97 پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 86 بایت صفحه 97 فرمت doc 25000 پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی امروزه عرضه و تقاضای سالانه حدود 5 میلیون دستگاه خودرو، صنعت خودروسازی را به یكی از پر سودترین منابع تولید و تجارت جهانی تبدیل كرده وو اهمیت استراتژیك آن موجب شده است كه از این صنعت به عنوان (مادر صنایع) و یا (صنعت صنعت‌ها )‌ یاد شود(2) پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی   تشریح و بیان موضوع تحقیق امروزه عرضه و تقاضای سالانه حدود 5 میلیون دستگاه خودرو، صنعت خودروسازی را به یكی از پر سودترین منابع تولید و تجارت جهانی تبدیل كرده وو اهمیت استراتژیك آن موجب شده است كه از این صنعت به عنوان (مادر صنایع) و یا (صنعت صنعت‌ها )‌ یاد شود.(2)دو مقوله تقریباًُ  یكسان بین‌المللی شدن و جهانی شدن از بدیهی‌ترین اهداف فعلی صنایع بزرگ جهان است. تلاش برای رقابت مسالمت‌آمیز و ورود به بازارهای جهانی و در نهایت كسب  سهم ابزار مناسب باعث پویندگی و بالندگی صنعت خودرو خواهد شد.(3) و از طرف صنعت خودرو به جهت ارتباط گسترده و تنگاتنگ با سایر صنایع و زیر بخشهای اقتصادی می‌تواند تبلور توان صنعتی كشور بحساب آید.(2)   ویژگیهای صنعت خودرو جهان در سال 1998 از جمله 2 ساله شدن صنعت خودروسازی، تولید سالانه 5 میلیون و 5 هزار دستگاه خودرو، اشتغال بیش از سه درسد ارزش اقتصادی تولیدات جهان). ادغام تولید كندگان بزرگو سازندگان قطعات و شكل‌گیری شبكه تولید و توزیع جهانی، اهمیت این صنعت را به وضوع نشان می‌دهد.(4).؟؟؟؟‌كشور به شمار می‌آید. رونق یك صنعت را می‌توان با شاخصهائی همچون میزان تولید، حجم سرمایه در گردش، كیفیت محصولات، توان رقابت در بازار، فناوری و تقاضای بازار سنجید. براساس آمارهای موجود. تولید خودرو كشور در سال 1377 رشدی حدود 1 برابر نسبت به سالهای پایانی دفاع مقدس داشته است.   در شرایط كنونی بیش از 2 درصد كل تولیدات صنعتی كشور متعلق به صنایع خودروسازی است. صنعت خودروسازی در سال 77 نزدیك به 4 میلیارد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. این صنعت به تنهائی مولد بیش از 1 درصد ارزش افزوده صنعتی است. از سال 72 تاكنون سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت جمهوری اسلامی و فعالیت روزافزون صنایع خودروسازی به ویژه به كارگیری ظرفیتهای بالقوه صنعتی كشور، به ایجاد شركتهای طراحی و مهندسی و تأمین قطعات خودرو (نظیر شركت ساپكو و سازه‌گستر) و احیای صنعت قطعه سازی با ایجاد 12 واحد فعال با 62 میلیارد ریال سرمایه، 139 هزار نفر شاغل (با 11 درصد متخصص)،‌رشد قابل توجه 3 درصدی تولیدات صنعت خودرو، 5 باربر بودن متوسط تولیدات صنعت خودرو نسبت به رشد تولیدات صنعت و 8 برابر بودن آن نسبت به رشد متوسط اقتصاد اقتصادی انجامیده است. (5)     کلمات کلیدی: جهانی شدن بین‌المللی شدن صنعت خودروسازی تولید ناخالص ملی اثر جهانگرایی بر صنعت خودرو     فهرست مطالب تشریح و بیان موضوع تحقیق 3 اهمیت موضوع تحقیق 7 اهداف اصلی از انجام تحقیق 9 اهداف فرعی تحقیق: 1 مسئله تحقیق: 1 سؤالات تحقیق: 1 سوالات فرعی: 11 روش تحقیق 11 قلمرو تحقیق 12 مشكلات و محدودیتها 13 جدول شمارة‌(2ـ3) تغییرات در تجارت جهانی طی چرخة زندگی محصول 15 ـ سطوح سه گانه محصول 16 شكل (2ـ8) سطوح سه‌گانه كالا (2) 16 الف ـ كیفیت: 16 شكل (2ـ1) راههای ارتقاء كیفیت محصول (7) 17 د ـ ‌نام تجاری: 18 ه‍ ـ‌بسته‌بندی: 18 و ـ ورانتی: 1 2 ض ـ خدمات پس از فروش 2 استراتژی قیمت گذاری بین‌المللی: 22 روشهای قیمت‌گذاری در بازار بین‌الملل: 22 خط مشی‌های تعدیل قیمت فروش: (45)، (5) 23 وضعیت قطعات خودرو 25 1ـ جهانی شدن 26 2ـ  تجدید ساختار و افزایش كارآیی 26 3ـ ساخت مجموعه‌ای 27 4ـ موقعیت تأمین كنندگان قطعات 27 5ـ ظهور ابر تأمین كنندگان 27 آخرین تحولات 3 بازار خودرو 31 تولید خودرو در كشورهای در حال توسعه 33 نكاتی چند در مورد صنعت خودروسازی در حال حاضر 35 عوامل مؤثر در صنعت خودروسازی 36 پیامدههای ساخت خورو 37 مهم‌ترین مسائل مورد توجه خودروسازها 38 جانگرایی 38 اثر جهانگرایی بر صنعت خودرو و قطعه سازی 39 تحولات ناشی از رقابت در صنعت خودرو 4 وضعیت صنعت خودرو در تركیه(16) 43 خودروسازی در تركیه 45 ویژگی بخش قطعه سازی تركیه: 46 بررسی وضعیت صنعت خودرو در ایرن 49 تاریخچه 49 شكل‌گیری صنعت خودرو در ایران 5 صنعت قطعه سازی 51 دلایل اهمیت صنعت قطعه سازی 53 انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو 55 عملكرد صادرات صنعت خودرو 56 1/1/4/2ـ مفهوم بهره‌وری 62 2/1/4/2ـ مدیریت بهره‌وری 64 2ـ بهره‌وری نیروی كار (Labour Productivitiy) 67 3ـ بهره‌وری سرمایه (Capital Productivity) 67 5ـ بهره‌وری مواد اولیه (Materia Productivity) 68 2/4/2ـ مدیریت منابع تأمین بیرونی و رقابت پذیری 68 3/4/2ـ رقابت پذیری و تولید ناب 71 بعضی ویژگیهای تولید ناب در مقایسه با تولید انبوه 72 سازماندهی: 73 1/1/5/2ـ روش مبتنی بر تأمین رضایت گروههای ذی‌نفع 76 2/1/5/2ـ‌روشهای مبتنی بر ارزشهای رقابتی 78 2/6/2ـ مدل هفت عاملی مك كینزی 8 1ـ ساختار : (Stricture) 81 2ـ نظامها : (Systems) 81 3ـ‌ سبك یا رفتار نمادی : (Style or Symolic Behavior) 82 6/2 ـ‌برخی از نظریات و مدلهای مربوط به رقابت‌پذیری شركتها 84 جهت یابی مدیریتی: 87 راضی‌كردن مشتری ـ ابعاد رقابت 88 قیمت فروش (هزینه تولید) 9 مبانی J.I.T 94 عناصر تعهد و تأمین طولانی مدت 96   25 جهانی شدن بین‌المللی شدن صنعت خودروسازی تولید ناخالص ملی اثر جهانگرایی بر صنعت خودرو دانلود پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع با عنوان بین‌المللی شدن و جهانی شدن صنعت خودروسازی خرید پایان نامه کارشناسی رشته اقتصاد و صنایع سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پایان نامه رشته اقتصاد
 • 207 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ) زبان و ادبیات
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات با عنوان ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻨﺮ ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮا (ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺻﻨﻮﺑﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها…

 • 62 پاورپوینت تلفیق دارویی و اهمیت آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تلفیق دارویی و اهمیت آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 5/11 مگابایت صفحه 62 فرمت ppt 15000 پاورپوینت تلفیق دارویی و اهمیت آن…

 • 21 پاورپوینت شیرهای دروازه ای فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت شیرهای دروازه ای دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 1/85 مگابایت صفحه 21 فرمت pptx 8000 پاورپوینت شیرهای دروازه ای دانلود پاورپوینت…

 • 76 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سیستم عامل های ابری رشته فناوری اطلاعات (IT)
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سیستم عامل های ابری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 3/12 کیلوبایت صفحه 76 فرمت doc 27000…

 • 81 پاورپوینت بیماری های غیر واگیر و اهمیت آن ها پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بیماری های غیر واگیر و اهمیت آن ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 3/85 مگابایت صفحه 81 فرمت pptx 17000 پاورپوینت بیماری های…

 • 230 دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 6/08 مگابایت صفحه 230 فرمت pptx 55000 دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *