88 بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین حقوق

دانلود بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 108 بایت صفحه 88 فرمت doc 35000 بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین هدف از این پایان نامه بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین می باشد دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین     چکیده  امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 35 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 6 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.    بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.     کلید واژه ها: تابعین تهدیدات امنیت ملی مهاجران خارجی     بیان مسئله امنیت ملی امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.  تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.   با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.  به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.        فهرست مطالب چکیده 1 کلید واژه ها: 2 کلیات 3 بیان مسئله 3 سؤال اصلی 4 فرضیه تحقیق: 4 اهمیت موضوع: 5 پیشینه و ادبیات تحقیق: 6 روش تحقیق: 6 موانع و مشکلات تحقیق: 6 امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی 8 تعریف مفهوم امنیت ملی 8 ویژگی های امنیت ملی 1 2-1- نسبی بودن 1 2-2- ذهنی بودن 12 رهیافت خودکفایی: 17 رهیافت مقابله با تک محصولی بودن: 17 رهیافت وابستگی متقابل: 18 4-5- امنیت اجتماعی 19 4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن 2 4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن 22 4-5-3- مهاجرت 23 4-5-3-1- انواع مهاجرت 26 مهاجرت گروهی 26 مهاجرت فردی 26 مهاجرت اجباری 26 مهاجرت اختیاری 27 مهاجرت قانونی 27 مهاجرت غیرقانونی 28 نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین 29 تبعات امنیتی 29 تبعات فرهنگی 29 تبعات اجتماعی 29 تبعات اقصادی 3 یادداشت های فصل دوم 36 امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 39 امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 39 ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 4 تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 42 3-2- عوامل تهدیدگر داخلی 44 اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 46 جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375   (هزار نفر) 48 جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 1 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد) 5 2-5- پایین بودن اشتغال زنان 51 2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 52 4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 59 4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 6 پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 63 4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد 64 4-5- فقر و توزیع درآمد 64 یادداشت های فصل سوم 66 یادداشت های فصل چهارم 7 نتیجه گیری 73 پیشنهادات و راهکارها 8 منابع 82       35 امنیت ملی دانلود پایان نامه امنیت ملی بررسی امنیت ملی در ایران تاثیر مهاجران بر امنیت ملی تاثیر تابعین بر امنیت ملی بررسی امنیت ملی در ایران با نگاهی به تاثیر مهاجران و تابعین دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
 • 44 پاورپوینت انرژی های نو در دنیای امروزی شیمی
 • دانلود پاورپوینت انرژی های نو در دنیای امروزی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 1/39 مگابایت صفحه 44 فرمت pptx 11000 پاورپوینت انرژی های نو در…

 • 71 مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی 71 صفحه تربیت بدنی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آمادگی جسمانی 71 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 231/47 کیلوبایت صفحه 71 فرمت docx 27000 مبانی نظری…

 • 191 پاورپوینت شبكه سوئيچينگ بين‌شهری خدماتی و آموزشی
 • دانلود پاورپوینت شبكه سوئيچينگ بين‌شهری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # خدماتی و آموزشی حجم 974/34 کیلوبایت صفحه 191 فرمت pptx 17000 پاورپوینت شبكه سوئيچينگ بين‌شهری دانلود پاورپوینت…

 • 1 دانلود حکم قهرمانی شنا هنر ، معماری و گرافیک
 • دانلود دانلود حکم قهرمانی شنا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر ، معماری و گرافیک حجم 9/71 مگابایت صفحه 1 فرمت rar 15000 دانلود حکم قهرمانی شنا…

 • 25 پاورپوینت ADHD - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت ADHD - اختلال کمبود توجه ، بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 14/13 مگابایت صفحه…

 • 30 پاورپوینت سیستم آموزش راه دور مبتنی بر وب فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت سیستم آموزش راه دور مبتنی بر وب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 313/09 کیلوبایت صفحه 30 فرمت ppt 14000 پاورپوینت سیستم…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *