماین و مردوخ  در سال197، ماكی و وندویچ  در سال1974، بارنت  در سال1975، گورشیانكار و رامر  در سال1976، مونرو  در سال 1976، ونهام  در سال1979، فلام  در سال198، وارگا  1981، فاهمی و اوریلی در  سال1982، كاوتسكی و نیكلوس  در1983،1984 و آمین و الابدال  در سال1988، كرباسی و بل  در1993 اشاره كرد.   در این فصل دو الگوریتم برای محاسبه پاسخ مقاوم در مسأله كنترل كننده های پس خورد حالت خطی چند متغیره ارائه می دهیم در همه حالات ماتریس پس خورد با تخصیص بردارهای ویژه متناظر با مقادیر ویژه مورد نیاز به گونه ای محاسبه می گردد كه ماتریس بردارهای ویژه نامنفرد، خوش وضع باشند در این روش طیف مقادیر ویژه به گونه ای تخصیص داده می شود كه اولاً سیستم كنترل پذیر باشد ثانیاً حساسیت این مقادیر كه متناظر حساسیت كنترل كننده است، حداقل باشد. لذا در بخش بعدی مسأله تخصیص مقادیر ویژه به صورت مفصل تعریف می شود. این فصل دارای دو بخش است كه در بخش اول یعنی بخش (2-1) مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم برای سیستم های حلقه بسته مطرح می شود در طی فصل با تعریف مقاومت بهینه و بیان معیارهای مقاومت آمادگی لازم را برای ورود به بحث بخش بعدی یعنی بخش (3-1) را مهیا می كند.   در بخش (3-1) كنترل كننده های مقاوم با استفاده از دو الگوریتم پیشنهادی در تخصیص مقاوم مقادیر ویژه طراحی می گردند كه در یكی از الگوریتم ها یعنی الگوریتم دوم لازم است كه یك مسأله كمترین مربعات خطی حل شود كه در این راستا الگوریتم ژنتیك، GA ، یكی از ابزارهای كمك كننده است. و در نهایت با بیان دو مثال كاربردهای این بخش را نمایش می دهیم.       کلمات کلیدی: الگوریتم ژنتیک طراحی كنترل كننده ها كنترل كننده های پارامتری         فهرست مطالب استفاده از كنترل كننده‌های پارامتری برای دست یابی به درجات آزادی مناسب در طراحی كنترل كننده ها (1-1) مقدمه 1 (2-1) تخصیص مقادیر ویژه مقاوم: 4 (1-2-1) مسأله پس خورد حالت مقاوم: 4 (2-2-1) بیان مسأله: 5 (3-2-1) بیان مسأله تخصیص مقادیر ویژه مقاوم 9 (4-2-1) بیان مسأله تخصیص ساختارهای  ویژه مقاوم 1 (4-4-2-1) قضیه: 13 (5-2-1)ویژگی های یك سیستم حلقه بسته مقاوم 13 (1-5-2-1) قضیه: 14 (1-5-2-1) قضیه: 15 (2-5-2-1) قضیه: 16 (6-2-1) مقاومت بهینه 18 (1-6-2-1) قضیه: 19 (7-2-1) معیارهای مقاومت 2 (1-3-1) مراحل پایه ای 25 (2-3-1) الگوریتم های عددی طراحی كنترل كننده های مقاوم 27 (1-2-3-1) الگوریتم اول: 27 (2-2-3-1) الگوریتم دوم 28 (3-3-1) مثالها و كاربرد 3 (1-2) مقدمه 33 (2-2) منطق فازی و مجموعه های فازی 38 (1-2-2) تعریف: 38 (12-2-2) منطق فازی و استدلال تقریبی 44 (13-2-2) موتور استنتاج فازی 48 (15-2-2) فازی سازها  49 (16-2-2)غیرفازی سازها 5 (17-2-2) نتیجه گیری : 51 (3-2) طراحی كنترل كننده های فازی (F.C.D) 51 (1-3-2) مدلهای طراحی كنترل كننده های فازی 51 (4-2) شبكه های عصبی مصنوعیANN  54 (1-4-2) قاعده آموزش پرسپترون 57 (2-4-2) قاعده آموزش پس انتشار خطا 58 (3-4-2) قاعدة آموزش تركیبی: 61 (1-5-2) شبیه سازی یك سیستم فازی به یك تقریب كننده عمومی 63 (1-6-2) مسأله: 66 نتیجه گیری: 67 (1-3) مقدمه 69 بررسی نتایج حاصله و اینكه K فوق دارای مقادیر ویژه 82 مرحله(A 83 مرحله(D 83 (2-4-3) الگوریتم طراحی كنترل كننده مقاوم با پویش فازی- عصبی- ژنتیكی 85       25 الگوریتم ژنتیک طراحی كنترل كننده ها كنترل كننده های پارامتری طراحی كنترل كننده های مقاوم بررسی نحوه به حداکثر رساندن مقاومت كنترل كننده در برابر اختلالات در سیستم های كنترل دانلود پایان نامه الكترونیک دانلود پایان نامه رشته الكترونیک
 • 510 تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ( آپدیت شده 510 صفحه ) فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ( آپدیت شده 510 صفحه ) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 449 بایت صفحه 510 فرمت doc 99000 تلقیح…

 • 36 پاورپوینت بررسی اصول مدیریت در قرن 21 مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بررسی اصول مدیریت در قرن 21 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 741/44 کیلوبایت صفحه 36 فرمت pptx 12000 پاورپوینت بررسی اصول مدیریت در…

 • 71 پاورپوینت مدیریت فرایند و تعاریف آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت فرایند و تعاریف آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 677/36 کیلوبایت صفحه 71 فرمت pptx 26000 پاورپوینت مدیریت فرایند و تعاریف آن…

 • 133 علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران حسابداری
 • دانلود علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 96 بایت صفحه 133 فرمت doc…

 • 37 دانلود پاورپوینت سرمایه اجتماعی 37 اسلاید مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت سرمایه اجتماعی 37 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/06 مگابایت صفحه 37 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت سرمایه اجتماعی 37 اسلاید…

 • 249 پاورپوینت کتاب طراحی الگوریتم ها از جعفرنژاد قمی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کتاب طراحی الگوریتم ها از جعفرنژاد قمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 67/13 کیلوبایت صفحه 249 فرمت pptx 25000 پاورپوینت کتاب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *