86 دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی حقوق

دانلود دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 99 بایت صفحه 86 فرمت doc 29000 دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی   چکیده: سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.   در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد. ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 193 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.   برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.   به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.       کلمات کلیدی: جرم پولشویی اموال نامشروع           فهرست مطالب  چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5 اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7 انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 1 سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 1 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15   فصل اول: کلیات و تعاریف – مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17 • گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17 • گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19 – مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23   فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24 – مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32 • گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34 • گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 4 ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43 • گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43             الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44 گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45 گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49             ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52 مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57              ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57 • مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62 • گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62 • گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63 • اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64 • انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66 آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68 منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72 پیوستها متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74 متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81         29 پولشویی دانلود پایان نامه پولشویی در ایران دانلود پایان نامه پولشویی مراحل پولشویی عناصر تشکیل دهنده پولشویی مبارزه با پولشویی در ایران لایحه مبارزه با پولشویی دانلود پایان نامه حقوق
 • 47 بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393 علوم اجتماعی
 • دانلود بررسی نقش عوامل جامعه شناختی مؤثر بر احساس امنیت در شهر خرم‌آباد در سال 1393 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 67 بایت صفحه…

 • 57 ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی مدیریت
 • دانلود ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 93 کیلوبایت…

 • 16 پاورپوینت آشنایی با جایگاه قانون در حرفه پرستاری پرستاری
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با جایگاه قانون در حرفه پرستاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 64/53 کیلوبایت صفحه 16 فرمت ppt 8000 پاورپوینت آشنایی با جایگاه…

 • 67 فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش معنويت در کار مدیریت
 • دانلود فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش معنويت در کار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 276/55 کیلوبایت صفحه 67 فرمت docx 26000 فصل دوم…

 • 151 پاورپوینت اصول عمومی و تخصصی علم تمرین ورزشی تربیت بدنی
 • دانلود پاورپوینت اصول عمومی و تخصصی علم تمرین ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 2/73 مگابایت صفحه 151 فرمت pptx 18000 پاورپوینت اصول عمومی…

 • 32 پاورپوینت آشنایی گواهی فوت و جواز دفن و نکات مرتبط به آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی گواهی فوت و جواز دفن و نکات مرتبط به آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 625/55 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 23000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *