97 بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 117 بایت صفحه 97 فرمت doc 127000 بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران مسأله عزت نفس و مقولۀ خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس فرد دارد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره با عنوان بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران   پیشگفتار: مسأله عزت نفس و مقولۀ خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است. برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خلاقیت و نوآوری، سلامت فکر و بهداشت روانی، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس فرد دارد. امروزه در اصلاح و درمان بسیاری از اختلالات شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی و گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری، تنبلی و کندروی به عنوان اولین یا مهمترین گام، به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند.   برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندیهای بالقوه خود بهره مند شوند باید از نگرشی مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه ای غنی برای تلاش برخوردار شوند. معمولاً نوجوانانی که دارای عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان می دهند و نیز از برجسته ترین ویژگی های صاحبان خلاقیت، داشتن اعتماد به نفس و احساس خود ارزشمندی بسیار بالاست.پرورش احساس خود ارزشمندی و عزت نفس در کودکان و نوجوانان یکی از وظایف ورسالتهای اولیاء و مربیان می باشد. (افروز، 1372، ص 7)انگیزه این پژوهش اهمیت خاص عزت نفس در زندگی انسان، مسائل و  مشکلات ناشی از نقصان آن می باشد.     کلمات کلیدی: عزت نفس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران       بیان مسئله: عزت نفس با خود ارزیابی، اثرات برجسته ای در جریان فکری، تمایلات، ارزشها و هدفهای شخص دارد و کلید فهم رفتار اوست. شخصی که از عزت نفس برخوردار است خودش را به گونۀ مثبتی ارزشیابی کرده، برخورد مناسبی نسبت به نظریات مثبت خود و دیگران دارد. در مقابل کسی که به عزت نفس پایین مبتلاست اغلب نوعی نگرش مثبت مصنوعی نسبت به دنیا دارد و در ناامیدی تلاش می کند تا به دیگران و خودش نشان دهد او شخص لایقی است و یا ممکن ا ست به درون خویش انزوا گزیند و از ارتباط با دیگرانی که از آنها می ترسد، اجتناب نماید. شخص مبتلا به عزت نفس پایین اساساً فردی است که احساس غرور کمی در خودش ادراک کرده است.عزت نفس براساس ترکیبی از مسائل و موضوعاتی که در زندگی برای ما اهمیت دارند، ساخته شده است. تاثیر والدین و معلمان را در حصول عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نباید از نظر دور داشت.   این پژوهش حاوی پنج فصل است: پس از چکیده و پیشگفتار، در فصل اول کلیات طرح تحقیق شامل:بیان مسأله، ضرورت تحقیق، هدف کلی، اهداف ویژه فرضیه و تعریف عملیاتی واژه های متغیرها مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم به پیشینه نظری و تجربی موضوع پرداخته شده است.فصل سوم اختصاص به روش شناسی، معرفی جامعه، نمونه و روش نمونه برداری، روش جمع آوری اطلاعات وروش تجزیه و تحلیل است.در فصل چهارم مسائل آماری موضوع مطرح گردیده است.در فصل پنجم تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، ارتباط با ادبیات، محدودیتهای پیشنهادات مورد بحث قرار گرفته است.       فهرست مطالب چکیده 1 پیشگفتار 3 فصل اول 1-1 مقدمه 6 2-1 بیان مسئله 7 3-1 ضرورت انجام تحقیق 9 4-1 هدف کلی تحقیق 1  5-1 اهداف ویژه تحقیق 1  6-1 فرضیه 1  7-1 متغیرهای اصلی 11  8-1 تعریف واژه های تحقیق 12  9-1 طرح تحقیق 12    فصل دوم  1-2 مقدمه 16  2-2 عزت نفس در متون اسلامی 17  3-2 گستره نظری عزت نفس 19  4-2 زمینه های عزت نفس 22  5-2 ابعاد عزت نفس 24   6-2 عوامل موثر بر رشد عزت نفس 28  7-2 اصول افزایش عزت نفس 29  8-2 فنون مشاوره برای افزایش میزان عزت نفس 3  9-2 روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس 32  1-2 انگیزه پیشرفت 33  11-2 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 34  12-2 تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی 37  13-2 تحقیقات انجام شده در زمینه   عزت نفس در خارج از کشور 38 14-2 تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس در ایران 4    فصل سوم 1-3 مقدمه 45   2-3 روش تحقیق 45  3-3 جامعه مورد تحقیق 45  4-3 نمونه و روش نمونه برداری 45  5-3 روش جمع آوری اطلاعات 46  6-5 مشخصات پرسشنامه کوپراسمیت 46  7-3 روش تجزیه و تحلیل 47    فصل چهارم 1-4 مقدمه 49  2-4 جداول توصیفی 5  3-4 ضریب همبستگی پیرسون 51    فصل پنجم  1-5 مقدمه 8  2-5 خلاصه نتایج مربوط به جداول میزان   81 تحصیلات والدین و سوالات آزمون 81  3-5 نتیجه تحقیق 89 4-5 محدودیتها 9  5-5 پیشنهادات 91  منابع 93   127 عزت نفس پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانش آموزان دختر دبیرستانهای آموزش و پرورش منطقه 15 شهر تهران دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مشاوره بررسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر عوامل موثر بر رشد عزت نفس روشهای تغییر و افزایش میزان عزت نفس عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانلود پایان نامه علوم تربیتی
 • 84 پاورپوینت اختلالات دهان و مری پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اختلالات دهان و مری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 6/76 مگابایت صفحه 84 فرمت ppt 20000 پاورپوینت اختلالات دهان و مری دانلود پاورپوینت…

 • 58 پاورپوینت پروفشنالیسم در پزشکی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت پروفشنالیسم در پزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/7 مگابایت صفحه 58 فرمت pptx 16000 پاورپوینت پروفشنالیسم در پزشکی دانلود پاورپوینت پروفشنالیسم در…

 • 23 پاورپوینت تأثیر محیط سرد بر فعالیت های ورزشی تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت تأثیر محیط سرد بر فعالیت های ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 5/54 مگابایت صفحه 23 فرمت ppt 15000 پاورپوینت تأثیر محیط…

 • 128 دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب محیط زیست
 • دانلود دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # محیط زیست حجم 5/09 مگابایت صفحه 128 فرمت pptx 18000 دانلود پاورپوینت تصفیه فاضلاب دانلود پاورپوینت تصفیه…

 • 80 پاورپوینت ویژگی های نوزاد سالم پزشکی
 • دانلود پاورپوینت ویژگی های نوزاد سالم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/45 مگابایت صفحه 80 فرمت pptx 14000 پاورپوینت ویژگی های نوزاد سالم دانلود پاورپوینت…

 • 22 پاورپوینت اكولوژی گندم کشاورزی و زراعت
 • دانلود پاورپوینت اكولوژی گندم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 2/14 مگابایت صفحه 22 فرمت pptx 11000 پاورپوینت اكولوژی گندم دانلود پاورپوینت اكولوژی گندم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *