78 پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری والدین روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری والدین

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 81 بایت صفحه 78 فرمت doc 29000 پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری والدین این تحقیق بررسی ارتباط اضطراب امتحان و شیوة فرزندپروری پدر و مادر صورت گرفته است در این تحقیق فرضیه مبنی بر ارتباط بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری مورد مطالعه قرار گرفته است پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری والدین     چكیده: این تحقیق بررسی ارتباط اضطراب امتحان و شیوة فرزندپروری پدر و مادر صورت گرفته است. در این تحقیق فرضیه مبنی بر ارتباط بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری مورد مطالعه قرار گرفته است.جهت بررسی فرضیه مذكور با روش انتخاب تصادفی 2 دانش آموز از 4 دانش آموز جامعه مورد مطالعه مشغول به تحصیل در مقطع ابتدایی از شهرستان گنبد مورد آزمون قرار گرفته. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل پرششنامه اضطراب امتحان بیایانگرد و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری كه توسط بانتون و نیستون تهیه شده است. روشهای آماری بكار رفته شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی است و نتایج نشان می دهد كه بین شوه فرزندپروری دموكراسی و اضطراب امتحان رابطه مثبت و بینابینی وجود دارد.     كلید واژه: اضطراب امتحان شیوه‌های فرزندپروری     بیان مسئله خانواده جایگاه مهمی را در چارچوب نهادهای جامعه دارد و تنها نهادی است كه وظیفه دگرگون كردن ارگانیزم زیستی و تبدیل آن به موجود انسانی را بر عهده دارد. خانواده از طریق پایه‌ریزی الگوهای تربیتی و رفتاری خود و اجرای نقش‌های اجتماعی گوناگون و در یك جمله از طریق شیوه‌های اجتماعی كردن به درجات مختلف، شیوه تربیتی والدین پیامدهای مهمی برای سازگاری روانی ـ اجتماعی نوجوانان به همراه دارد. یافته‌های تحقیقات مختلف نشان داده است كه تجارب خانوادگی تمام جنبه‌های زندگی نوجوانان را مانند گرایشات رفتاری یا بزهكاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. آدلر معتقد است كه والدینی كه كودكان خود را طرد می‌كنند به كمبود محبت و امنیت می‌انجامد كه احساس بی‌ارزشی، خشم و فقدان عزت نفس را برای شخص باقی می‌گذارد. هورنای و فروم نیز درباره كمبود صمیمیت و محبت والدین و تاثیرات آن بر امنیت كودك مطالعات فراوانی نموده‌اند.   مطالعات مختلف حاكی از آن است كه نگرش‌های پذیرنده و دموكراتیك والدین، امكان رشد را به حداكثر می‌رساند و فرزندان این والدین، رشد ذهنی، ابتكار، امنیت عاطفی و نظارت فزاینده‌ای را نشان می‌دهند. والدین طرد كننده و سلطه‌جو، فرزندانی متزلزل، سركش، پرخاشگر و ستیزه جو دارند(بالدوین، 1945). تقوی و كلانتری (1385) نتیجه گرفته‌اند كه نوجوانان دارای والدین مستبد نسبت به نوجوانان دارای والدین دموكرات (مقتدر) افسرده‌تر هستند.به علت اهمیت شیوه‌های تربیتی والدین بر رفتار نوجوانان، این پژوهش به بررسی ارتباط شیوه‌های فرزندپروری با میزان اضطراب دانش‌آموزان در شهر تبریز می‌پردازد و سؤال اصلی تحقیق این است: كه آیا بین شیوه‌های فرزندپروری و میزان اضطراب دانش‌آموزان ارتباط وجود دارد؟          فهرست مطالب:   فصل اول: – مقدمه9 – بیان مسئله 1 – اهداف كلی تحقیق 13 – فرضیه های اصلی تحقیق14 – اهمیت و ضرورت تحقیق (مسئله) 14 – تعاریف مفهوم متغیرها 15   فصل دوم: – ادبیات و پیشینه تحقیق 17 – اضطراب چیست؟ 18 – تشخیص بالینی اضطراب19 حالات اضطرابی اعلائم و تظاهرات اضطراب 19 الف: اختلال وحشتزدگی2 ب: اختلال اضطراب فراگیر2 اضطراب از دیدگاههای نظری مختف (نظریه های بیولوژیكی اضطراب) 22 1- نظریه های بیولوژیكی اضطراب 22 2- نظریه های روانكاوانه اضطراب 24 3- نظریه های رفتاری اضطراب25 4- نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی اضطراب 26 نظریه های شناختی اضطراب26 اصطلاحات29 تعریف امتحان:3  ماهیت اضطراب امتحان3 اضطراب امتحان و جنسیت 32 هدفهای ارزشیابی امتحان 33 چگونگی سوالات امتحان و اضطراب34 – نقش معلم در كاهش اضطراب دانش آموزان 34 تحقیقات انجام شده پیرامون اضطراب امتحان 35 نقش تربیت: – تربیت چیست؟( تعریف تربیت)36 – شیوه تربیت 37 – تعریف تربیت از نظر روانشناسان 37 – هدف تربیت 38 – روشهای تربیتی 39 – وضعیت اجتماعی و فیزیكی محیط خانه بر رفتار فرزندان 39 – جو عاطفی خانواده 4 – فرزند و خانواده 4 – محبت و صمیمت با كودك41 – رفتار آموزگارانه والدین42 – نقش مادر 43 – نقش پدر 44   فصل سوم: روش تحقیق47 جامعه آماری47 نمونه و روش نمونه گیری 47 ابزار تحقیق47 روش و چگونگی اجرا 47   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 57   فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 65 ارائه پیشنهادها67 محدودیتهای تحقیق 68 خلاصه پژوهش 68 منابع تحقیق7 پیوست ضمائم71     29 اضطراب امتحان شیوه‌های فرزندپروری دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی با عنوان رابطه بین اضطراب امتحان و شیوه های فرزندپروری والدین حالات اضطرابی اعلائم و تظاهرات اضطراب نظریه های بیولوژیكی اضطراب وضعیت اجتماعی و فیزیكی محیط خانه بر رفتار فرزندان انجام پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی عمومی خرید پایان نامه كارشناسی رشته روا
 • 131 مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 246/04 کیلوبایت صفحه 131 فرمت docx…

 • 33 پاورپوینت سوانح و حوادث و خصوصیات مدل اپیدمیولوژیک مدیریت
 • دانلود پاورپوینت سوانح و حوادث و خصوصیات مدل اپیدمیولوژیک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/79 مگابایت صفحه 33 فرمت pptx 15000 پاورپوینت سوانح و حوادث…

 • 48 دانلود تحقیق مبانی نظری سرمایه فکری با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق مبانی نظری سرمایه فکری با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 599/14 کیلوبایت صفحه 48 فرمت doc 17000 دانلود تحقیق مبانی…

 • 72 ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود ماهیت تکانشگری و بررسی رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 496/68 کیلوبایت صفحه 72 فرمت docx…

 • 39 پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان حسابداری
 • دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/26 مگابایت صفحه 39…

 • 34 دانلود تحقیق فرصت های رشد سرمایه با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق فرصت های رشد سرمایه با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 87/85 کیلوبایت صفحه 34 فرمت doc 16000 دانلود تحقیق فرصت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *