90 بررسی تاثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود بررسی تاثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 66 بایت صفحه 90 فرمت doc 29000 بررسی تاثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی با عنوان بررسی تأثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان و نوجوانان در مدرسه   چكیده: هدف از پژوهش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس كودكان بوده است. تحقیق با شركت 2 نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر كدام 1 نفر از بین 4 مدرسه راهنمایی استان تهران كه بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه 5 نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تكمیل كردند. بررسی‎هایی كه در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است كه عبارتند از: الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان «كل نمونه» 27/- است كه در سطح 1/ معنی‎دار بوده است.  ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان در بین دخترها 245/- است كه در سطح 5% معنی‎دار بوده است.  ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس كودكان در بین پسرها 56/- است كه در سطح 1% معنی‎دار بوده است.  د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون ‎t بررسی شد كه نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح 1/ معنی‎دار بوده است.  هـ) تفاوت میانگین‎های عزت نفس در دختران و پسران معنی‎دار نیست.      کلمات کلیدی: کودکان عزت نفس تأثیرات منفی تربیتی تأثیر بدرفتاری والدین عزت نفس کودکان و نوجوانان     مقدمه  مطالعه پیرامون نحوه رفتار والدین و ویژگیهای فرزندان موضوع بسیاری از تحقیقات علمی در كشورهای مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسی در این تحقیق ویژگی عزت نفس كودكان در رابطه با بدرفتاری والدین آنها است. بدون تردید خانواده عمده‎ترین و مؤثرترین نقش را در فرایند شكل‎گیری شخصیت برای ایجاد حس عزت نفس در كودكان دارد. در خانواده‎ای كه صمیمیت، محبت، مهربانی وجود دارد كودك می‎تواند هم عزت نفس بالایی داشته باشد و هم تغییرات مطلوب در شخصیت او ایجاد گردد. از یك سو كودك می‎تواند با اطمینان به شخصیت خود با مشكلات روبرو شود و از سوی دیگر، بدون داشتن اضطراب و تشویش رفتارهای نامناسب خود را مورد تردید قرار داده و سعی می‎كند آنها را به نحو مطلوب تغییر دهد. شكل‎گیری بنیادین عزت نفس در كودكان متأثر از فضای كلی خانواده است.    می‎دانیم كه اگر گویا فضای كل خانواده هر حركت و رفتار كودك را علی‎رغم نادرست بودن پذیرا باشند، كودك به احتمال زیاد دچار اختلال رفتار می‎گردد زیرا تفاوت بین رفتارهای درست و غلط را نمی‎داند و از دیگران نیز انتظار دارد كه همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمی و صمیمیت بپذیرد و چون چنین چیزی مقدور نیست مشكلات و درگیری‎های اجتماعی او آغاز می‎گردد. در نقطه مقابل خانواده‎هایی وجود دارند كه رفتارهای كودك را نمی‎پذیرند و در حقیقت دائماً در حال طرد كودك خود هستند در چنین فضای خانوادگی كودك نمی‎داند چه چیزی باعث قبول و تشویق از طرف دیگران می‎گردد و كودك در هر امری دچار بلاتكلیفی است.              فهرست مطالب چكیده فصل اول:كلیات 1 مقدمه 2 بیان مسئله 4 اهمیت و ضرورت مسئله 7 اهداف تحقیق 1 سؤالات و فرضیات تحقیق 1 روش انجام تحقیق 1 تعریف واژه‎ها و اصطلاحات 11 فصل دوم: ادبیات تحقیق 12 مقدمه 13 الف: پیشینه نظری تحقیق 13 عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین 15 ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران 16 فصل سوم: روش تحقیق 2   مقدمه 21 روش تحقیق 21 جامعه و نمونه 22 روش نمونه‎گیری 22 ابزار اندازه‎گیری 23 چگونگی گردآوری داده‎ها 24 روش آماری 25   فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق 26 مقدمه 27 یافته‌ها 27 فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها 3 محدودیت‎های تحقیق 37 پیشنهادات تحقیق 38 فهرست منابع و ضمائم 39 ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه 4 1- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر 41 2- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر 43   فهرست منابع 45 ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها 46 1- پرسشنامه بدرفتاری فیدل 47 2- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد 54   فهرست جداول 1- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس 28 2- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها 28 3- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها 29  4- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر 29   29 تاثیرات منفی تربیتی والدین بر عزت نفس فرزندان تاثیرات تربیتی والدین بر عزت نفس نوجوانان تاثیرات تربیتی والدین بر عزت نفس کودکان تاثیرات منفی تربیتی پدر و مادر بر عزت نفس کودکان
 • 37 دانلود تحقیق تعهد سازمانی و فرآیند ایجاد آن با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق تعهد سازمانی و فرآیند ایجاد آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 730/32 کیلوبایت صفحه 37 فرمت docx 11000 دانلود…

 • 25 پاورپوینت آشنایی با بیماری مشمشه در اسب و الاغ دامپزشکی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با بیماری مشمشه در اسب و الاغ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # دامپزشکی حجم 3/68 مگابایت صفحه 25 فرمت ppt 12000 پاورپوینت آشنایی با…

 • 26 دانلود پاورپوینت روانشناسی بهبود بخشی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود پاورپوینت روانشناسی بهبود بخشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 226/54 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 15500 دانلود پاورپوینت روانشناسی بهبود…

 • 27 دانلود تحقیق کمالگرایی و مسئولیت پذیری با فرمت ورد روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق کمالگرایی و مسئولیت پذیری با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 52 کیلوبایت صفحه 27 فرمت docx 15000…

 • 7 پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان مدیریت
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی با تسهیم دانش در کارکنان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 36/85 کیلوبایت صفحه 7 فرمت docx 6000 پرسشنامه ارزیابی…

 • 78 پاورپوینت مهارت های ارتباطی در محیط های کاری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباطی در محیط های کاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 2/81 مگابایت صفحه 78 فرمت pptx 18000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *