70 پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ حسابداری

دانلود پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 493 بایت صفحه 70 فرمت doc 24000 پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 2243 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏   چکیده: ‏ مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 2243 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت این شرکت مربوط به عملیات مرغداری، پرورش ‏طیور، تولید گوشت مرغ، تولید تخم مرغ، انواع جوجه یک روزه و کشت علوفه و تولید مواد ‏اولیه موردنیاز طیور می باشد. از مهمترین محصولات تولیدی این شرکت مرغ پرکنده تازه و ‏منجمد و محصولات فرآوری نظیر ران، سینه، و دل و جگر تازه و منجمد و محصولات ‏جانبی پا، پر خشک، و پودر گوشت ناشی از واحد پخت مازاد می باشد.‏ داده ها و اطلاعات پروژه از طریق حضور در شرکت و مراجعه به سایت شرکت و تجزیه و ‏تحلیل و ارائه نسبت های مالی و نمودارها با استفاده از تکنیک های رایج حسابداری و ‏کتابهای درسی انجام شده است. ‏     کلمات کلیدی: نسبتهای مالی نسبت یابی دوپان نسبت سود نا خالص تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی مبنای تهیه صورت های مالی       مقدمه: ‏ آنچه که در این تحقیق آمده است به عنوان چکیده ای از رویه و روال ها و استاندارها و ‏سیستم حسابداری جاری و مورد استفاده در شرکت مزبور می باشد. که تلاش شده است ‏نمونه هایی از نقاط قوت و ضعف این واحد تجاری بیان گردد تا بتوان با ارائه پیشنهاداتی ‏مناسب به رشد و توسعه و بهبود هر چه بیشتر وضعیت واحد تجاری موردنظر کمک نموده و ‏قادر بوده باشم سطح معلومات شخصی خود را ارتقاء داده و هدف های تحقیق و تجزیه و ‏تحلیل از انجام این پروژه را برآورد کرده و مطلوبیت و اثربخشی آن برای شرکت و استفاده ‏کنندگان بعدی حفظ شده باشد.  ‏       فهرست مطالب : عنوان                                                                          صفحه ‏ ‏1) فصل اول ‏1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………1‏ ‏1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………..2‏ ‏1-3- نحوۀ جمع آوری داده و اطلاعات …………………………………………………..3‏ ‏1-4- معرفی شرکت……………………………………………………………………………….4‏ ‏2) فصل دوم ‏ ‏2-1 تاریخچه و فعالیت شرکت ……………………………………………………………….6‏ ‏- مشخصات شرکت ………………………………………………………………………………6‏ ‏- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ……………………………………………………6‏ ‏2-2- ظرفیت تولیدی شرکت …………………………………………………………………8‏ ‏2-3- تجزیه و تحلیل فرآیند تولیدی شرکت…………………………………………….9 ‏ ‏3) فصل سوم ‏ ‏3-1- مدیریت منابع انسانی شرکت ………………………………………………………..13‏ ‏3-2- چارت های فعلی سازمانی رده های مدیریتی ………………………………….17‏   ‏4) فصل چهارم: ‏ ‏4-1- تفسیری کلی از سیستم حسابداری موجود در شرکت ………………………19‏ ‏4-2- تفسیری از بعد سودآوری شرکت …………………………………………………2‏ ‏4-3- تجزیه و تحلیل و فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات در بانک اطلاعاتی…..22‏ ‏5) فصل پنجم ‏ ‏5-1- چالش های موجود فعلی در شرکت………………………………………….. ..24‏ ‏5-2- تجزیه و تحلیل پیشنهادات در رفع چالشها ……………………………………28‏   ‏6) فصل ششم ‏6-1- مبنای تهیه صورت های مالی ……………………………………………………..32‏ ‏7) فصل هفتم ‏ ‏7-1- صورتهای مالی مقایسه ای سه سال 83،84،85‏ ‏- تراز نامه …………………………………………………………………………………………35‏ ‏- صورت جریان وجوه نقد ………………………………………………………………….36‏ ‏- صورت سود و زیان مقایسه ای …………………………………………………………37‏ ‏- صورت بهای تمام شده محصولات ……………………………………………………38‏ ‏7-2- نمودارها ‏ ‏- نمودار دایره ای مصرف مواد، دستمزد، سربار تولید برای سه سال مقایسه ای ………….39‏ ‏- نمودار مقایسه ای بهای تمام شده و فروش سه ساله……………………………..42‏ ‏- نمودار میله ای صورت سود و زیان خالص سه ساله ……………………………43‏ ‏- نمودار خطی صورت سود و زیان خالص سه ساله ………………………………44‏ ‏- نمودار خطی هزینه های فروش، اداری و عمومی ………………………………..45‏ ‏- نمودار خطی هزینه مالی سه ساله ……………………………………………………..46‏ ‏8) فصل هشتم ‏8-1- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی سه ساله 83،84،85 ……………………47‏ ‏8-2- نموداری میله ای بر مبنای نسبت های مالی ارائه شده ‏ ‏- نسبت جاری …………………………………………………………………………………5‏ ‏- نسبت آنی …………………………………………………………………………………….51‏ ‏- نسبت دارائی جاری ……………………………………………………………………….52‏ ‏- نسبت گردش دارائی ……………………………………………………………………..53‏ ‏- دوره وصول مطالبات ……………………………………………………………………..54‏ ‏- دوره گردش کالا …………………………………………………………………………..55‏ ‏- دوره گردش عملیات ……………………………………………………………………..56‏ ‏- نسبت کالا به سرمایه …………………………………………………………………….57‏ ‏- گردش سرمایه جاری ……………………………………………………………………58‏ ‏- دفعات واریزی بستانکاری ……………………………………………………………..59‏ ‏- دوره واریز بستانکاری …………………………………………………………………..6‏ ‏- نسبت پوشش بدهی ……………………………………………………………………..61‏ ‏- نسبت بدهی به مجموع دارایی ها …………………………………………………..62‏ ‏- نسبت سود نا خالص ……………………………………………………………………63‏ ‏- نسبت سود عملیاتی …………………………………………………………………….64‏ ‏- بازده فروش قبل از مالیات ……………………………………………………………65‏ بازده ارزش ویژه …………………………………………………………………………….66‏ بازده دارایی قبل از مالیات ……………………………………………………………….67‏ نسبت یابی دوپان ……………………………………………………………………………68‏ ‏- بازده سرمایه در گردش پس از مالیات ……………………………………………69‏ فصل نهم: ‏ ‏9-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………….7‏   24 پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ نسبتهای مالی نظبت یابی دوپان نسبت سود نا خالص تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی مبنای تهیه صورت های مالی خرید پایان نامه حسابداری خرید پایان نامه رشته حسابداری پایان نامه رشته حسابداری
 • 64 دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 135/98 کیلوبایت صفحه 64 فرمت pptx 20000 دانلود پاورپوینت مهندسی مجدد فرآیندها دانلود پاورپوینت…

 • 46 پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/08 مگابایت صفحه 46 فرمت ppt 15000 پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی دانلود پاورپوینت…

 • 24 پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو مهندسی نرم افزار
 • دانلود پاورپوینت بهینه سازی در سیستم های نرم افزاری با تاکید بر الگوریتمهای جستجو دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 96 بایت صفحه 24…

 • 16 دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 909/69 کیلوبایت صفحه 16 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک دانلود پاورپوینت گنبد ژئودوزیک…

 • 18 پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب رشته فناوری اطلاعات (IT)
 • دانلود پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # رشته فناوری اطلاعات (IT) حجم 45 بایت صفحه 18…

 • 23 پاورپوینت برنامه مداخلات پیشگیری از سوانح و حوادث حمل و نقل با رویکرد کاهش مرگ و میر جوانان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت برنامه مداخلات پیشگیری از سوانح و حوادث حمل و نقل با رویکرد کاهش مرگ و میر جوانان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 488/9…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *