76 مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین مدیریت

دانلود مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 256/84 کیلوبایت صفحه 76 فرمت docx 25000 مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین هدف از این مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین می باشد در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند.     به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است(برام راش ، 1998).     هدف از این مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین می باشد .در اين نوشتار ابتدا به سه متغير اصلي پژوهش يعني استراتژي ناب ، استراتژي چابك و عملكرد بازار بحث خواهند شد. بحث از تعاريف و نظريه هاي مختلف از سه متغير در بحث صنايع پروتئینی زيربناي نظري اين پژوهش قرار گرفته اند. در بخش دوم اين فصل به پيشينه پژوهش نيز سعي شده تا جاي ممكن سيماي فعلي پژوهشهاي داخلي و خارجي ارائه شود.                   فهرست مطالب چکیده               فصل دوم ادبیات تحقیق مقدمه 2-1- استراتژی های بازاریابی  2-1-1- مفهوم استراتژي 2-1-2- استراتژي بازاريابي – بخش بندي بازار 2-1-4- هدف گيری بازار 2-1-5- جايگاه يابي محصول 2-1-6- آميخته بازاريابي 2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک  2-2-1- زنجیره تأمین –   نقطه انفصال در زنجیره تأمین 2-2-2- الگوی ناب 2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن 2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب 2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب 2-2-3- الگوی چابک 2-2-3-1- تعریف چابکی  – مفهوم چابکی ● تشریح دو مدل مفهومی ▪ مدیریت تغییر و ریسك: ▪ توانمندسازی: 2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک 2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک 2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک   بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137). 2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک 1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری 2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185). 3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک  ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند: استفاده از دانش بازار:  یکپارچگی جریان ارزش:  کاهش زمان تحویل:  ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند: حذف تلفات:  تغییر ساختار پذیری سریع:  ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:  یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار:   قدرت بقاء: 4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن  محصولات استاندارد:  محصولات ابداعی:   محصولات ترکیبی:  2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) . 2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام  2-4 – پيشينه تحقيق – پيشينه داخلی  2-3-2- پيشينه خارجی     الگوي مفهومي يا نظري تحقيق خلاصه فصل       منابع 25000 زنجیره تامین ناب زنجیره تامین چابک استراتژی های زنجیره تامین ناب استراتژی های زنجیره تامین چابک ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای ناب ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای چابک اثرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک
 • 58 پاورپوینت آشنایی با انواع آمارها آمار
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع آمارها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آمار حجم 996/2 کیلوبایت صفحه 58 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آشنایی با انواع آمارها دانلود پاورپوینت…

 • 119 بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی هنر و گرافیک
 • دانلود بررسی بداهه سازی در هنر نقاشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 1/92 کیلوبایت صفحه 119 فرمت doc 45000 بررسی بداهه سازی در…

 • 18 پاورپوينت آشنایی با فایروال و کاربرد آن کامپیوتر
 • دانلود پاورپوينت آشنایی با فایروال و کاربرد آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر حجم 535/54 کیلوبایت صفحه 18 فرمت ppt 9000 پاورپوينت آشنایی با فایروال و…

 • 23 پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی معماری
 • دانلود پروپوزال تاثیر وقف در نظام آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار اقتصادی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 153 بایت صفحه 23 فرمت doc 18000…

 • 22 دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مبدل های حرارتی و کاربرد آن ها فیزیک
 • دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع مبدل های حرارتی و کاربرد آن ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فیزیک حجم 1/03 مگابایت صفحه 22 فرمت pptx 14000…

 • 14 طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود طراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFA دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 193 بایت صفحه 14 فرمت pdf 8000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *