75 بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 64 بایت صفحه 75 فرمت doc 35000 بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا هدف از این پایان نامه بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا می باشد دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا     نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی در قانون تجارت ایران از اسناد تجاری تحت عنوان ویژه ای بیان و تعریف نشده بلكه در باب چهارم تحت عنوان «برات ، فته طلب و چك » به ذكر مواد قانونی پرداخته كه خود مبین قصد مقنن به جهت وضع مقرراتی برای عمده ترین اسناد تجراتی معمول و متداول بوده است . چك پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسایل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشین پول ن قد گردیده است. قواعد و اهمیت چك ناشی از امتیازی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه ارزش به فرد دیگر باشد.   تعریف و شرایط صدور چك : بر طبق ماده 31 قانون تجارت «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.» بنابراین تعریف ،‌چك سند انتقال وجه است و در هر چك حداقل 3 نفر وجود دارند : 1 – كسی كه چك صادر می كند. (صادر كننده) 2 – كسی كه چك عهده او صادر می شود یعنی در نزد او مقداری وجه موجود است. (بانك) 3 – و بالاخره كسی كه وجه چك را دریافت می نماید. (ذینفع)     با قبول این تعریف قانونی می توان گفت كه فرم مخصوصی برای نوشتن (چك) لازم نبوده و با هر تقاضای كتبی كه دارنده حساب (صادر كننده چك) از نگاهدارنده وجه (بانك) برای انتقال و پرداخت وجه نماید قابل قبول است. ولی می توان این موضوع را با این توضیح رد نمود كه چون بانك به هنگام گشایش حساب جاری و قبول وجه از شخص ، وسیله انتقال خاصی بر طبق قرارداد حساب جاری كه همان اوراق چك باشد به بازكننده حساب می سپارد یعنی بین طرفین مقرر می شود كه استرداد و انتقال وجه (به طور خاص) نیز به وسیله همان اوراق (دسته چك) باشد كه بانكها در اختیار مشتریان برای انتقال و بازپرداخت وجه گذارده اند و قانون مالیات های مستقیم هم ابطال مبلغ معین تمبر را قبل از تحویل دسته چك از طرف بانك بر روی برگ چك تأكید نموده است. پس چك (اوراق تهیه شده در بانك) تنها وسیله انتقال وجه است خواه دریافت كننده وجه صاحب حساب باشد یا هر شخص دیگری كه ذینفع وجه چك است.       کلمات کلیدی: چک بانک دعاوی چک صدور چک چك  سفید امضاء       فهرست مطالب مقدمه: 3 گفتار اول:«نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی و ثبتی» 5 مبحث اول: نحوه طرح شکایت چکهای بلا محل حقوقی در مراجع قضایی 5 مقدمه : 5 تعریف و شرایط صدور چك : 6 س 1 -در مورد صدور چك وجود حداقل چند نفر ضروری است ؟ 9 س 2 –با توجه به اینكه در ماده 31 قانون تجارت به مهال علیه به طور مطلق اشاره شده ، این كلمه شامل چه اشخاصی می گردد؟ 9 س 3 – در موردی كه مهال علیه بانك باشد دارنده چك بلامحل از چه مزایایی برخوردار است ؟ 1 ویژگی های چك : 11 وظایف بانك (محال علیه) درباره چك : 12 مدت ارائه چك به بانك مهال علیه : 13 اعتراض عدم تأدیه : 14 در رابطه با این رویه باید دانست كه : 15 س 1 – فوائد اعتراض عدم تأدیه در مورد چك چیست ؟ 18 س 2 – دارنده چك در چه مواعدی می بایست به محال علیه مراجعه كرده و چك را مورد مطالبه قرار دهد؟ 19 مبحث دوم: چگونگی به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتی 2 مقدمه : 2 تعریف چك 2 چك در عرف بازار 21 سؤال و جواب 28 مجازات های مقرر در قانون چك به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ 31 رسیدگی به چك حقوقی و كیفری چه تفاوت هایی با یكدیگر دارند؟ 32 روند صدور اجراییه و شكایت كیفری چگونه است؟ 32 مجازات چك بلامحل از 6 ماه تا 2 سال حبس تعیین شده است. نحوه تشخیص مجازات و مدت حبس چگونه صورت می گیرد؟ 33 آیا وجود قوانین و مجازاتهای سنگین توانسته است تأثیر مثبتی بر كاهش ارتكاب به جرم چك بلامحل داشته باشد؟ 34 آیا قانون چك هنوز به تغییرات اساسی نیاز دارد؟ 37 آیا باید از تعداد زندانیان چك به میزان زیادی كاسته شده باشد؟ 38 بهترین راه حل برای رفع این معضل چیست؟ 39 تامین خواسته در دعاوی چك 4   گفتار دوم:«دعاوی مربوط به چك سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن» 42 مبحث اول: مسائلی در رابطه با چک سفید امضاء 42 الف – سیر تطور قانونی چك بلامحل و سفید امضاء 44 ب – زمان به اجرا گذاشتن چك  سفید امضاء 47 – چك سفید امضا‌ء چكی است كه فاقد مبلغ می باشد. 47 – چك سفید امضاء چكی است امضاء شده كه به شخصی جهت نوشتن هر مقدار وجهی كه مایل به دریافت آن باشد، داده شده است. 48 ج- ماهیت حقوقی چك سفید امضاءو موارد مرتبط ارجاع به دادسرا 51 مبحث دوم: نشست‌های قضائی دادگستری در رابطه با دعاوی چک 56 الف -گذشت شاکی در جرم صدور چک بلامحل و اثر آن بر جنبه حقوقی 56 ب- تلقی گذشت از ارائه اصل چک به دادگاه توسط متهم 57 ج-گذشت شاکی دراتهام صدور چک بلامحل پیش از قطعیت حکم 59 د- اعمال مادة 277 ق.آ.د.ك. در مورد بزه صدور چک بلامحل 61 هـ- جواز اجرای حکم محکومیت چک بدون لحاظ قرار دادن تعدد جرم 68 اتفاق آرا : 69 نتیجه گیری 72 منابع: 74     35 دعوی چک نحوه طرح دعوی چک در مراجع ثبتی نحوه طرح دعوی چک در مراجع قضایی دانلود پایان نامه دعوی چک ماهیت حقوقی دعاوی چك سفید امضا بررسی طرح و اجرا دعوی چک با تاکید بر دعوی چک سفید امضا
 • 30 پاورپوینت سخنرانی و مزایای آن روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت سخنرانی و مزایای آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 151/66 کیلوبایت صفحه 30 فرمت pptx 14000 پاورپوینت سخنرانی و مزایای…

 • 63 پاورپوینت چگونگی ادامه تحصیل کارمندان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت چگونگی ادامه تحصیل کارمندان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/11 مگابایت صفحه 63 فرمت ppt 17000 پاورپوینت چگونگی ادامه تحصیل کارمندان دانلود پاورپوینت…

 • 8 پاورپوینت کم کاری تيروئيد پزشکی
 • دانلود پاورپوینت کم کاری تيروئيد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 126/25 کیلوبایت صفحه 8 فرمت pptx 8000 پاورپوینت کم کاری تيروئيد دانلود پاورپوینت کم کاری…

 • 54 دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی و نیاز به قوانین آن با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق حاکمیت شرکتی و نیاز به قوانین آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 137/54 کیلوبایت صفحه 54 فرمت docx 17000…

 • 77 پاورپوینت الزامات استاندارد 2008 ISO 9001 به همراه تعاریف آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت الزامات استاندارد 2008 ISO 9001 به همراه تعاریف آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/75 مگابایت صفحه 77 فرمت pptx 26000 پاورپوینت الزامات…

 • 34 پاورپوینت بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت بندی آن ها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت بندی آن ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/09 مگابایت صفحه 34 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *