92 دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب حقوق

دانلود دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 242 بایت صفحه 92 فرمت doc 35000 دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق ورشكستگی به تقلب (بصورت جامع و کامل در قالب 92 صفحه) *آپدیت جدید: اضافه شدن فصل هفتم در قالب 25 صفحه   پیشگفتار  در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی كه ناظر به نحوه عملكرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت كند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممكن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشكلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشكستگی شكل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.    قوانین مذكور آثاری بر ورشكستگی تجار بار می‌كرد. آثار و ضمانت اجراهایی كه در قوانین كشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته كلی قابل طبقه‌بندی هستند: 1. ضمانت اجراهای حقوقی،  از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حكم ورشكستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حكم ، تعلیق دعاوی فردی طلبكاران علیه تاجر و برعكس و نهایتا بطلان معاملات تاجر  2. ضمانت اجراهای كیفری، در پاره‌ای موارد ورشكستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است كه جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا كه به زیان طلبكاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشكسته را به دنبال دارد.    علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای كیفری آن است كه اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبكاران وی می‌باشد كه با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبكاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.  در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشكستگی و اركان و عناصر آن از انواع ورشكستگی و بخصوص دو نوع خاص آن كه با ضمانت اجراهای كیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشكستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و اركان تشكیل دهنده آن و احكام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم كرد.         کلمات کلیدی: ورشكستگی ضمانت اجراهای كیفری ضمانت اجراهای حقوقی         فهرست مطالب فصل اول – كلیات ورشکستگی 1 مبحث اول – پیشگفتار 1 مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری 3 مبحث سوم  – تعریف مفهوم ورشكستگی و عناصر متشكله آن 7 الف. تاجر بودن 8 ب. توقف 9 مبحث چهارم – انواع ورشكستگی 13 الف. ورشكستگی عادی 13 ب. ورشكستگی به تقصیر 14 ج. ورشكستگی به تقلب 16 مبحث پنجم  – مقایسه دو جرم ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب 18   فصل دوم – عناصر تشكیل دهنده جرم ورشكستگی به تقلب 2 الف. عنصر مادی 2 ب. عنصر معنوی 25 ج. عنصر قانونی 25     فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشكستگی به تقلب 27 الف. اشخاصی كه حق تعقیب دارند 27 ب. مخارج تعقیب 27 ج. دادگاه صالح به رسیدگی 28 د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه 29 فصل چهارم – مجازات جرم ورشكستگی به تقلب 31 الف. مجازات اصلی 31 ب. مجازات تبعی 31   فصل پنجم – جرایمی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند. 35 الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت 35 ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت 37 ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت 38 د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت 39 ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت 39   فصل ششم – چند نكته در باب جرم ورشكستگی به تقلب 55 —————————————————————————————————– فصل هفتم -آپدیت جدید جواب قضات مختلف به سوالات جرایم ورشکستگی به تقلب ورشکستگی از دیدگاه قانون جدید مجازات اسلامی ورشکستگی از نظر مقررات جزائی ———————————————————————————————————- نتیجه‌گیری و پیشنهاد فهرست منابع و ماخذ  92   35 ورشكستگی ورشكستگی به تقلب ورشكستگی به تقلب یعنی چی ورشکستگی به تقلب چیست ورشکستگی به تقلب در قانون تجارت دانلود پایان نامه ورشکستگی به تقلب موارد ورشکستگی به تقلب دانلود پایان نامه حقوق
 • 61 پاورپوینت بازاریابی خدمات : مدلها، معیارها و گام های اساسی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بازاریابی خدمات : مدلها، معیارها و گام های اساسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 357/18 کیلوبایت صفحه 61 فرمت pptx 12000 پاورپوینت بازاریابی…

 • 191 پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت شبكه تلفن ثابت شهری در برنامه چهارم توسعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 976/48 کیلوبایت صفحه 191 فرمت pptx 12000 پاورپوینت شبكه تلفن…

 • 66 پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان مدیریت
 • دانلود پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر بکارگیری مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی کارکنان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 477 بایت صفحه 66 فرمت doc 28000…

 • 9 پاورپوینت برخی از آرایه های ادبی همراه با مثال ادبیات
 • دانلود پاورپوینت برخی از آرایه های ادبی همراه با مثال دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ادبیات حجم 110/75 کیلوبایت صفحه 9 فرمت pptx 10000 پاورپوینت برخی از…

 • 62 بررسی اصول ارگونومی در طراحی مبلمان صنایع
 • دانلود بررسی اصول ارگونومی در طراحی مبلمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 334 بایت صفحه 62 فرمت doc 25000 بررسی اصول ارگونومی در طراحی مبلمان…

 • 37 پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها و حالات و ویژگی های آنها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها و حالات و ویژگی های آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/43 مگابایت صفحه 37 فرمت pptx 25000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *