71 پیشینه و نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی و لزوم تدوین اصول اخلاق حرفه‏ ای روزنامه نگاری رسانه و علوم ارتباطات

دانلود پیشینه و نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی و لزوم تدوین اصول اخلاق حرفه‏ ای روزنامه نگاری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رسانه و علوم ارتباطات حجم 167 بایت صفحه 71 فرمت doc 35000 پیشینه و نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی و لزوم تدوین اصول اخلاق حرفه‏ ای روزنامه نگاری یكی از عمده ‏ترین پریشانی خاطر مدیران مسؤول حس مسؤولیت و تعهد كامل به مسایل در جامعه و حرفة خود به كار پردازند و اصول اخلاقی حاكم برحرفة خود را رعایت كنند دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی پیشینه و نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی و لزوم تدوین اصول اخلاق حرفه‏ ای روزنامه نگاری *قابل استفاده برای رشته مدیریت رسانه   مقدمه: یكی از عمده‏ ترین پریشانی خاطر مدیران مسؤول در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـرای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا با حس مسؤولیت و تعهد كامل به مسایل در جامعه و حرفة خود به كار پردازند و اصول اخلاقی حاكم برحرفة خود را رعایت كنند.   از نظر تاریخی طبق گزارش مك براید«تدوین هنجارهای اخلاق حرفه‏ای» برای نخستین بار در سالهای دهه 192 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنیا نظام نامه‏های كم و بیش گسترده‏ای را كه اغلب مورد پذیرش خود اشخاص حرفه‏ای قرار گرفته است، پذیرفته اند … از سوی دیگر شمار نظام نامه هایی كه حاوی اصول حاكم بر وظایف و مسؤولیت های ژورنالیستان در قبال جامعه بین‏المللی یا كشورهای خارجی باشد، اندك است… این مسأله برای نخستین بار… در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بین سالهای 195 و 1952 كمیسیون فرعی آزادی اطلاعات و مطبوعات، پیش‏نویس نظامنامة بین‏المللی اصول اخلاقی پرسونل اطلاعاتی (Draft International Code of Ethicsfor Information Personnel)را تهیه كرد. در سال 1954 مجمع عمومی تصمیم گرفت روی این پیش‏نویس اقدامی نكند و بعداً آن را به رسانه ها و انجمنهای صنفی آنها ارسال داشت تا آن طور كه مناسب بدانند اقدام كنند.   «مادة هشت «اعلامیة اصول اساسی نقش رسانه‏های گروهی در تقویت صلح و تفاهم بین‏المللی، ترویج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریك جنگ (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومی یونسكو) نیز تأکید كرده است:  «نهادهای حرفه‏ای و افرادی كه در آموزش حرفه‏ای ژورنالیستان و سایر عوامل رسانه های جمعی مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهایشان به صورت مسؤولانه كمك می‏كنند، بایستی در مقام تهیه و اجرای قواعد اخلاق حرفه‏ای اهمیت خاصی به اصول این اعلامیه بدهند.»   البته باید تهیه و تصویب «پیش نویس قواعد اخلاق حرفه‏ای بین‏المللی» توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را نیز به فهرست تلاش هایِ انجام شده افزود. در مقدمة این پیش نویس معتبر جهانی به گونة صریح و جالب براین نكته تأکید شده است كه رعایت موازین اخلاقی نه تنها با مقتضیات حرفة ژورنالیزم و فعالیت رسانه ها منافاتی ندارد، بلكه «معیار رفتار حرفه‏ای» و تضمین بهتر آزادی اطلاعات و مطبوعات است. بر همین اساس در مادة اول بر‏ رعایت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسی به اطلاعات تصریح شده است. در مادة دوم نیز اولویت منافع عمومی بر امتیازهای شخصی و منافع خصوصی رسانه‏ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصادیقی نیز ذكر گردیده است.   حاكمیت كرامت و حیثیت حرفة ژورنالیزم بر هر آنچه مسؤولان رسانه‏ها از كاركنان خود می‏خواهند یا آنان، خود، انجام می‏دهند، به عنوان اصل خدشه ناپذیر در مادة بعد مورد یادآوری قرار گرفته و از جمله بر وجود مسؤولیت در برابر بهره برداری از حق آزادی انتشار، حرمت حریم خصوصی اشخاص و مرز آن با منافع عمومی و حفظ حقوق منابع خبری تأکید شده است.مادة چهارم به لزوم كسب دانش و مهارت لازم برای ارائه تحلیل دقیق و منصفانة حوادث خارجی اشاره كرده و در آخرین ماده نیز ضرورت داوطلبانه بودن رعایت اخلاق حرفه‏ای و عدم دخالت دولت در آن مورد تصریح قرار گرفته است تا یكی از تفاوت های اصلی حقوق با اخلاق نادیده گرفته نشود.       کلمات کلیدی: اخلاق رسانه ای اصول اخلاق حرفه‏ای آیین نامه های اخلاقی           فهرست مطالب مقدمه : 2 هدف تحقیقResearch Target: 6 اهمیت تحقیق :Research Importance 7 طرح مسألهFeature Problem: 1 چارچوب نظری تحقیق:Frame Work Of Research : 11 محدود یت های تحقیق Research Limitation : 11 فصل اول:پیشینه و نمونه های جهانی نظامنامه های اخلاقی 13 لزوم دید تدوین اصول اخلاق حرفه ای خبرنگاری 18 اخلاق و انتظارات اجتماعی در كلی ترین حالت خود شامل چهار ارزش زیر می‏شود: 2 1 – صداقت و راستگویی 2 2 – انصاف و برابری 2 3 – امانت داری 2 4 – وفاداری و احساس مسؤولیت اجتماعی. 2 پدیدة اخلاقی، كه اخلاقیات ژورنالیزم متولد آن است، تحت سه مقوله مشخص و كاملاً وابسته به هم قرار می‏گیرد. این سه عبارتند از: 21 1. قضاوت اخلاقی 21 2.    عاطفه اخلاقی 21 3.   اراده و اختیار اخلاقی. 21 اصل اول- حق مردم در دستیابی به اطلاعات: 22 اصل دوم- ژورنالیست باید خود را وقف حقیقت نماید. 23 اصل سوم- مسؤولیت اجتماعی ژورنالیست: 23 اصل چهارم- شرافت حرفه‏ای ژورنالیست: 24 اصل پنجم- دسترسی همگانی و مشاركت: 24 اصل ششم- احترام به حریم خصوصی و حیثیت انسانی: 24 اصل هفتم- احترام به منافع عمومی: 24 احترام كامل به حیثیت ملی جامعه، نهادهای دموكراتیك، عفت عمومی، اخلاق و عرف جامعه را ضروری می‏داند. 24 اصل هشتم- احترام به ارزشهای جهانی و متنوع فرهنگها: 24 اصل نهم-محو جنگ و سایر مصایب فراروی بشر: 25 اصل دهم- برپایی نظم اطلاعاتی و ارتباطی نوین جهانی: 25 اصل طرفداری از استبداد: 26 اصل طرفداری از آزادی: 27 فصل دوم:کدهای جهانی اخلاق ژورنالیزم مشکلات، محدودیت‌ها و پیشنهادها 3 کدهای جهانی اخلاق ژورنالیزم و ارتباطات 32 پیش نویس سند میثاق اصول اخلاقی حرفة‎ ‎ژورنالیزم 43 حقوق و‎ ‎امتیازهای ژورنالیزم 45 مسؤولیت اجتماعی خبرنگار 5 اصول اخلاقی ژورنالیستان و رسانه های افغاانستان (طرح ) 51 منابع: 65     35 اخلاق رسانه ای اصول اخلاق حرفه‏ای آیین نامه های اخلاقی دانلود پایان نامه علوم ارتباطات اجتماعی دانلود پایان نامه رشته علوم ارتباطات نمونه های جهانی آیین نامه های اخلاقی لزوم تدوین اصول اخلاق حرفه‏ ای روزنامه نگاری
 • 23 پاورپوینت اپیدمیولوژی سیاه سرفه پزشکی
 • دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی سیاه سرفه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 4/04 مگابایت صفحه 23 فرمت pptx 20000 پاورپوینت اپیدمیولوژی سیاه سرفه دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی سیاه…

 • 11 پاورپوینت مسجد امیر چخماق یزد ( مسجد جامع نو ) تاريخ و باستان شناسی
 • دانلود پاورپوینت مسجد امیر چخماق یزد ( مسجد جامع نو ) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاريخ و باستان شناسی حجم 632/33 کیلوبایت صفحه 11 فرمت pptx…

 • 26 دانلود پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا کامپیوتر و IT
 • دانلود دانلود پاورپوینت الگوریتم های تخصیص داده پویا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 23/33 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 13000 دانلود پاورپوینت الگوریتم…

 • 23 پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز شیمی
 • دانلود پاورپوینت روش های استخراج آنزیمی و شیمیایی فروکتوز دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 238/37 کیلوبایت صفحه 23 فرمت ppt 12000 پاورپوینت روش های استخراج…

 • 26 پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت جهاد كشاورزی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت جهاد كشاورزی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 315/34 کیلوبایت صفحه 26 فرمت ppt 11000 پاورپوینت نظام…

 • 27 دانلود تحقیق ریسک های بانکی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت ورد حسابداری
 • دانلود دانلود تحقیق ریسک های بانکی و مفاهیم مرتبط با آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 57/84 کیلوبایت صفحه 27 فرمت doc…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *