85 بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران پزشکی

دانلود بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 6/07 کیلوبایت صفحه 85 فرمت doc 75000 بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76 بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران اوتیت مدیا با افیوژن مزمن در صورت عدم درمان تهدیدی جدی برای شنوائی است میزان بروز آن در سال های اخیر افزایش چشمگیری نشان می دهد علت اصلی آن اشکال عملکرد شیپور استاش است رساله دکترای حرفه ای  علوم پزشکی با عنوان بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن در سال های 86-76  بستری شده در بیمارستان شرکت نفت تهران   Study of the diagnostic value of tympanometry in patients smitten with otitis media with effusion whom have been bedridden during the 76-86 period in the oil corporation hospital in Tehran   چکیده:  اوتیت مدیا با افیوژن مزمن در صورت عدم درمان تهدیدی جدی برای شنوائی است. میزان بروز آن در سال های اخیر افزایش چشمگیری نشان می دهد. علت اصلی آن اشکال عملکرد شیپور استاش است علل AOM، آلرژی ، بزرگی آدنوئید و … علائم بیماری احساس سنگینی و پری گوش، کاهش شنوائی نوسانی. عوارض عبارت از پیدایش کلستئاتوم، سوراخ شدگی پرده صماخ، فیبروز گوش میانی و تمپانواسکلروز هستند که همگی آنها سبب بوجود آمدن یک کاهش شنوایی دائمی می شوند لذا تشخیص و پیگیری بیماری امری حائز اهمیت فراوان است.در این مطالعه بیمارانی که با تشخیص اوتیت مدیا با افیوژن تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند به پرونده آنها مراجعه شد تست تمپاتومتری آنها (نوع A یا B یا C) که قبل از عمل انجام شده است با گزارش عمل جراحی مقایسه شد که آیا مایع در گوش میانی وجود داشته است یا نه؟ و ضمناً نوع مایع چه بوده است؟ (سروز، موکوئید و Glue) و ارزش تشخیصی تست تمپانومتری بررسی گردید.    تحقیق روی 41 بیمار (72 عدد گوش) انجام شد. نتایج زیر بدست آمد: در بیماران با تمپانومتری type B 91% مایع در گوش میانی وجود دارد 9% وجود ندارد که نوع مایع glue 59%   mucoid 29%   serous 12% است. بین سن و جنسیت با effusion  گوش میانی ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. بین type تمپانومتری و نوع مایع گوش میانی ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. بین type تمپانومتری و وجود مایع در گوش میانی ارتباط آماری معنی داری وجود دارد.   اگر فرض کنیم در type B در گوش میانی مایع باید باشد و در type A و type C در گوش میانی مایع نباید باشد با توجه به نتایج عمل جراحی برای تست تمپانومتری 77/Accuracy=، 82%=Sensitivity، 58%=Specificity است.نتیجه نهایی اینکه تست تمپانومتری روش قابل اعتماد در نشان دادن effusion گوش میانی است و می توان از آن درکنار روشهای تکمیلی دیگر در تشخیص اوتیت مدیا سروزاستفاده کرد.در این مطالعه بیمارانی که با تشخیص اوتیت مدیا با افیوژن در فاصله سال های 86-76 در بیمارستان شرکت نفت تهران بستری شده اند به پرونده آنها مراجعه شد.      کلمات کلیدی: گوش سیستم شنوایی تست تمپانومتری اوتیت مدیا با افیوژن عفونت گوش میانی یا اوتیت مدیا (Otitis Media)     بیان مسأله اوتیت مدیای سروز مزمن در صورت عدم درمان تهدیدی جدی برای شنوائی است میزان بروز آن در سالهای اخیر افزایش چشمگیری نشان می دهد. در مطالعه ای در طرابزون ترکیه در بچه های 12-5 ساله شیوع 11/14 OME (5) درصد بوده است. در تحقیق در اهواز روی دانش-آموزان ابتدائی شیوع  OME1/11 (6) درصد بوده است. اوتیت مدیا با افیوژن عموماً ثانویه به عواملی نظیر رشد بیش از حد بافت لنفوئید در نازوفارنکس، عفونت مزمن سینوسها و آلرژی می باشد. با این وجود درمان ناکافی اوتیت مدیانی چرکی حاد یا تحت حاد، یکی از عوامل مهم در افزایش یافتن شیوع اوتیت میانی سروز مزمن است درمان ناکافی اوتیت مدیای حاد با آنتی-بیوتیک، باعث ایجاد عفونت خفیف و بدون علامت می شود و اگر تکرار شود پس از مدتی یک افیوژن موکوئید غلیظ در گوش باقی می ماند علائم اوتیت میانی ترشحی مزمن عموماً ناچیز هستند کاهش شنوائی با نوسان  با عفونتهای تنفسی حاد مشخص می شود بیماران ممکن است است از احساس سنگینی یا پری گوش شکایت کنند برخی از صداها را بصورت تغییر یافته بشنوند.   در این بیماران درد، تب و ترشح از گوش وجود ندارد. پرده صماخ ممکن است تغییرات اندکی داشته باشد و تنها محوشدگی ناچیز در ظاهر پرده در محل تورفتگی بسیار اندک پرده دیده شود. محدود شدن حرکات پرده صماخ در تمپانومتری و پنومواتوسکوپی مفیدترین یافته فیزیکی است. مطالعات شنوائی سنجی عموماً جنبه تشخیصی دارند و کاهش شنوایی از نوع انتقالی را نشان می دهد.  عوارض مربوط به اوتیت میانی سروزی مزمن و طولانی عبارت از پیدایش کلستأتوم، سوراخ شدگی پرده صماخ، فیبروز فضای گوش میانی و تمپانواسکلروز هستند که همگی آنها سبب بوجود آمدن یک کاهش شنوائی دائمی می شوند. به همین دلیل تشخیص و پیگیری بیماران مبتلا به اوتیت مدیا ترشحی حاد یا مزمن امری حائز اهمیت فراوان است. لذا محقق قصد دارد تا ارزش تشخیصی تست تمپانومتری را در اوتیت مدیا با افیوژن بررسی نماید.        فهرست مطالب   آناتومی 1 گوش خارجی (External ear): 2 گوش میانی (Middle Ear) 3 گوش داخلی (Internal Ear) 9 دستگاه دهلیزی 15 مجاری نیمدایرهای: 17 ارتباطات رشته های عصبی دستگاه دهلیزی با سیستم مرکزی اعصاب 2 دیگر عواملی که با تعادل ارتباط دارند 22 فیزیولوژی شنوایی 25 انتقال امواج صوتی در حلزون 29 مسیر عصبی شنوائی 33 روشهای تشخیصی 39 ارزیابی سیستم شنوایی 39 آزمونهای دیاپازونی 4 آزمایشات وستیبولر 48 آزمون کالریک 51 عفونتها و التهابات گوش 53 گوش خارجی و مجرای گوش 53 پرده صماخ 59 عفونتها و بیماریهای گوش میانی و ماستوئید 6 کاهش شنوایی 7 کاهش شنوائی حسی عصبی 7 کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی 72 کاهش شنوائی انتقالی 73 بیان مسأله 75 اهداف مطالعه 76 حجم نمونه و چگونگی محاسبه آن 77 روش انجام مطالعه (پژوهش) 77 نتایج مطالعه: 78 References 8       75 عفونتها و بیماریهای گوش میانی و ماستوئید ارزیابی سیستم شنوایی تست تمپانومتری عفونت گوش میانی یا اوتیت مدیا (Otitis Media) دانلود رساله دکترای حرفه ای با عنوان بررسی ارزش تشخیصی تست تمپانومتری در بیماران مبتلا به اوتیت مدیا با افیوژن ارتباطات رشته های عصبی دستگاه دهلیزی با سیستم مرکزی اعصاب انجام رساله پزشکی خرید رساله پزشکی
 • 16 پاورپوینت انجمن زنان مدير کارآفرين مدیریت
 • دانلود پاورپوینت انجمن زنان مدير کارآفرين دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/13 مگابایت صفحه 16 فرمت pptx 13000 پاورپوینت انجمن زنان مدير کارآفرين دانلود پاورپوینت…

 • 40 پاورپوینت تعیین کننده های اجتماعی سلامت علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت تعیین کننده های اجتماعی سلامت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 756/43 کیلوبایت صفحه 40 فرمت ppt 18000 پاورپوینت تعیین کننده های اجتماعی…

 • 334 بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران اقتصاد
 • دانلود بانكداری الكترونیكی و انتقال الكترونیكی وجه در ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 173 بایت صفحه 334 فرمت doc 99000 بانكداری الكترونیكی و انتقال…

 • 66 پاورپوینت اخلاق حرفه ای و موانع ترویج اخلاق در سازمان ها آموزشی
 • دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای و موانع ترویج اخلاق در سازمان ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آموزشی حجم 3/74 مگابایت صفحه 66 فرمت pptx 21000 پاورپوینت…

 • 23 پاورپوینت مهندسی مجدد فرایند كسب و كار مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرایند كسب و كار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 268/92 کیلوبایت صفحه 23 فرمت pptx 24000 پاورپوینت مهندسی مجدد فرایند كسب…

 • 59 پیشینه تحقیق ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 • دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداكثر عملكرد در سطوح مختلف تنش کم آبی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم کشاورزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *