84 پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 63 بایت صفحه 84 فرمت doc 39000 پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران عنوان پژوهش حاضر عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا شیر خوارگاه آمنه است که هدف اصلی آن شناسایی عوامل موثر بر عدم رضایت زناشویی است پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران   چکیده : عنوان پژوهش حاضر عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا شیر خوارگاه آمنه است که هدف اصلی آن شناسایی عوامل موثر بر عدم رضایت زناشویی است و اهداف فرعی آن بررسی تاثیر خرده مقیاسهای پرسشنامه 115 سوالی ازیچ بر رضایت زناشویی زوجین است .در این تحقیق : پرسش نامه 115 سوالی ازیچ در اختیار 1 زن که برای حل مسائل خانوادگی به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران خصوصا مرکز مشاورۀ آمنه واقع در میدان ونک مراجعه کرده بودند قرار گرفت.داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .     کلمات کلیدی: زناشویی عدم رضایت زنان مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران     مقدمه: در بین تمامی نهادها، سازمان های اجتماعی، خانواده نقش و اهمیت خاص و بسزایی دارد و تمامی آنهایی که در باب سازمان جامعه اندیشیده اند ، همۀ مصلحین، حتی رویا گرایان و آنان که به ناکجا آباد روی آورده اند، به خانواده و اهمیت حیاتی آن برای جامعه تاکید ورزیده اند. به درستی که هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند. چنانچه از خانواده هایی سالم برخوردار نباشد ( ساروخانی 137).عوامل گوناگون از جمله رضایت زناشویی بر سلامت خانواده تاثیر می گذارد. از طرفی رضایت زناشویی مفهومی چند بعدی است و عوامل گوناگون را شامل می شود. در این زمینه اولسون و دیگران به نقل از ساروخانی 137 نیز تعریفی ارائه داده اند . آنها معتقدند سه زمینۀ کلی در فرد باید وجود داشته باشد که وابسته به یکدیگر هستند و عبارتند از:    الف) رضایت افراد از ازدواج شان  ب) رضایت از زندگی خانوادگی  ج) رضایت از زندگی به طور کلی      فهرست: چکیده فصل اول: مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع اهداف تحقیق سوالهای پژوهشی تعریف متغیرها   فصل دوم: تعریف خانواده نظریه سیبرنتیک نظریه سیستمها نظریه یادگیری روابط زناشویی رضایت زناشویی تفاهم زناشویی تنوع نقش در ارتباطات زناشویی سیکل زندگی خانواده زمینه های اصلی رضایت زناشویی منابع نارضایتی همسران عوامل موثر در رضایت زناشویی آسیب شناسی زندگی اجتماعی نظریه های رضایت پیشینه تحقیق تحقیقات داخلی تحقیقات خارجی   فصل سوم: مقدمه روش پژوهش جامعه آماری گروه نمونه روش نمونه گیری ابزار اندازه گیری روش جمع آوری اطلاعات روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات   فصل پنجم: خلاصه فرضیه اول فرضیه دوم فرضیه سوم فرضیه چهارم  فرضیه پنجم  فرضیه ششم  فرضیه هفتم  فرضیه هشتم  فرضیه نهم  فرضیه دهم پیشنهادها  محدودیت های تحقیق منابع:     39 عدم رضایت زنان زمینه های اصلی رضایت زناشویی منابع نارضایتی همسران عوامل موثر در رضایت زناشویی آسیب شناسی زندگی اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران دانلود پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی با عنوان عوامل موثر بر عدم رضایت زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورۀ دولتی سازمان بهزیستی استان تهران همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پر
 • 74 پاورپوینت منابع انسانی و اهمیت توسعه آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت منابع انسانی و اهمیت توسعه آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 789 کیلوبایت صفحه 74 فرمت pptx 16000 پاورپوینت منابع انسانی و اهمیت…

 • 65 مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب شناسی زندگی زناشویی 65 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آسیب شناسی زندگی زناشویی 65 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 174/94 کیلوبایت صفحه 65 فرمت…

 • 12 دانلود پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی word ویرایش دوم روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی word ویرایش دوم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 23/81 کیلوبایت صفحه 12 فرمت docx 15000…

 • 23 چالش های جامعه مدنی در حکومت اسلامی علوم سیاسی
 • دانلود چالش های جامعه مدنی در حکومت اسلامی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 35 بایت صفحه 23 فرمت doc 12500 چالش های جامعه مدنی…

 • 268 پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت اچ پی فناوری اطلاعات چند ملیتی که نقش پیشرو درارائه محصولات و خدمات به مشتریان دارد مدیریت
 • دانلود پاورپوینت.مدیریت استراتژیک درشرکت اچ پی فناوری اطلاعات چند ملیتی که نقش پیشرو درارائه محصولات و خدمات به مشتریان دارد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم…

 • 43 پاورپوینت راهنمای ملی خانه مشارکت مردم در سلامت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت راهنمای ملی خانه مشارکت مردم در سلامت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/47 مگابایت صفحه 43 فرمت pptx 25000 پاورپوینت راهنمای ملی خانه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *