85 دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 2/78 کیلوبایت صفحه 85 فرمت doc 24000 دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی محدود بودن سوخت های فسیلی بر روی زمین و همچنین اثرات سوئی كه در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال یك منبع انرژی دیگر برای ادامه حیات خود در روی زمین باشد  دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی   مقدمه محدود بودن سوخت های فسیلی بر روی زمین و همچنین اثرات سوئی كه در ارتباط با استفاده از انرژی هسته ای وجود دارد بشر را بر آن داشت تا بدنبال یك منبع انرژی دیگر برای ادامه حیات خود در روی زمین باشد برای ادامه حیات بشر می تواند دو راه را در پیش گیرد اول اینكه به دنبال راهی برای كنترل همجوشی هسته ای باشد و دوم اینكه بتواند از انرژی خورشید كه سرچشمه تمام انرژی های روی زمین است استفاده كند.   استفاده از انرژی خورشید سابقه تاریخی زیادی دارد البته این استفاده بیشتر محدود به انرژی گرمایی خورشید بوده است. در فصل دوم به طور مختصر در این رابطه مطالبی ارائه شده است.در فصل سوم به طور مختصر در مورد ساختار ملكولی موادی بحث شده است كه در مبحث فتوولتائیك استفاده می شوند.در فصل چهارم كاربردهای انرژی خورشیدی در دنیای امروز آورده شده است. مبحث های این فصل در مورد فعالیت هایی است كه در آنها از انرژی گرمایی خورشید استفادهمی شود.   در فصل پنجم مواردی كه در عملكرد یك سیستم خورشیدی مؤثر می باشند مثل تشعشع خورشید، درجه حرارت، رطوبت و حركت هوا اشاره و توضیح مختصری در رابطه با آنها آورده شده است.فصل های ششم، هفتم، هشتم و نهم بیشتر به معرفی سلول های خورشیدی پرداخته شده است. اینكه سلول های خورشیدی چیست نیازهای یك سلول خورشیدی، این سلول ها چگونه ساخته می شوند و این كه سلول های خورشیدی چگونه كار می كنند در فصل دهم اجزای یك مدار فتوولتائیك روش انتخاب آنها و توضیحاتی در مورد آنها آورده شده است. صفحه های خورشیدی، باتری، تبدیل كننده، شارژ كنترلر، اجزای اصلی این مدار هستند در فصل یازدهم و دوازدهم دسته بندی سلول های PV و انواع مختلف این سیستم ها ارائه شده است در فصل سیزدهم عملكرد این اعضاء در شرایط متغییر توضیح داده شده است شرایط محیط و تابش خورشید بر روی عملكرد این سلول ها تأثیر زیادی دارد. در فصل بعدی در مورد متمركز كننده های نور خورشید و تأثیر استفاده از آنها بر روی صفحات خورشیدی آورده شده است.     در فصل های پانزدهم و شانزدهم در مورد صنعت PV و مطالعاتی كه در حال حاضر در روی این صفحات در حال انجام است اشاره شده است در فصل نوزدهم مثال هایی از كاربرد فتوولتائیك ها در دنیای امروز آورده شده است. بیشتر این فعالیت ها منحصر به مكان هایی می شود كه از شبكه برق دور هستند و آوردن شبكه برق محلی به این نقاط مقرون به صرفه نیست در فصل بیستم مقاله ای در مورد تحلیل استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیك در یكی از شهرهای آمریكا آورده شده است كه مقرون به صرفه بودن این سیستم را برای استفاده بررسی می كند.فصل آخر در مورد طراحی و ساخت یك سیستم PV برای تولید برق DC و AC است در این فصل محاسبات لازم برای طراحی با مشخصات دقیق اجزای مدار آورده شده است این كه این سیستم برای استفاده مقرون به صرفه است یا نه در فصل نتیجه گیری آورده شده است.      کلمات کلیدی: انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک سوخت های فسیلی سیستم های  گرمایش خورشیدی         فهرست     فصل اول 1 مقدمه 1   فصل دوم نیروی خورشیدی در تاریخ 4   فصل سوم ساختار اتمی وتولید الکتریسیته 9   فصل چهارم فعالیت های مرتبط با انرژی خورشیدی 12 4-1  سیستم های  گرمایش خورشیدی آبی و هوایی 13 4-2 خشك كردن 14 4- 3  استخر خورشیدی 15 4-4 نیروگاه های خورشیدی : 16   فصل پنجم عملكرد سیستم خورشیدی 18 5-1 تشعشع خورشید : 19 مقدار ثابت خورشید : 19 شدت تابش : 2 انحراف محور زمین : 2 شرایط اتمسفر یك 21   فصل ششم سلولهای خورشیدی چه هستند 24   فصل هفتم نیازهای سلولهای خورشیدی 26   فصل هشتم چگونه سلولهای خورشیدی ساخته می شوند 28 شكل 1- a) سلولهای خورشیدی كریستال مجزا در صفحه 29 شكل b-1) صفحه خورشیدی پلی كریستال 29 شكل c-1  ) صفحه خورشیدی a-si 29 (شكل 2) 31   فصل نهم سلولهای خورشیدی چگونه كار می كنند 33   فصل دهم اجزای یك سیستم فتوولتائیك ، 37 روش انتخاب و توضیحاتی در مورد آنها 37 صفحه‌های خورشیدی ( Solar Panel) : 37 الف) كریستالین سیلیکن ( Crystaline silicon) : 37 ب) سیلیکن‌های بی‌شكل (Amorphous Silicon) : 38 1-2 نحوة قرار گرفتن پانل‌های خورشیدی : 38 مراحل انتخاب اندازه باتری : 41 انتخاب نوع باتری : 42 1-4 تبدیل كننده ( Inverter) : 42 1-5 شارژ كنترلر (Charge Controller) : 43 1-6 كابل‌ها ( Wiring) : 43   فصل یازدهم دسته بندی مدل‌های PV ( سلولها فتوولتائیك) 45   فصل دوازدهم انواع مختلف سیستم‌های PV 48 12-1 Small Stand- alone System 48 12-2 grid-tie Solar system 49 12-3 Complete- Stand- alone Solar System 49 12-4 Hybrid – Solar electric and Generator combination system 5   فصل سیزدهم تحلیل یک مدار PV وبررسی عملکرد اعضاء در شرایط متغیر 52 شكل 5- قسمتهای سیستم PV 55 شكل 6) ردیابی اشعه 56 شكل 7- نمودار نشان دادن 56   فصل چهاردهم معتبر بودن PV ها 59 شكل 8 – نمودار هزینه اجزای سیستم PV و كاهش قیمت با زمان را نشان می دهد 6   فصل پانزدهم متمركزکننده های PV 62 شكل 9 – سیستم متمركزکننده PV 63   فصل شانزدهم ساختمان تركیبی PV 64 شكل 1- تركیب سلولهای PV در یك ساختمان 65   فصل هفدهم صنعت PV 66   فصل هجدهم كاربردهای متداول و پیشرفت 68 (شکل12.مرکزPVکالباری) 69   فصل نوزدهم كاربرهای دیگر فوتوولتائیكها 7   19-1سیستم حفاظتی كاتدی 7 19-2 حصارهای الكتریكی 7 19-3 سیستم های نور پردازی از راه دور 71 19-4 سیستمهای مخابراتی و نظارت از راه دور 72 19-7 سیستمهای عمل آوری آب 74   فصل بیستم برآورد میزان تابش خورشید به یكی 75 برآورد هزینه : 76 استهلاك چنین سیستمی را چگونه می‌توان محاسبه كرد ؟ 79   فصل بیست و یکم آینده 8   فصل بیست و دوم طراحی و ساخت 82 اجزای این مدار عبارتند از: 82     24 دانلود پایان نامه انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک سوخت های فسیلی سیستم های گرمایش خورشیدی دانلود پایان نامه رشته برق با عنوان انرژی خورشیدی دانلود پایان نامه مهندسی برق دانلود پایان نامه برق
 • 50 پاورپوینت بررسی کم خونی در بارداری پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بررسی کم خونی در بارداری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 985/36 کیلوبایت صفحه 50 فرمت ppt 17000 پاورپوینت بررسی کم خونی در بارداری…

 • 61 پاورپوینت استئو پروز یا پوکی استخوان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت استئو پروز یا پوکی استخوان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 130/75 کیلوبایت صفحه 61 فرمت ppt 14000 پاورپوینت استئو پروز یا پوکی استخوان…

 • 74 پاورپوینت کنترل فازی 74 اسلاید کامل و جامع برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود پاورپوینت کنترل فازی 74 اسلاید کامل و جامع دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 5/73 مگابایت صفحه 74 فرمت pptx 62000 پاورپوینت کنترل…

 • 78 دانلود تحقیق سیستم اطلاعات بیمارستانی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق سیستم اطلاعات بیمارستانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 378 کیلوبایت صفحه 78 فرمت docx 14000 دانلود تحقیق سیستم اطلاعات…

 • 69 نیروگاه گازی ری و نقش توربین گازی در آن برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود نیروگاه گازی ری و نقش توربین گازی در آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 49 بایت صفحه 69 فرمت doc 24000 نیروگاه…

 • 75 پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 1/11 کیلوبایت صفحه 75 فرمت doc 35000 پروپوزال ضمانت اجرای كیفری فریب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *