90 پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر صنایع غذایی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع غذایی حجم 80 بایت صفحه 90 فرمت doc 24000 پایان نامه کارشناسی رشته صنایع غذایی با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر بتدریج و با توسعه سطح زیر ‏کشت نیشکر و شناسایی مناطق دیگر و امکان تولید نیشکر بیشتر در سال ‏‏1353 دومین کارخانه قند نیشکری با ظرفیت 2 تن قابل افزایش تا ‏‏3 تن در کشت وصنعت کارون در شمال شهر شوشتر تاسیس و راه ‏اندازی گردید تولید نیشکر و شکر تولیدی در دوکارخانه مذکور در ده سال ‏گذشته جمع آوری شده است‏ پایان نامه کارشناسی رشته صنایع با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر     مقدمه : تلاش جهت احیای کشت نیشکر پس از قرن ها فراموشی طی سالهای 1316 ‏تا 132 باکشت قلمه هایی درمناطق آهودشت، اهواز، حمیدیه وسایر ‏مناطق مساعد خوزستان به طور آزمایشی آغاز گردید.سطح زیر کشت در ‏سال 132 به 3 هکتار رسید . با ادامه آزمایش و بررسی های انجام شده ‏بالاخره در سال 1338 تسطیح زمین ها و متعاقبأ عملیات مربوط به احداث ‏کارخانه نیشکر هفت تپه با ظرفیت ده هزار تن نیشکر آغاز و این کارخانه ‏توانست اولین دوره بهره برداری خود را در آذر 134 با برداشت نیشکر از ‏سطحی معادل 24 هکتار آغاز نماید. بتدریج و با توسعه سطح زیر ‏کشت نیشکر و شناسایی مناطق دیگر و امکان تولید نیشکر بیشتر در سال ‏‏1353 دومین کارخانه قند نیشکری با ظرفیت 2 تن قابل افزایش تا ‏‏3 تن در کشت وصنعت کارون در شمال شهر شوشتر تاسیس و راه ‏اندازی گردید .تولید نیشکر و شکر تولیدی در دوکارخانه مذکور در ده سال ‏گذشته جمع آوری شده است.‏         صنعت قند‎  نیشکر  چغندر ساکاروز و خواص آن كریستالیزاسیون ضایعات قندی دكانتور مكانیكی     فهرست :   نیشکر ‏4‏ ‏2- ساکاروز و خواص آن ‏5‏ واکنش در مقابل قلیایی ها ‏7‏ تجزیه منوساکاریدها ‏8‏ تولید مواد رنگی :‏ ‏9‏ تولید مواد رنگی :‏ ‏1‏ تاثیر آنزیم ها و میكروارگانیسم ها ‏11‏ خواص فیزیكی كریستال ساكاروز ‏15‏ تصفیه شربت ‏16‏ دفكاسیون ‏17‏ سولفیتاتسیون ‏18‏ كربناتاسیون ‏2‏ تغلیظ شربت تصفیه شده (اواپراسیون)‏ ‏21‏ كریستالیزاسیون ‏22‏ مواد قندی(ساكارز)‏ ‏22‏ مواد قندی آلی( غیر از ساكاروز) محلول در آب ‏24‏ گالاكتوز ‏25‏ رافینوز ‏25‏ كستوزها ‏27‏ آمینو اسیدها ‏27‏ اسید گلوتامیك ‏28‏ گلوتامین ‏29‏ اسید اسپارتیك ‏29‏ ویژگی های آمینو اسیدها در رابطه با صنعت قند ‏29‏ نیتروژن مضره ‏3‏ مواد رنگی ‏3‏ ‏- ملانوایدین ‏31‏ مواد غیر قندی معدنی ‏32‏ آماده سازی زمین :‏ ‏33‏ تناوب ‏34‏ تحویل وتخلیه ‏43‏ تخلیه چغندر ‏45‏ تخلیه مكانیكی ‏45‏ عیار  سنجی مبنای خرید چغندر ‏47‏ نمونه برداری ‏48‏ سیلو كردن چغندر قند دركارخانه ‏49‏ زمان مطلوب برداشت ‏5‏ تاثیر زمان برداشت بر روز درصد قند و وزن تك ریشه چغندر قند ‏5‏ ضایعات قندی (ساكاروز)‌در اثر تنفس ‏51‏ تاثیر سطح مخصوص چغندر قند در تنفس( ضایعات)‏ ‏52‏ ضایعات قندی (‌ساكارز)‌دراثر آسیب دیدگی چغندر ‏52‏ ضایعات قندی (ساكارز) در اثر دما ‏53‏ آماده سازی چغندر قند ‏54‏ تخلیه با اب یا تخلیه هیدرولیكی ‏54‏ روش تخلیه خشك ‏55‏ خصوصیات كانالها ‏57‏ كشو جهت جلوگیری از ورود چغندر به خط تولید ‏58‏ آسیاب خلال با صفحه متحرك( برش كامل)‏ ‏59‏ استخراج (‌شربت گیری)‏ ‏61‏ استخراج جامد- مایع ‏61‏ استخراج گاز- مایع ‏62‏ شروط استفاده از استخراج در صنعت قند ‏62‏ فاكتورهای موثر در استخراج شربت ‏62‏ دما ‏63‏ مدت دیفوزیون ‏64‏ مقدار آب مصرفی ‏64‏ آلودگی میكروبی ‏64‏ كیفیت آب مصرفی در دیفوزیون ‏65‏ تفاله خشك  كنی ‏65‏ روشهای تصفیه شربت خام ‏66‏ حلالیت آهك درمحلولهای قندی ‏66‏ آهك خور مقدماتی ‏68‏ آهك خور اصلی ‏68‏ كربناتاسیون یا ساتراسیون یك ‏7‏ كربناتاسیون یا ساتراسیون دو ‏71‏ آهك خور اصلی ‏72‏ كنترل وتنظیم فشار گاز ‏72‏ گاز پخش كن ‏73‏ ته نشین كننده یا دكانتور ‏73‏ ‏- دكانتور استاتیكی(‌ایستایی)‏ ‏73‏ ‏- دكانتور مكانیكی ‏74‏ صافی تغلیظ گل ‏74‏ صافی های تغلیظ مداوم ‏75‏ غلیظ كردن شربت رقیق(اواپراسیون)‏ ‏75‏ كریستالیزاسیون ‏76‏ هدف كریستالیزاسیون ‏76‏ محلول اشباع ‏77‏ فوق اشباع و ضریب فوق اشباع ‏78‏ بدنه های طباخی با بهم زن های مكانیكی ‏79‏ سایر تجهیزات دستگاه های طباخی ‏8‏ مایشه كردن پخت(‌ملاكسور، رفریژان)‌یا كریستالیزاسیون سرد ‏8‏ ساختمان مایشه ها(‌بهم زن و سرد كننده)‏ ‏82‏ الف- بارگیری ‏83‏ ب- جداكردن شربت ‏84‏ سانتریفوژهای دائم ‏85‏ قندگیری از ملاس ‏88‏       24 پایان نامه صنعت قند‎ پایان نامه کارشناسی رشته صنایع با عنوان صنعت قند‎ ‎‏، نیشکر و چغندر نیشکر سیستم همکاری در فروش فایل چغندر صنایع غذایی ساکاروز و خواص آن پایان نامه رشته صنایع كریستالیزاسیون ضایعات قندی دكانتور مكانیكی
 • 41 پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی مهندسی کامپیوتر
 • دانلود پاورپوینت چشم انداز GIS در کشور کره جنوبی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی کامپیوتر حجم 1/52 مگابایت صفحه 41 فرمت pptx 18000 پاورپوینت چشم انداز…

 • 183 بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات تقلبی مدیریت
 • دانلود بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات تقلبی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 531/67 کیلوبایت صفحه 183 فرمت docx 125000 بررسی عوامل موثر بر…

 • 28 دانلود تحقیق تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان و ایران با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان و ایران با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 123/72 کیلوبایت صفحه…

 • 58 رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 52 بایت صفحه 58 فرمت doc 25000 رابطه…

 • 34 دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مجازی کامپیوتر و IT
 • دانلود دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مجازی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 641/74 کیلوبایت صفحه 34 فرمت pptx 12000 دانلود پاورپوینت نگهداری و…

 • 35 پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/03 مگابایت صفحه 35 فرمت ppt 14000 پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *