81 بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین مدیریت

دانلود بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 279 بایت صفحه 81 فرمت doc 29000 بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین مفاهیم بازار و بازاریابی،نقش ‏CRM‏ در بازاریابی ،بازاریابی اینترنتی و ‏تاثیراتی را كه ‏اینترنت بر اهداف و وظایف بازاریابی و آمیخته بازاریابی داشته است و در نهایت نقش بازاریابی درفضای ‏بانکهای ایران ‏بررسی می شود‎‏‏ ‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین   چکیده: با ظهور و رشد اینترنت و به كارگیری آن در فعالیت های روزمره ،كاربرد اینترنت به سازمانها و شركت های تجاری نیز ‏‏گسترش یافت و سازمانها آن را در كسب و كار خود به منظور كسب مزیت رقابتی و برتری رقابتی نسبت به رقبا و كسب سهم ‏‏بازار زیاد و ارتقا بهره وری به كار گرفتند و موجب به وجود آمدن كسب و كار اینترنتی شد و بر جنبه های مختلف كسب و ‏‏كار تاثیراتی گذاشته است و بازاریابی به عنوانی یكی از زمینه های مهم كسب و كار از این مورد بی تاثیر نمانده است و ‏‏تغییراتی در جنبه های مختلف بازاریابی ایجاد كرده است.متن حاضر سعی در ارائه تغییراتی دارد كه در اثر به كارگیری ‏‏اینترنت،در بازاریابی سنتی به وجود آمده است و مفاهیم بازار و بازاریابی،نقش ‏CRM‏ در بازاریابی ،بازاریابی اینترنتی و ‏تاثیراتی را كه ‏اینترنت بر اهداف و وظایف بازاریابی و آمیخته بازاریابی داشته است و در نهایت نقش بازاریابی درفضای ‏بانکهای ایران ‏بررسی می شود‎‏.‏       کلمات کلیدی: بازاریابی بانکداری نوین نقش بازاریابی در بانکداری نوین       مقدمه‎‏: ‏ امروزه پدیده اینترنت و جهانی شدن به عنوان لازم و ملزوم یكدیگر مطرح شده اند، به گونه ای كه اندیشمندان این دو را از ‏‏یكدیگر قابل تفكیك نمی دانند و معتقدند اینها تسهیل كننده یكدیگر هستند.دیگر اینترنت یك ابزار قابل چشم پوشی و برای ‏‏سرگرمی نیست،بلكه به یكی از لوازم ضروری زندگی انسان مدرن و رو به توسعه امروزی تبدیل شده است.اینترنت و بطور ‏‏كلی دنیای الكترونیك همه ابعاد زندگی و جوامع بشری را دستخوش تغییر كرده است(عزیزی،شهریار؛محمد جواد ‏‏قربانی،1386).بنابراین سازمانها به عنوان عضوی از جامعه كه نیازهای افراد آن را برآورده می سازد نیز از تاثیر اینترنت مصون ‏‏نمانده اند و در نتیجه بازارهای آنها نیز تغییر ماهیت داده و بازارهای جدیدی تحت عنوان بازارهای اینترنتی یا الكترونیكی ‏‏شكل گرفته اند و همان طور كه ماهیت و شكل بازارها تغییر كرده است،قابل پیش بینی است كه سایر موارد وابسته به آن نیز ‏‏تغییر كند‎.‎           فهرست مطالب ‎‏ چکیده    ‏5‏ مقدمه‎‏:‏   5   فصل اول:بازاریابی‎ ‎،انواع آن و بازاریابی در بانک ‏    6 بازاریابی‎‏:‏    ‏6‏ بازاریابی سنتی‎‏:‏    ‏6‏ بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏7‏ آمیخته بازاریابی و تاثیر اینترنت‎‏:‏    ‏8‏ مهارت های الزامی بازاریابی اینترنتی‎‏:‏    ‏9‏ مهارت های جست و جو‎    ‏9‏ مهارت های برنامه ریزی‎    ‏9‏ مهارت های تعیین بودجه‎    ‏9‏ مهارت های مدیریت پروژه‎    ‏1‏ مهارت های کپی رایتینگ و تولید محتوا‎    ‏1‏ مهارت های تحلیلی‎    ‏1‏ مهارت های ارتباطی‎    ‏1‏ مهارت های فنی بازاریابی اینترنتی‎    ‏11‏ مهم ترین مهارت: مثل مشتری فکر کنید‎    ‏11‏ مدل ارتباط بازاریابی سنتی و اینترنتی‎‏:‏    ‏11‏ مدل هفت آی‎‏:‏    ‏12‏ مزایای بازاریابی اینترنتی‎    ‏12‏ ‎● ‎مدل های تجاری و اشکال مختلف آن‎    ‏14‏ ‎● ‎مزایا‎    ‏14‏ ‎● ‎محدودیت ها‎    ‏15‏ ‎● ‎اقدامات امنیتی‎    ‏15‏ ‎● ‎تاثیرات بر صنایع مختلف‎    ‏16‏ ‎● ‎اقدامات اخیر‎    ‏16‏ نقش‎ CRM ‎در بازاریابی    ‏17‏ مقدمه‎:‎    ‏17‏ نیروی کالای تازه وارد ها    ‏18‏ مولفه های تشکیل دهنده مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏18‏ CRMبه عنوان پارادایم جدید در بازاریابی‎:‎    ‏19‏ مدیریت ارتباطات با مشتریان چیست‎ :‎    ‏19‏ جدول 1-تفاوت بازاریابی سنتی و‎ CRM    ‏2‏ تعاریف ارائه شده در خصوص ‏CRM:‎    ‏2‏ دلایل شکل گیری‎ CRM:‎    ‏21‏ اهداف‎ CRM:‎    ‏22‏ پیش نیاز های‎ CRM:‎    ‏22‏ مزایای‎ CRM:‎    ‏23‏ وظایف مدیریت ارتباط با مشتریان‎:‎    ‏23‏ ‎1-‎شناسائی مشتری‎:‎    ‏23‏ ‎2-‎تفکیک مشتریان از یکدیگر‎:‎    ‏23‏ ‎3-‎تعامل با مشتری‎:‎    ‏24‏ ‎4-‎شخصی سازی‎:‎    ‏24‏ تاثیر‎ IT ‎بر وظایف‎ CRM:‎    ‏24‏ ارائه مدل مفهومی‎ CRM:‎    ‏25‏ نرم افزار های‎ CRM :‎    ‏26‏ مزایای مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی‎:‎    ‏27‏ مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏27‏ ویژگی های سیستم مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی‎:‎    ‏27‏ مدیریت ارتباط با مشتری مشارکتی‎:‎    ‏28‏ عوامل درونی که در طراحی و اجرای‎ CRM ‎تاثیر می گذارند‎  :‎    ‏28‏ ائتلاف چند کاناله    ‏29‏ عوامل چند کاناله شامل‎ :‎    ‏3‏ نیروی انسانی و مدیریت    ‏3‏ فن آوری    ‏31‏ عوامل خارجی موثر در موفقیت‎ CRM    ‏31‏ انتظارات ارتباط    ‏32‏ ادراک ارتباط    ‏32‏ نتیجه گیری‎:‎    ‏32‏ بازاریابی در بانک ‏    ‏33‏ بانکداری ایرانی و بانکداری بین‌المللی ‏    ‏35‏   فصل دوم:اهمیت بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری    ‏42‏ در بازاریابی چهار عامل اصلی ذیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند‎:‎    ‏43‏   فصل سوم:عوامل تاثیر گذار در حفظ و جذب مشتریان یک بانک ‏    ‏46‏ مقدمه    ‏47‏ اهم سوالات تحقیق    ‏47‏ روش تحقیق ‏    ‏48‏ چارچوب نظری تحقیق    ‏49‏ محور دوم- احیای مشتریان از دست رفته    ‏49‏ جدول شماره 1- میانگین رتبه مهمترین عوامل مؤثر در وفادارسازی مشتریان بانک    ‏5‏ جدول شماره 2- میانگین رتبه مهمترین عوامل در از دست دادن مشتریان    ‏51‏ جدول شماره 3- میانگین رتبه مهمترین عوامل در انتخاب یک بانک توسط مشتریان و جذب مشتری ‏جدید    ‏52‏ اهم نتایج    ‏53‏ اهم پیشنهادات    ‏55‏   فصل چهارم:بازاریابی عصبی و نقش آن در بانکداری نوین    ‏56‏ ویژگی های نورومارکتینگ‎:‎    ‏57‏ مدیریت برند و مغز انسان (نوروبرندینگ)‏    ‏59‏ وفاداری به یک نام تجاری‎    ‏6‏ نورومارکتینگ و بانکداری‎:‎    ‏61‏ فصل پنجم:نقش بازاریابی درفضای پیچیده رقابتی بانکهای ایران ‏    ‏62‏ بازاریابی یا لزوم نگرش نو درشبکه بانکی    ‏64‏   فصل ششم:روش های نوین مشتری مداری و بازاریابی علمی در بانکداری ایران ‏    ‏7‏ بعضی قواعد و اصول کلی که بانک ها ملزم به رعایت آن هستند عبارتند از‎:‎    ‏72‏   فصل هفتم:بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران    ‏73‏ بازاریابی خدمات بانكداری الكترونیكی در ایران    ‏74‏ شکل(4)‏    ‏75‏ تجزیه و تحلیل ‏SWOT‏ 7  :‏    ‏75‏ خدمات الكترونیكی(از جمله خدمات بانكداری الكترونیكی)‏    ‏76‏ راهكارها:‏    ‏76‏ چالش ها:          ‏    ‏78‏ نتیجه‎‎گیری : ‏    ‏79‏ فهرست منابع و مآخذ:‏    ‏8‏ منابع فارسی:‏    ‏8‏ منابع لاتین:‏    ‏81‏   29 بازاریابی بانکداری نوین نقش بازاریابی در بانکداری نوین بازاریابی و نقش بازاریابی در بانکداری نوین بازاریابی اینترنتی در صنعت بانکداری بانكداری الكترونیكی در ایران ‏دانلود پایان نامه مدیریت ‏دانلود پایان نامه رشته مدیریت
 • 12 دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت پروژه کامپیوتر و IT
 • دانلود دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت پروژه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 15/56 کیلوبایت صفحه 12 فرمت pptx 8000 دانلود پاورپوینت مفاهیم مدیریت پروژه…

 • 25 پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی حسابداری
 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 64/34 کیلوبایت صفحه 25 فرمت pptx 10000 پاورپوینت تجزیه و تحلیل درونی دانلود پاورپوینت…

 • 46 پاورپوینت احیای قلبی ریوی همراه با تصاویر آموزشی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت احیای قلبی ریوی همراه با تصاویر آموزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 6/29 مگابایت صفحه 46 فرمت ppt 21000 پاورپوینت احیای قلبی ریوی…

 • 20 پاورپوینت بخش اورژانس در اعتباربخشی ملی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بخش اورژانس در اعتباربخشی ملی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/26 مگابایت صفحه 20 فرمت pptx 23000 پاورپوینت بخش اورژانس در اعتباربخشی ملی…

 • 64 مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی 64 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی 64 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 100/79 کیلوبایت صفحه 64 فرمت docx 22000 مبانی نظری و…

 • 212 پاورپوینت سمینار روش پژوهش و رساله نویسی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت سمینار روش پژوهش و رساله نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 3/13 مگابایت صفحه 212 فرمت pptx 15000 پاورپوینت سمینار…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *