8 تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور تغذیه

دانلود تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تغذیه حجم 214 بایت صفحه 8 فرمت pdf 2000 تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مصرف روزانه‌ی مکمل 1 میلی‏گرمی کلسیم به مدت 3 روز بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی است دانلود مقاله رشته علوم تغذیه تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یاچاقی: کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور دانلود پایان نامه همین عنوان: دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مكمل یاری كلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مقدمه: شواهدی مبنی بر نقش کلسیم در بهبود پروفایل لیپید وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مصرف روزانه‌ی مکمل 1 میلی‏گرمی کلسیم به مدت 3 روز بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی است. مواد و روش‏ها: این پژوهش به روش کارازمایی بالینی تصادفی دوسوکور انجام شد. 44 زن بالغ مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (نمایه‌ی توده‌ی بدن 25 کیلوگرم بر متر مربع و بیشتر، سن 6±25 سال) به دو گروه مکمل کلسیم (دریافت کننده‌ی روزانه 1 میلی‌گرم کلسیم عنصری) یا دارونما تقسیم شدند.    مدت مطالعه 3 روز بود. لیپیدها، لیپوپروتئین‌‌‌‌ها و آپولیپوپروتئین‌‌‌‌ها شامل تری‏گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول HDL، آپولیپوپروتئینA-I و B پیش و پس از مداخله اندازه‌گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول فریدوالد و کلسترول VLDL معادل یک پنجم تری گلیسرید محاسبه شد. مقادیر کلسیم و انرژی رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه‌ی 3 روز یادآمد 24 ساعته‌ی خوراک به دست آمد.    تمام آنالیز‌‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 9 انجام و 5/p< معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‏ها: تفاوت معنی‌داری در متغیرهای زمینه ای، فراسنج‌های سرمی و دریافت انرژی و کلسیم در ابتدای مطالعه بین دو گروه وجود نداشت. کلسترول تام، کلسترول LDL، تری‏گلیسرید و کلسترول VLDL سرم در هر دو گروه افزایش یافت، اما تنها افزایش کلسترول تام در گروه دارونما (1/=p) و تری‏گلیسرید و کلسترول VLDL در گروه مکمل کلسیم (3/=p) معنی‏دار بود. افزایش کلسترول LDL در هر دو گروه مکمل کلسیم و دارونما معنی‏دار بود (5/p<). کلسترول HDL در هر دو گروه مکمل کلسیم و دارونما کاهش معنی‌داری یافت (1/p<). تغییر معنی‏داری در آپولیپوپروتئین‏های دو گروه مشاهده نشد.    تفاوت معنی‌داری در فراسنج‌های سرمی بین گروه‌‌‌‌ها در انتهای مطالعه مشاهده نشد. نتیجه‏گیری: در این مطالعه با مکمل یاری کوتاه مدت کلسیم تأثیرمطلوب قابل توجهی بر پروفایل لیپید زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد. از آنجایی که تعداد مطالعه‌‌‌‌ها در این زمینه محدود است، برای نتیجه‌گیری قطعی کارآزمایی‌های بالینی بیشتری مورد نیاز است.       واژه‌های کلیدی: چاقی کلسیم کلسترول اضافه وزن غدد درون‌ریز تری‏گلیسرید آپولیپوپروتئین     2 چاقی اضافه وزن غدد درون‌ریز مکمل یاری کلسیم دانلود مقالات رشته علوم تغذیه تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپید زنان پروفایل لیپید
 • 23 دانلود تحقیق تسهیم دانش و تئوری های مربوط به آن با فرمت ورد تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق تسهیم دانش و تئوری های مربوط به آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیتی حجم 48/92 کیلوبایت صفحه 23 فرمت doc…

 • 18 پاورپوينت دستگاه لنفاوی پزشکی
 • دانلود پاورپوينت دستگاه لنفاوی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 2/35 مگابایت صفحه 18 فرمت ppt 13000 پاورپوينت دستگاه لنفاوی دانلود پاورپوينت دستگاه لنفاوی دانلود پاورپوينت…

 • 44 پاورپوینت شهرسازی رنسانس عمران و شهر سازی
 • دانلود پاورپوینت شهرسازی رنسانس دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران و شهر سازی حجم 1/7 مگابایت صفحه 44 فرمت pptx 11000 پاورپوینت شهرسازی رنسانس دانلود پاورپوینت شهرسازی…

 • 29 بررسی رویکردها و نظریه های بلوغ حرفه ای و شغلی کارکنان مدیریت
 • دانلود بررسی رویکردها و نظریه های بلوغ حرفه ای و شغلی کارکنان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 145/81 کیلوبایت صفحه 29 فرمت docx 18000 بررسی…

 • 17 پاورپوینت بررسی اجمالی معاهدات و فعالیت های نهادهای بین المللی مرتبط با حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در نظام بین الملل محیط زیست
 • دانلود پاورپوینت بررسی اجمالی معاهدات و فعالیت های نهادهای بین المللی مرتبط با حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در نظام بین الملل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد…

 • 38 پاورپوینت بیماری های دهان و دندان بهداشت عمومی
 • دانلود پاورپوینت بیماری های دهان و دندان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 3/5 مگابایت صفحه 38 فرمت pptx 9000 پاورپوینت بیماری های دهان و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *