95 تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 174 بایت صفحه 95 فرمت doc 49000 تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر   مقدّمه عزّت نفس یکی از عوامل اساسی در سازندگی هیجانی اجتماعی مطلوب است. اغلب روانشناسان بر تأثیر عزّت نفس در کارکردهای روزمره افراد تأکید کرده اند، به عبارت دیگر، فرد با عزّت نفس بالا،   خوشحال تر و موفق تر خواهد بود.تا چندی پیش نظریه پردازان و محققان عزّت نفس را قضاوت کلی شخص درباره ی خودش می دانستند اما اخیراً این نکته آشکار شده است که کودکان و بزرگسالان خودشان را از جهات و زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند. برای مثال خود را در مهارتهای بدنی، شناختی و اجتماعی خوب یا بد می دانند.  به علاوه علاقمندی به جنبه های مسلط عزّت نفس به بروز معیارهای تازه درباره این مفهوم منجر شده است. «گرین والد» و « برکلی» عزّت نفس را شامل احساس خوب داشتن درباره ی خود دوست داشتن خود و دوست داشته شدن و رفتار خوب دیگران با او، احساس موفقیت و احساس تواناییها در رهبری وتأثیر گذاشتن بر دیگران می دانند (نوده فراهانی- فاطمه، 1384).   عزّت نفس با حس اتّکا به نفس، احساس ارزشمندی و تصور فرد از خود ارتباط معنی داری دارد و هرگونه نقصان و کاهش در عوامل مذکور موجب تغییراتی در کل رفتار فرد می گردد. در اهمیت عزّت نفس همین بس که رضایت فرد از زندگی شدیداً به احساسات او در مورد ارزش خویشتن بستگی دارد. ویلیام جیمز (188) عقیده داشت که حرمت نفس با سطوح خود ارزشمندی مترادف است.در برخورد با کودک میزان محبت، لطف و تحسین افراد مؤثر، مثل والدین، معلمان و همسالان و غیره تعیین کننده ی سطوح حرمت نفس کودک می باشد.   همچنین عزّت نفس را می توان چنین تعریف کرد: عزّت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم، همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند (همان منبع)   اریکسون اعتقاد دارد که بهترین اعتماد در سن تولد تا یک سالگی است، زیرا اعتماد اساس و پایه در این سن تولد تا یک سالگی شکل می گیرد و اولین مرحله را اعتماد در برابر عدم اعتماد نامیده است. مراقبت کافی و محبت واقعی باعث می شود که کودک جهان را امن و قابل اعتماد بداند. مراقبت ناکافی و طرد کودک سبب ترس و دو دلی او نسبت به جهان می شود. به نظر اریکسون درک کودک از خویشتن و از فرهنگی که در آن تربیت شده است به اندازه سایقهای مورد تاکید فروید اهمیت دارد (همان منبع).بک معتقد است که نیاز به عزّت نفس فقط از آنِ انسان است و وجود آن بدان دلیل است که انسان دارای استعداد نماد سازی و تفکر است و این نیاز از بدو تولّد تا هنگام مرگ در انسان وجود دارد (همان منبع).         کلمات کلیدی: عزت نفس پیشرفت تحصیلی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی       فهرست مطالب   مقدّمه 3 بیان مسأله 5 اهمّیّت و ضرورت تحقیق 6 هدف تحقیق: 7 فرضیه تحقیق: 7 طرح سؤال: 7 متغیّرها: 8 تعاریف علمی مفاهیم : 9 تعاریف عملیاتی مفاهیم: 9 مقدّمه 1 الف:مبانی نظری تحقیق 11 (1عزّت نفس 11 تعاریف عزّت نفس 11 تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 12 طبقه بندی عزّت نفس: 12 اهمیت عزّت نفس 15 ب) شک و تردید درباره خود: 17 ج) تأیید خود: 18 ابعاد عزّت نفس: 18 بُعد اجتماعی: 19 بُعد جسمانی (تصور بدنی): 19 بُعد کلی: 2 دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس 21 دیدگاه کوپر اسمیت: 21 دیدگاه آلیس: 21 دیدگاه آدلر: 21 دیدگاه آلپورت: 22 دیدگاه بک: 22 دیدگاه فروم: 22 دیدگاه راجرز: 23 دیدگاه مازلو: 24 دیدگاه جرج کلی: 24 دیدگاه ویلیام جیمز: 24 دیدگاه ما سن: 25 دیدگاه گرین و پرکلر: 25 دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 27 عزّت نفس از دیدگاه اسلام 28 شرایط عزّت نفس 3 عوامل موثّر بر عزّت نفس: 31 زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 41 پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : 43 تکامل عزّت نفس 44 ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 46 الف- خودپنداره فردی: 46 ب- خودپنداره اجتماعی: 46 ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: 46 معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 48 تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 49 تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 49 1ـ برنامه درسی 73 2ـ كتاب های درسی و مواد آموزشی 76 3ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم 77 5ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل 8 6ـ سازمان و تسهیلات مدرسه 81 8ـ آموزش از راه دور 84 روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی : 86 3)رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی: 88 مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی 89 منابع 9   49 عزت نفس پیشرفت تحصیلی دانلود پایان نامه رشته روانشناسی دانلود پایان نامه روانشناسی دانلود پایان نامه تاثیر عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دانلود پایان نامه رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی
 • 48 پاورپوینت تشریح طبقه‌ بندیهای خطی گوناگون
 • دانلود پاورپوینت تشریح طبقه‌ بندیهای خطی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 1/15 مگابایت صفحه 48 فرمت ppt 15000 پاورپوینت تشریح طبقه‌ بندیهای خطی دانلود پاورپوینت…

 • 57 پاورپوینت دستور العمل رسیدگی به اسناد پرسنلی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت دستور العمل رسیدگی به اسناد پرسنلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 959/64 کیلوبایت صفحه 57 فرمت pptx 25000 پاورپوینت دستور العمل رسیدگی به…

 • 25 پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی معماری
 • دانلود پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 209/45 کیلوبایت صفحه 25 فرمت ppt 13000 پاورپوینت استانداردهای فیزیکی مدرسه ابتدایی دانلود پاورپوینت…

 • 79 پاورپوینت تحقیق کار آموزی با موضوع بام سبز معماری
 • دانلود پاورپوینت تحقیق کار آموزی با موضوع بام سبز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 777/17 کیلوبایت صفحه 79 فرمت pptx 15000 پاورپوینت تحقیق کار آموزی…

 • 87 بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی حقوق
 • دانلود بررسی مفهومی و جایگاه حقوق اتباع خارجی در اسناد بین المللی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 83 بایت صفحه 87 فرمت doc 33000 بررسی…

 • 150 بررسی پروتکلهای مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم از نظر مصرف توان مهندسی برق
 • دانلود بررسی پروتکلهای مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم از نظر مصرف توان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی برق حجم 1/06 کیلوبایت صفحه 150 فرمت pdf…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *