90 پاورپوینت کامل و جامع حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting حسابداری

دانلود پاورپوینت کامل و جامع حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 2/37 کیلوبایت صفحه 90 فرمت ppt 21000 پاورپوینت کامل و جامع حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting حسابداری سنجش مسئولیت یا سیستم حسابداری بر اساس مسئولیت بر این اصل تكیه دارد كه هر شخص مسئول عملكرد خود وزیر دستانش میباشد پاورپوینت کامل و جامع حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting   تعریف حسابداری سنجش مسئولیت حسابداری سنجش مسئولیت  یا سیستم حسابداری بر اساس مسئولیت بر این اصل تكیه دارد كه هر شخص مسئول عملكرد خود وزیر دستانش میباشد.این مفهوم حسابداران را در انجام وارائه گزارش نتایج عملیات از نقطه نظر مسئولیت رهنمون میسازد.حسابداری بر اساس مسئولیت به نوعی سیستم حسابداری اطلاق میگردد كه عملكرد سازمانی را طبق خطوط مسئولیت ،برنامه ریزی ،اندازه گیری وارزیابی  میكند ودرآمدها وهزینه ها بر مبنای  مراكز مسئولیت تجمیع وگزارش میگردند.    حسابداری سنجش مسئولیت به مفاهیم و  ابزارهای مختلفی اشاره دارد كه حسابداران مدیریت را قادر می سازد تا عملكرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل كنند.        کلمات کلیدی: مسئولیت مدیریت تعالی سازمان مسئولیت ابزار سنجش معیارهای ارزیابی عملكرد سیستم حسابداری سنجش مسئولیت حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting       تاریخچه حسابداری سنجش مسئولیت میدانیم كه پیدایش حسابداری مدیریت ناشی از نیاز تعیین بهای تمام شده كالای فروخته شده وهمچنینی تعیین ارزش كالای در جریان ساخت وساخته شده پایان دوره از طریق تخصیص هزینه های تولیدی میباشد.تا قبل از سال 195 تمركز بر محاسبه هزینه وكنترلهای مالی بوسیله استفاده از سیستم بودجه بندی وتكنولوژی حسابداری هزینه بود.از سال 195 به بعد فراهم كردن اطلاعات برای برآورده نمودن نیازهای اطلاعاتی مدیران در زمینه طراحی وكنترل با استفاده از سیستمهای رایج حسابداری مسئولیت رایج گردید.در این زمان بود كه به تدریج سیستم حسابداری بر اساس سنجش مسئولیت وتاثیر آن بر رفتار نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفت وتحقیق در زمینه بررسی ارتباط  بین علوم رفتاری وحسابداری مدیریت توسعه پیدا كرد.پژوهشهای اندیشمندان در سالهای 1968و1972و1987 نشان داد كه كنترل بودجه ای فرآیند سازمانی پیچیده ای است كه نیازمند توجه كافی بر ارتباط نزدیك میان فرآیندهای كمی و واكنشهای انسانی است.           فهرست مطالب   تعاریف مسئولیت  اهداف وفواید حسابداری سنجش مسئولیت  مفاهیم حسابداری بر اساس مسئولیت  تثبیت مسئولیت  مراكز مسئولیت مراكز مسئولیت ابزار سنجش  مركز هزینه ومعیار سنجش  مسئولیت  مركز سود              مركز سرمایه گذاری مدیریت بر مبنای استثناء« MBE» گزارشگری مسئولیت  حسابداری سنجش مسئولیت تاریخچه بنیاد اروپایی برای مدیریت کیفیت The European Foundation for Quality Management آشنایی با مفهوم ً تعالی سازمانی ً تعالی : رسیدن به شرایطی که تضمین کننده فعالیت های رشد در سه بعٌد کیفیت ، نوآوری و بهبودی سیستم در جهت تامین و ارتقاء سطح منافع ذینفعان درونی و بیرونی سازمان اعم از :  مشتری               Customer  سرمایه گذاران       Investors , Shareholders  کارکنان               Organization people   جامعه                 Society    مدیریت تعالی سازمان  چارچوب مدٌل EFQM  ساختارمدٌل مدیریت تعالی سازمان معیار 1 a  1: رهبریت  رهبران سازمان با شناخت افق سازمان Vision ، تعیین کننده ماموریت سازمان و ارزیابی ارزش قابل  کسب  در سازمان در حقیقت  نقش آفرینان  فرهنگ تعالی و رشد آن در سازمان می باشند. b 1: رهبران  سازمان  باید  شخصا”  در  توسعه مدیریت ، اجراء  فرآیند  بهبود سازی  و  استمرار پیشرفت نقش داشته باشند. c 1: رهبران  سازمان  باید  در تعامل و ارتباط با شرکاء  ذینفعان  و نمایندگی  جامعه  مصرفی خود باشند. d1: رهبران  باید  وظیفه  ایجاد انگیزه،  بالابردن حس  همکاری  و  حمایتهای  لازم را  از  کارکنان سازمان بعهده داشته باشند.    سایر معیارها Criteria  اصلی : 2- خط مشی ها و استراتژی  3- کارکنان سازمان  4- شرکاء و منابع 5- فرآیند  6- نتایج بدست آمده برای مشتریان  7- نتایج بدست آمده برای کارکنان سازمان 8- نتایج بدست آمده برای جامعه مورد نظر 9- نتایج کلیدی بدست آمده  سیستم حسابداری سنجش مسئولیت یكی از معیارهای ارزیابی عملكرد میباشد     21 مدیریت تعالی سازمان مسئولیت ابزار سنجش معیارهای ارزیابی عملكرد سیستم حسابداری سنجش مسئولیت حسابداری سنجش مسئولیت دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت Responsibility Accounting اهداف وفواید حسابداری سنجش مسئولیت مفاهیم حسابداری بر اساس مسئولیت انجام پایان نامه حسابداری دانلود پاورپوینت حسابداری
 • 19 دانلود پاورپوینت مباحث عمده مطرح در اخلاق پزشکی علوم پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت مباحث عمده مطرح در اخلاق پزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم پزشکی حجم 54/98 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت مباحث…

 • 4 پرسشنامه ارزیابی مقایسه ای اثربخشی ساختار سازمانی جدید و قدیم شرکت مدیریت
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی مقایسه ای اثربخشی ساختار سازمانی جدید و قدیم شرکت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 10 بایت صفحه 4 فرمت doc 4000 پرسشنامه…

 • 33 پاورپوینت سوء مصرف الكل پزشکی
 • دانلود پاورپوینت سوء مصرف الكل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 953/88 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 15000 پاورپوینت سوء مصرف الكل دانلود پاورپوینت سوء مصرف…

 • 13 پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست ؟ ( فصل دوم کتاب تجزیه و تحلیل زاهدی ) مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست ؟ ( فصل دوم کتاب تجزیه و تحلیل زاهدی ) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر #…

 • 26 پاورپوینت اپیدمیولوژی و پیشگیری از دیابت پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی و پیشگیری از دیابت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 5/09 مگابایت صفحه 26 فرمت pptx 20000 پاورپوینت اپیدمیولوژی و پیشگیری از دیابت…

 • 83 مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی 83 صفحه علوم اجتماعی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کودکان خیابانی 83 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 1/18 کیلوبایت صفحه 83 فرمت doc 29000 مبانی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *