89 پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی کشاورزی و زراعت

دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کشاورزی و زراعت حجم 596 بایت صفحه 89 فرمت doc 29000 پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان  ماشینهای کشاورزی       چکیده: هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار متغیر هستند و به چگونگی دقت مالک یا مدیر در نگهداری از آنها بستگی دارد به نظر می رسد که هزینه های تعمیر و نگهداری نسبت به اندازه و پیچیدگی ماشین و بنابراین قیمت خرید آن افزایش می یابد آنچه مسلم است هزینه های تعمیر و نگهداری از سالی به سال دیگر فرق می کند. هزینه های ساعتی متوسط تعمیر و نگهداری را می توان با تخمین عمر مفید یا اقتصادی ماشین به ساعت بدست آورد.   تخمین دقیق هزینه های تعمیر و نگهداری مشکل می باشد زیرا عوامل متعددی از قبیل نوع مدیریت، شرایط آب و هوایی، برنامه نگهداری و برنامه کاری ماشین بر آن موثر می باشند. از آنجائیکه این هزینه ها با افزایش و بالا رفتن سن ماشین افزایش می یابند، هزینه تعمیرات اثر بسیار مهمی را در زمان مناسب جایگزینی ماشین ها داشته و اهمیت می یابند بمنظور فراهم کردن روشی یکسان برای تجزیه و تحلیل هزینه ماشین ها ، ارائه الگوی معین و مناسب و استاندارد برای هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار مطلوب خواهد بود.   جهت نمونه گیری در منطقه ورامین و دسته بندی کردن بخش ها و روستاهای تابع از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بصورت تصادفی و برای دارندگان تراکتور  روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. بر طبق تقسیمات کشوری به ترتیب هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان دارای چند بخش، هر بخش در بردارنده چند دهستان و هر دهستان در برگیرنده چند روستا می باشد لذا طبقه بندی شهرستانها بر اساس تعداد تراکتور صورت گرفته و از بین هر طبقه یک شهرستان نمونه بطور تصادفی انتخاب گردید. همین طور بخش های هر شهرستان نمونه باتوجه به تعداد تراکتور طبقه بندی شده و از هر طبقه یک بخش نمونه بطور تصادفی انتخاب شده است. به همین ترتیب روش فوق روی دهستان ها اعمال گردیده و دهستان های نمونه انتخاب و نهایتاًَ از بین هر دهستان نمونه، روستاهای نمونه انتخاب شده اند، دارندگان تراکتور نیز بر اساس روش تصادفی به تعداد 1 الی 15 نفر از هر روستای نمونه برگزیده شده اند. پس از انتخاب دارندگان تراکتورهای مذکور با مراجعه به آنها و انجام مصاحبه تعداد 12 پرسشنامه شامل 5 پرسشنامه تراکتور جاندیر314 و 7 پرسشنامه تراکتور مسی فرگوسن 285 در سطح روستاهای نمونه منطقه ورامین تکمیل گردید.         کلمات کلیدی: ماشینهای کشاورزی رگرسیون داده های تراکتور تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 314       فهرست مطالب چکیده: 2 الف) مقدمه 6 ب) اهداف 8 الف) کلیات 9 هزینه های عملیاتی: 9 هزینه های مالکیت: 1 هزینه های مالکیت ماشین 1 هزینه های تعمیر و نگهداری 13 تعمیرات به دلیل فرسودگی های عادی در اثر کار کردن 14 تعمیرات به دلیل خسارات یا شکستگی های ناشی از تصادف 16 تعمیرات به دلیل غفلت یا ناآگاهی راننده 16 تعمیرات اساسی (کلی) 17 جدول1- مثال تعمیرات و سرویسها، اقتباس از کتاب مبانی مکانیزاسیون کشاورزی 18 جدول (3) مقادیر Rf2 و Rf1 را که توسط ASAE برای ماشین های کشاورزی ارائه شده است نشان می دهد. 24 ب) پیشینه پژوهش 27 وارد، مکنولتی و کوئنی 3 1- روش نمونه گیری: 41 نمونه گیری 41 2- تجزیه و تحلیل داده ها 46 جدول (7) مقدار و درصد هزینه های تعمیر و نگهداری سالانه 5 دستگاه تراکتور نمونه JD314 در منطقه ورامین 5 1-4- مقایسه هزینه های دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285 و جاندیر 314 52 جدول (8) تجزیه واریانس داده های مربوط به هزینه های دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285 و جاندیر 314 52 2-4- مطالعه عوامل موثر بر هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور 53 3-4- روش تعیین مدل ریاضی 56 1-3-4- تعیین مدل ریاضی برای تراکتور مسی فرگوسن 285 57 شکل (1) پراکنش داده های هزینه تعمیرات و کارکرد سالیانه برای تراکتور MF285 58 جدول(1) آنالیز رگرسیون داده های تراکتور 285 MF 6 آزمون معنی دار بودن مقادیر R2,r,F,t 63 2-3-4- تعیین مدل ریاضی برای تراکتور جاندیر 314 64 جدول (13) گروهبندی 5 دستگاه تراکتور جاندیر 314 براساس سن 66 1-5- تعیین مدل ریاضی نهایی برای دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 314 73 مقایسه با منابع دیگر 77 2-5- نتیجه گیری 81 3-5- پیشنهادات 83 نمونه پرسشنامه 84 فهرست منابع: 87   29 ماشینهای کشاورزی دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی رگرسیون داده های تراکتور تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 314
 • 276 پاورپوینت برسی راهبردهای مدیریت منابع انسانی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت برسی راهبردهای مدیریت منابع انسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/71 مگابایت صفحه 276 فرمت pptx 28000 پاورپوینت برسی راهبردهای مدیریت منابع انسانی…

 • 21 پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره مدیریت
 • دانلود پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 884/66 کیلوبایت صفحه 21 فرمت pptx 20000 پاورپوینت (اسلاید) مدیریت مذاکره دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • 26 ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت باستان شناسی
 • دانلود ارزیابی اثرات نقوش سفال کلار بر روی قالی کلاردشت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # باستان شناسی حجم 2/73 کیلوبایت صفحه 26 فرمت doc 13000 ارزیابی اثرات…

 • 62 ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت
 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی مدیریت کیفیت فراگیر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 135/82 کیلوبایت صفحه 62 فرمت docx 24000 ادبیات نظری و پیشینه…

 • 96 پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون حسابداری
 • دانلود پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/39 مگابایت صفحه 96 فرمت pptx 14000 پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم…

 • 71 پاورپوینت راهکار های کاهش عوامل خطر مهم در سطح فرد و جامعه پزشکی
 • دانلود پاورپوینت راهکار های کاهش عوامل خطر مهم در سطح فرد و جامعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 284/3 کیلوبایت صفحه 71 فرمت pptx 13000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *