83 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی فقه،حقوق،الهیات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 88 بایت صفحه 83 فرمت doc 33000 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی هدف از این مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی مفهوم سند انتقال اجرایی می باشد مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی     چکیده: مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و كارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیكن بطور كلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاك غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب كسانیكه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم كلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشكده ای حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.    به عبارت دیگر، زمانیكه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاك غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانكاری به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چك و یا دارنده  طلبی كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملك غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانكار و مدیون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه “امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاك و هزینه های تفكیك املاك و تورم در قیمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و…  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشكلات تنظیم اسناد رسمی و….، رو به زاید است،” تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی كه دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.          کلمات کلیدی: مفهوم سند اسناد ثبتی سند انتقال اجرایی دفاتر اسناد رسمی         مقدمه:  مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی كه با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است كه حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است.    از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را كه چند سالی در سازمان ثبت خدمت كرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این كار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با كمك اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران كل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد.    لازم به توضیح است كه سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای كه در كلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشكار است كه آنچه كه در این كار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاك غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و… خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.            فهرست مطالب مقدمه 1 بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی 5 مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی 5 بند اول: سند 5 بند دوم: انتقال 7 بند سوم: اجرایی 7 مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی 8 بند اول :ركن شكلی، نوشته بودن 9 بنددوم: ركن ماهوی، قابلیت استناد 1 فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی 21 مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی 21 بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22 بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم كلمه) 26 مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احكام دادگاه ها 31 بند اول: احكام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 32 بند دوم – اجراء احكامی كه دارای محكوم به مالی است 46 مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی 48 بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی 48 بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی 49 بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 5   بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران فصل اول: مشكلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی 52 مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند 52 بند اول :احراز هویت متعامین 53 بند دوم :احراز اهلیت متعاملین 53 بند سوم : احراز مالكیت 54 بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند 6 بند پنجم:ثبت سند و امضای آن 6 مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث 61 بند اول: بازداشت بودن ملك 61 بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل 65 بند سوم: سرقفلی 66   فصل دوم: مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی 7 بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72 بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی 76 نتیجه گیری 79 فهرست منابع و ماخذ 8   33 شناسایی سند انتقال اجرایی انواع سند انتقال اجرایی ارکان تنظیم سند انتقال اجرایی دانلود مقاله سند انتقال اجرایی نحوه تنظیم سند انتقال اجرایی مشكلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
 • 27 اضطراب امتحان و ابعاد آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود اضطراب امتحان و ابعاد آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 60/76 کیلوبایت صفحه 27 فرمت docx 15000 اضطراب امتحان و ابعاد…

 • 28 پاورپوینت جزوه کتاب و درس حسابداری مدیریت پیشرفته فصل دوازدهم: بهبود مستمر مدیریت
 • دانلود پاورپوینت جزوه کتاب و درس حسابداری مدیریت پیشرفته فصل دوازدهم: بهبود مستمر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 904/64 کیلوبایت صفحه 28 فرمت pptx 15000…

 • 58 بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود بررسی نگرش به تمایلات و رفتارهای جنسی در روانشناسی و اسلام دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 83/8 کیلوبایت صفحه 58 فرمت…

 • 37 دانلود تحقیق ورشکستگی و تئوری های مربوط به آن با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق ورشکستگی و تئوری های مربوط به آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 57/9 کیلوبایت صفحه 37 فرمت doc 16000…

 • 18 پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات و مطالعه كار مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت تولید و عملیات و مطالعه كار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 142/05 کیلوبایت صفحه 18 فرمت pptx 22000 پاورپوینت مدیریت تولید و…

 • 34 معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا مکانیک
 • دانلود معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مکانیک حجم 58 بایت صفحه 34 فرمت doc 16000 معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *