91 پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی یا دیتا ماینینگ Data Mining کامپیوتر و IT

دانلود پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی یا دیتا ماینینگ Data Mining

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/88 کیلوبایت صفحه 91 فرمت doc 29000 پروژه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان داده کاوی یا دیتا ماینینگ Data Mining داده‌کاوی روشی است که به کشف دانش مبتنی بر شناسائی خودکار الگوها و رابطه‌ها می‌پردازد یعنی به جای آنکه مدل سازی کنیم، مدل‌های موجود را کشف نمائیم دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر داده کاوی یا دیتا ماینینگ   چکیده: در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیر استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات تجاری، به خدمت گرفتن کامپیوتر در کسبوکار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستمهای سنجش از دور ماهوارهای، در این تغییرات نقش مهمی دارند. بطور کلی استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع رسانی جهانی ما را مواجه با حجم زیادی از داده و اطلاعات می‌کند.    این رشد انفجاری در داده‌های ذخیره شده، نیاز مبرم وجود تکنولوژی های جدید و ابزارهای خودکاری را ایجاد کرده که به صورت هوشمند به انسان یاری رسانند تا این حجم زیاد داده را به اطلاعات و دانش تبدیل کند. داده کاوی به عنوان یک راه حل برای این مسائل مطرح می باشد. در یک تعریف غیر رسمی داده کاوی فرآیندی است، خودکار برای استخراج الگوهایی که دانش را بازنمایی میکنند، که این دانش به صورت ضمنی در پایگاه داده های عظیم، انباره داده  و دیگر مخازن بزرگ اطلاعات، ذخیره شده است. به لحاظ اینکه در چند سال اخیر مبحث داده کاوی و اکتشاف دانش موضوع بسیاری از مقالات و کنفرانسها قرار گرفته و نرم افزارهای آن در بازار به شدت مورد توجه قرار گرفته، از اینرو در مقاله سعی بر آن شده تا گذری بر آن داشته باشیم.   در این مقاله درفصل مروری بر دادهکاوی خواهیم داشت . که به طور عمده به تاریخچه ، تعاریف، کاربردها وارتباط آن با انبار داده و OLAP خواهیم پرداخت. در پایان فصل مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها را ذکر کردیم که داده کاوی یکی از مراحل آن است.  در فصل 2 یکی از شیوه های داده کاوی که از سبد خرید گرفته شده  است توضیح داده شده است . در این فصل به شرح قوانین ارتباطی خواهیم پرداخت که در آن بعد از دسته بندی الگوریتمها ، الگوریتم Apriori ( که یک الگوریتم پایه در این زمینه است ) و الگوریتم FP-Growth ( یک الگوریتم جدید میباشد) را با شرح یک مثال توضیح می دهیم و در آخر آن دو را با هم مقایسه میکنیم . در فصل 3 مباحث وب کاوی و متن کاوی را که در بسیاری از مراجع جزء کاربردهای داده کاوی به حساب می¬آید شرح داده خواهد شد.           کلمات کلیدی: وب کاوی متن کاوی داده کاوی دیتا ماینینگ       فهرست مطالب فصل1: مقدمه ای بر داده کاوی 1-1 تعریف داده کاوی 2-1 تاریخچه داده کاوی  3-1 چه چیزی سبب پیدایش داده  کاوی شده است؟   4-1 اجزای سیستم داده کاوی 5-1 جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف 6-1 قابلیتهای داده کاوی  7-1 چرا به داده¬کاوی نیاز داریم؟ 8-1 داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ 9-1 کاربردهای داده کاوی  1-9-1 کاربردهای پیش بینی کننده  2-9-1 کاربردهای توصیف کننده   1-1 ابزارهای تجاری داده کاوی   11-1 داده کاوی و انبار داده ها  1-11-1 تعاریف انبار داده  2-11-1 چهار خصوصیت اصلی انبار داده  3-11-1 موارد تفاوت انبار داده و پایگاه  داده   12-1 داده کاوی و OLAP  1-12-1 OLAP   2-12-1 انواع OLAP   13-1 مراحل فرایند کشف دانش از پایگاه داده ها  1-13-1 انبارش داده ها  2-13-1 انتخاب داده ها   3-13-1 پاکسازی- پیش پردازش- آماده سازی  4-13-1 تبدیل داده ها  5-13-1 کاوش در داده ها (Data Mining)   6-13-1 تفسیر نتیجه     فصل 2: قوانین ارتباطی   1-2 قوانین ارتباطی   2-2 اصول پایه  1-2-2 شرح مشکل جدی   2-2-2 پیمایش فضای جستجو  3-2-2 مشخص کردن درجه حمایت مجموعه اقلام  3-2 الگوریتمهای عمومی  1-3-2 دسته بندی   2-3-2 BFS و شمارش رویداد ها  3-3-2 BFS و دونیم سازی TID-list   4-3-2 DFS و شمارش رویداد  5-3-2 DFS و دو نیم سازی TID-list  . 4-2 الگوریتم Apriori   1-4-2 مفاهیم کلیدی   2-4-2 پیاده سازی الگوریتم Apriori 3-4-2 معایب Apriori و رفع آنها  5-2 الگوریتم رشد الگوی تکرارشونده   1-5-2 چرا رشد الگوی تکرار سریع است؟  6-2 مقایسه دو الگوریتم Apriori و FP-growth   7-2 تحلیل ارتباطات     فصل 3: وب کاوی و متن کاوی  1-3 وب کاوی 1-1-3 الگوریتمهای هیتس و لاگسام  2-1-3 کاوش الگوهای پیمایش مسیر   2-3 متن کاوی  1-2-3 کاربردهای متن کاوی   1-1-2-3 جستجو و بازیابی  2-1-2-3 گروه¬بندی و طبقه بندی 3-1-2-3 خلاصه سازی  4-1-2-3 روابط میان مفاهیم  5-1-2-3 یافتن و تحلیل گرایشات   6-1-2-3 برچسب زدن نحوی (pos)  7-1-2-3 ایجاد Thesaurus و آنتولوژی به صورت اتوماتیک  2-2-3 فرایند متن کاوی  3-2-3 روشهای متن کاوی   مراجع  29 داده کاوی دیتا ماینینگ Data Mining وب کاوی دانلود پروژه داده کاوی دانلود پایان نامه داده کاوی دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر دانلود پایان نامه کامپیوتر
 • 31 دانلود تحقیق حافظه و تصویر ذهنی ادراک شده توسط گردشگران با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق حافظه و تصویر ذهنی ادراک شده توسط گردشگران با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 99/23 کیلوبایت صفحه 31 فرمت doc…

 • 89 پاورپوینت سقف کرمیت و مزایای آن عمران
 • دانلود پاورپوینت سقف کرمیت و مزایای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 4/17 مگابایت صفحه 89 فرمت pptx 21000 پاورپوینت سقف کرمیت و مزایای آن…

 • 33 پاورپوینت عوامل نوآوری در پژوهش علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت عوامل نوآوری در پژوهش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 167/33 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 9000 پاورپوینت عوامل نوآوری در پژوهش دانلود…

 • 201 بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • دانلود بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # جغرافیا و برنامه ریزی…

 • 47 مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 424/47 کیلوبایت صفحه 47 فرمت…

 • 46 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خود شکوفایی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خود شکوفایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 152 بایت صفحه 46 فرمت doc 22000 چارچوب نظری…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *