72 تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری حقوق

دانلود تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 58 بایت صفحه 72 فرمت doc 8000 تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود مقاله رشته حقوق تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری   مقدمه در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.   بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.        کلمات کلیدی: حقوق عدالت دیوان عدالت اداری       فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری 5 گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری 7 گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری 9 بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان 9 الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن 1 ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات 11 بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن 12 گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری 14 گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری 15 گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن 17 بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری 17 بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود 19 بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 19 گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 2 بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن 2 بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 2 گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری 22 گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری 25 گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری 28   فصل دوم گفتار 2 :پیشینه دستور موقت 29 گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید 33   فصل سوم گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری 35 گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری 37 گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری 38 گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان 39 گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است 4 گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری 41 گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی 42   فصل چهارم گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه 42 1- دستور موقت اقدامی تبعی است 43 2- دستور موقت اقدامی موقتی است 43 3-  صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است 44 4-  صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است 44 5-  دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود 44 6-  اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است 45 گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟ 45 گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟ 47 گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات 48 گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان 49 عوامل موثر در تشخیص فوریت 5 الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده 5 ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت 5 ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه 51   فصل پنجم گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م.  در چه صورتی صادر می شود؟ 51 گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی 53 گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم 54 گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم 56 گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم 58 گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟ 59 گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته 6 گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت 62 گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم 64 مرتفع شدن جهت 64 دادن تامین از سوی طرف 64 اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص 65 فسخ قرار 66 شکست ذی نفع در دعوا 66 گفتار 1 :اجرای دستور موقت در ق آدم 68   8 دیوان عدالت اداری پیشینه دیوان عدالت اداری نحوه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود مقاله تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق
 • 25 پاورپوینت آشنایی با عجایب هفتگانه معماری قدیم جهان معماری
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با عجایب هفتگانه معماری قدیم جهان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 2/34 مگابایت صفحه 25 فرمت pptx 9000 پاورپوینت آشنایی با عجایب…

 • 15 دانلود چارچوب و مبانی نظری یادآوری و عوامل موثر بر آن با فرمت word روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری یادآوری و عوامل موثر بر آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 33/76 کیلوبایت…

 • 33 پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 560/44 کیلوبایت صفحه 33 فرمت ppt 14000 پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی…

 • 31 پاورپوینت سنجش ثروت علمی و مصور سازی پراکندگی جغرافیایی آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت سنجش ثروت علمی و مصور سازی پراکندگی جغرافیایی آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 6/42 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 10000 پاورپوینت سنجش…

 • 77 پاورپوینت صفحات فشرده چوبی صنایع
 • دانلود پاورپوینت صفحات فشرده چوبی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # صنایع حجم 4/5 مگابایت صفحه 77 فرمت pptx 13000 پاورپوینت صفحات فشرده چوبی پاورپوینت صفحات فشرده چوبی…

 • 14 دانلود پاورپوینت فصل 1 کتاب اخلاق اسلامی معارف اسلامی
 • دانلود دانلود پاورپوینت فصل 1 کتاب اخلاق اسلامی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معارف اسلامی حجم 820/83 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت فصل 1…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *