77 آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 1/04 کیلوبایت صفحه 77 فرمت doc 14000 آیین نامه ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن دانلود پایان نامه رشته برق آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن *قابل استفاده برای رشته الکترونیک و تاسیسات   بخش اول :‌كلیات  1- هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد  2- دامنه كاربرد – این آیین نامه برای اجرا در كلیه كارگاه ها مشمول قانون كار كه ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداكثر 1 ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است . 3- حداكثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ فاز 38  ولت تعیین گردیده و همین مقدار برای مدارهای با ولتاژ فاز حداكثر 1 ولت نیاز قابل قبول است چنانچه در موارد و تحت شرایط خاصی كه ایجاد اتصال زمین مؤثر با مقاومت كل سیستم ( دو اهم ) امكان پذیر نباشد باید مجوز لازم در این مورد ازوزارت كار اخذ گردد.   4- رعایت كلیه مقررات این آیین نامه الزامی بوده و عدم اجرای موارد پیش بینی شده یا انجام نیمه كاره آنها سبب بی اثر شدن و در نتیجه كل سیستم ایمنی مربوطه خواهد گردید.       کلمات کلیدی: ایمنی زمین كننده ها تاسیسات الكتریكی ایمنی تاسیسات الكتریكی زمین کردن تاسیسات الكتریكی        بخش دوم – تعاریف   واژه های به كار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد: 1- تجهیزات الكتریكی – مصالح و تجهیزاتی كه برای تولید ، تبدیل و یا مصرف انرژی الكتریكی به كار می روند از قبیل مولدها ، موتورهای برق ، ترانسفورماتورها ، دستگاه های برقی ، دستگاه های اندازه گیری ، وسایل حفاظتی و مصالح الكتریكی . 2- تأسیسات الكتریكی – هر نوع تركیبی از وسایل و مصالح به هم پیوسته الكتریكی در محل یا فضای معین  3- مدار الكتریكی ( مدار ) تركیبی از وسایل و واسطه ها كه جریان الكتریكی می تواند از آنها عبور نماید . 4-  قسمت برقدار – هر سیم یا هادی كه در شرایط عادی تحت ولتاژ الكتریكی  باشد  5- بدنه هادی – قسمتی كه به سادگی در دسترس بوده و در حالت عادی برقدار نمی باشد ولی ممكن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود . 6-  قسمت های بیگانه – هادی زمین شده یا قسمت هادی كه جزئی از تأسیسات الكتریكی را تشكیل نداده باشد ( نظیر اسكلت فلزی ساختمان ها ، لوله های فلزی ، گاز ، آب و حرارت مركزی و غیره ) 7- هادی حفاظتی – هادی هایی كه  از آن در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی هنگام بروز اتصالی استفاده شده و بدنه های هادی را به قسمت های زیر وصل می نماید :   – بدنه های هادی دیگر –  قسمت های هادی بیگانه  –  الكترود زمین برق دار زمین شده    8- هادی خنثی – هادی ای كه به نقطه خنثی وصل بوده و به منظورانتقال انرژی الكتریكی از آن استفاده می شود  9- الكترود زمین – یك یا چند قطعه هادی كه به منظور برقراری ارتباط الكتریكی سیستم یا جرم كلی زمین ، در خاك مدفون شده باشد . 1-  الكترودهای زمین مستقل از نظر الكتریكی – الكترودهایی هستند كه فواصل آنها از یكدیگر به قدری است كه در صورت عبور حداكثر جریان ممكن از آنها ولتاژ الكترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار نگیرند .   11-  مقادیر اسمی ( جریان ، توان ، سطح مقطع ..)  الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مكانیكی ، مقدار اسمی مشخص كننده كمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .  ب) در مورد كمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره كه مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی كمیتی است كه در اثر آن دما و تنش های مكانیكی یا الكترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف كننده دیگر در شرایط متعارفی محیط كار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.   12- جریان اتصال كوتاه – اضافه جریانی است كه در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع كار عادی از طریق امپدانسی بسیار كوچك بوجود آمده باشد . 13- جریان اتصالی – جریانی است كه به زمین جاری می شود . 14- جریان اتصالی به زمین – جریان اتصالی است كه به زمین جاری می شود   15- جریان احتمالی اتصال كوتاه – جریانی است كه احتمال بروز آن در اثر اتصال كوتاه در یك نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .  16- جریان برق گرفتگی (‌جریانی كه از نظر پاتوفیزیولوی خطرناك است )               فهرست   فصل اول :‌ تعاریف 2   فصل دوم :کلیات 7   فصل سوم: زمین كردن 11 اساس زمین كردن : 11 اتصال زمین : 11   فصل چهارم : نرم ها و استانداردها 14   فصل پنجم : احداث چاه زمین 15 ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین : 15 احداث چاه زمین 16 اتصالهای زمین به صفحه مسی ممكن است به یكی از دو روش زیر انجام شود: 17   فصل ششم :زمین در سیستم TI , TT, TN 23 انواع سیستم های توزیع نیروی برق 23 به طور كلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است : 23 سیستم TN-S: 25 سیستم TN-C: 25 سیستم TN-C-S : 25 شكل : انواع مختلف سیم TN 26   فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین 31 7-1-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز 31 7-1-1- مقاومت زمین حفاظتی برای  تأسیسات بزرگتر از 1kv 31 در این رابطه : 32 7-1-3- زمین كردن تأسیسات همسطح كننده ها 33 7-1-4- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT 34 7-1-5-مقاومت زمین حفاظتی (‌بدنه ) RA در سیستم IT 36 جریان كاپاسیتیو: 37   فصل هشتم: انواع زمین كننده ها 38   فصل نهم :تعیین و  انتحاب میل زمین 46 9-1- نوع فلز میل زمین : 46 فولاد روی اندود : 46 9-2- حداقل ابعاد میل زمین 46 سیم طنابی فولادی با پوشش سربی: 49 فولاد با روكش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الكترولیتی : 5 9-4- روش حفاظت در مقابل خورندگی : 52   فصل دهم :تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین 55 جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم : 55   فصل یازدهم : مشخصات وانتخاب سیم زمین 62   فصل دوازدهم :زمین كردن در تأسیسات الكتریكی 66 زمین الكتریكی  و زمین حفاظتی در تأسیسات  فشار قوی : 66 12-3-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف 7     14 ایمنی زمین كننده ها تاسیسات الكتریكی ایمنی تاسیسات الكتریكی زمین کردن تاسیسات الكتریكی آیین نامه ایمنی تاسیسات الكتریكی با اتصال به زمین و اهداف آن دانلود پایان نامه مهندسی برق دانلود پایان نامه برق
 • 27 دانلود تحقیق درباره افکار ناکارآمد word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق درباره افکار ناکارآمد word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 50/95 کیلوبایت صفحه 27 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق درباره…

 • 61 پاورپوینت راهنمای انتخاب بهترین خودرو در ايران گوناگون
 • دانلود پاورپوینت راهنمای انتخاب بهترین خودرو در ايران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 1/48 مگابایت صفحه 61 فرمت ppt 15000 پاورپوینت راهنمای انتخاب بهترین خودرو…

 • 62 دانلود پاورپوینت طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی طرح های توجیهی تجمیع و پیامدهای آن مهندسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت طرح پژوهشی بررسی و ارزیابی طرح های توجیهی تجمیع و پیامدهای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی حجم 1/78 مگابایت صفحه 62 فرمت…

 • 91 پاورپوینت مدیریت خلاق در قالب 91 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت خلاق در قالب 91 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 486/37 کیلوبایت صفحه 91 فرمت pptx 19000 پاورپوینت مدیریت خلاق در قالب…

 • 16 پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 209/92 کیلوبایت صفحه 16 فرمت ppt 8000 پاورپوینت بررسی وضعیت…

 • 53 بررسی انواع سازگاری در روانشناسی و تشریح دیدگاههای نظری درباره سازگاری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود بررسی انواع سازگاری در روانشناسی و تشریح دیدگاههای نظری درباره سازگاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 144/64 کیلوبایت صفحه 53 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *