79 پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11 کامپیوتر و IT

دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE802.11

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 138 بایت صفحه 79 فرمت doc 29000 پایان نامه مهندسی نرم افزار با عنوان امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE82.11 در این پایان نامه امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE8211 مورد بررسی قرار می گیرد دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار امنیت در شبكه های بی سیم (wireless) مبتنی بر استاندارد IEEE82.11   چكیده : امروزه امنیت شبكه یك مساله مهم برای ادارات وشركتهای دولتی وسازمانهای بزرگ وكوچك است تهدیدهای  پیشرفته از تروریست های فضای سایبر كارمندان ناراضی وهكرهای رویكردی سیستمانیكا برای امنیت شبكه می طلبد.   امنیت درشبكه های بی سیم : در بررسی روشما واستاندارد های امن سازی شبكه های محلی بی سیم مبتنی براستاندارد IEEE82.11 می پردازیم .با طرح قابلیت امنیتی این استاندارد می توان از محدودیت ان آگاه شد استاندارد 8211 سروس های مجزا و مشخصی را برای تامین یك محیط امن در اختیار قرار میدهد  دراین سرویس اغلب توسط پروتكلWEPتامین میگرددوظیفه آن امن سازی میان مخدوم ونقاط استرسی بی سیم است در حال حاضر تنها پروتكل كه امنیت اطلاعات و ارتباطات را در شبكه های بی سیم براساس استاندارد 82.11 فراهم میكند WEPاست این پروتكل نوع استفاده از آن همواره امكان نفوذ به شبكه های بی سیم راهر نحوی ولو سخت وپیچیده فراهم میكند و بسیار از حملات برروی شبكه های سیمی دارای اشتراك است      کلمات کلیدی: پروتكلWEP استاندارد IEEE82.11 شبكه های بی سیم (wireless) امنیت در شبكه های بی سیم (wireless)       مقدمه : بدون شك زندگی امروزه بشر از مقوله ارتباطات تفكیك  ناپذیر است  ارتباطات به حدی فاصله های دور را به نزدیك كرده است كه از دنیای بزرگ ما به نام دهكده جهانی یاد میشود . ارتباطات ان قدر با زندگی روزمره ما عجین شده است كه نمی توانیم زندگی بدون آن را حتی تصور كنیم .در حالی كه تا قرنی پیش مبادله  خبر به روزها زمان نیاز داشت اینكار اكنون تقریبا انی میشود .مخابرات اینترنت وسائل ارتبا ط جمعی نمونه هایی از ارتباطات امروز ما هستند كه تبادل اطلاعات و انجام امور روز مره ما را با سهولت وهزینه كمتر ممكن ساخته است .   از طرف دیگه گسترش ارتباطات شبكه ای و نفوذ ان به دور دست ترین نقاط جهان باعث شده است  زمینه سوء استفاده افراد سود جو وشرور هم فراهم شود در حالیكه كه هم اكنون انجام معاملات كلان اقتصادی و تبادل اطلاعات حیاتی در كوتاه ترین زمان به راحتی و با هزینه ناچیز روی شبكه های كامپوتری و اینترنت قابل انجام است .اما انجام این امور بدون در نظر گرفتن تمام جنبه های امنیتی  ممكن است باعث ضررهای جبران ناپذیری گردد از همین جا لزوم امنیت شبكه بی سیم وایجاد ارتباطات ایمن حساس میشود .این پایان نامه با برسی امنیت شبكه های بی سیم مشكلات ممكن را معرفی میكند و برای رفع راه كارهای مناسبی را برای ایمن سازی شبكه ارائه میكند        فهرست مطالب امنیت در شبكه های وایرلس مبتنی بر استاندارد IEEE82.11 فصل اول :امنیت درشبكه های بی سیم  1 : شبكه بی سیم چیست ؟  1-1  ارتباطات بی سیم و تنظیمات شبكه 2-1 انتخاب شبكه بی سیم وكابلی 3-1  تحهیزات مایكروسافت 4-1  امنیت در شبكه بی سیم 2 :  شبكه های بی سیم ،كاربرد ها ،مزایا وابعاد  1-2  منشا ضغف امنیتی در شبكه های بی سیم و خطرات مغمول  3 :  شبكه های محلی ،بی سیم  4  :  امنیت در شبكه های محلی  بی سیم بر اساس استاندارد11و82  Authentication 4-1 Confidentiality   4-2    Integrity   4-3  5  :  سیرویس های امنیتی wep-authentication  Authentication 5-1 Authentication 5-2 بدون روز نگاری  Authentication 5-3  با روز نگا ری Rc4    6 :  سرویس ها ی امنیتی    Integrity,82,11b,-privaey Privacy   6-1     Integritg 6-2      7  :   ضعف های امنیتی اولیه امنیتی wep   1- 7 استفاده ثابت از كلید های WEP    2-7 ضغف در الگوریتم    3-7 استفاده از  CRT   رمز نشده 8 :  خطرها،حملات ،ملزومات امنیتی    1-8 حملات غیر فغال    2-8 شنود    3-8 آنالیز ترافیك    4-8 حملات غیر فعال    5-8  تغییر هویت     6-8  پاسخ های جعلی Wimax : 9 استاندارد شبكه های بی سیم   1  : پارامترهای موثر درانتخاب و پیاده سازی یك سیستم wlan   فصل دوم :امنیت در شبكه محلی بی سیم    1 : فناوری شبكه های بی سیم  IEEE82,11b  1-1 IEEE82,11g 1-2 IEEE.82,11a  1-3  IEEE.82,11h 1-4     IEEE.82,11i  1-5   2 : :  امنیت درWLAN Sniffing  2-1     Spoofing 2-2  Jemming  2-3     Sessing Hijacking 2-4     Denial of service 2-5       Man in the middle 2-6     Wired Equivalent Priveey:WEP 2-7      IEEE82.1x  2-8         3 :ACCESS  POINT تقلبی 4 : عناصر فعال و سطوح WLAN    1-4 ایستگاه بی سیم     2-4 نقطه دسترسی     3- 4 برد و سطح پوشش     29 شبكه های بی سیم امنیت در شبكه های بی سیم امنیت در شبكه های وایرلس امنیت در استاندارد IEEE8211 امنیت در شبکه های محلی بیسیم امنیت در شبكه های بی سیم مبتنی بر استاندارد IEEE8211 دانلود پایان نامه کامپیوتر دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر
 • 88 پاورپوینت Time Measurement یا زمان‌سنجی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت Time Measurement یا زمان‌سنجی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 635/17 کیلوبایت صفحه 88 فرمت pptx 25000 پاورپوینت Time Measurement یا زمان‌سنجی دانلود پاورپوینت…

 • 66 زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی تاریخ و ادبیات
 • دانلود زندگانی،فعالیت و فرایند شکل گیری سلسله مراتب روحانیت در عصر ساسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 143 بایت صفحه 66 فرمت doc…

 • 63 پاورپوینت ارزیابی بافت فرسوده ده ونک عمران و شهر سازی
 • دانلود پاورپوینت ارزیابی بافت فرسوده ده ونک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران و شهر سازی حجم 462 کیلوبایت صفحه 63 فرمت pptx 20000 پاورپوینت ارزیابی بافت…

 • 249 پاورپوینت کتاب طراحی الگوریتم ها از جعفرنژاد قمی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کتاب طراحی الگوریتم ها از جعفرنژاد قمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 67/13 کیلوبایت صفحه 249 فرمت pptx 25000 پاورپوینت کتاب…

 • 67 مبانی نظری و پیشینه تحقیق انتقال به مرحله والدینی 67 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انتقال به مرحله والدینی 67 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 407/51 کیلوبایت صفحه 67 فرمت…

 • 32 پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ارتقا مشاغل علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با آیین نامه ارتقا مشاغل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 633/35 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 22000 پاورپوینت آشنایی با آیین…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *