70 پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing) مدیریت

دانلود پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/95 کیلوبایت صفحه 70 فرمت ppt 17500 پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing) دانلود پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت دانلود پاورپوینت و ارائه کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing)   هدیه:دو پاورپوینت دیگر با 56 اسلاید بصورت رایگان ضمیمه شده است:)   هزینه یابی چیست؟ هزینه یابی، وظیفه ای است که حسابداری مالی و  مدیریت  را به هم مرتبط میسازد. یک واحد تولیدی، عمده فروشی یا خرده فروشی، بدون وجود اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات قادر نخواهد بود که بهای تمام شده کالای فروخته شده و نشده را مشخص کندو درنتیجه نمی تواند سودآوری واحد اقتصادی و یا  بخشهای مختلف را اندازه گیری و با بازار مقایسه نماید. افزون بر این هزینه یابی محصولات یا خدمات، اطلاعات با ارزشی در اختیار مدیریت قرار میدهد و درتصمیمهای مدیریتی به عنوان مبنایی برای ایجاد بازخورد کنترلی روی هزینهها وارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد.   پیدایش هزینه یابی فعالیت محور  در حالی که ایده هزینه یابی فعالیتمحور هم اکنون چندین دهه است که وجود دارد، اما این روش در نیمهِ دوم دهه 198 به عنوان یک روش رایج هزینه یابی مطرح و مرسوم شد. سرعت غیرمنتظره استفاده از این روش برای پرفسور رابین کوپر (Robin Couper) و رابرت کاپلان (Robert  Kaplan) که مفهوم هزینه یابی فعالیت محور را در تعداد اندکی از شرکتهای تولیدی بزرگ امریکایی که از روشهای سنتی هزینه یابی ناراضی بودند، به کارگرفته بودند بسیار جالب و مهیج بود. تجربه این شرکتها در مجله هاروارد کیس استادی (Harvard case study) منتشر شد و برای اولین بار مجموعه مقالاتی نیز در این خصوص ارائه شد که طرح کلی و زمینه بهکارگیری هزینه یابی فعالیتمحور را فراهم ساخت.    علل جذابیت و رواج سریع روش هزینه یابی فعالیت محور اول این که تغییرات در بسیاری از سازمانهای تجاری در طی دهه 198 خیلی زیاد بود. تولید به کمک رایانه، استفاده از سامانه های تولید منعطف، کنترل کیفیت جامع  و روشهای تولید بهنگام، همگی تغییرات سریعی بودند که در این دهه رخ دادند. تمام این عوامل، باعث پیدایش محیطی متغیر شدند که روشها و ایدههای جدید نیاز داشت.        کلمات کلیدی: هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Activity Based Costing) بودجه بندی بر مبنای فعالیت (Activity Based Boudgeting) مدیریت بر مبنای فعالیت (Activity  Based  Management)       فهرست مطالب هزینه یابی چیست؟ پیدایش هزینه یابی فعالیت محور  علل جذابیت و رواج سریع روش هزینه یابی فعالیت محور معایب روشهای هزینه یابی سنتی دلایل عمده ایجاد سامانه هزینه یابی فعالیت‌محور تصمیم گیری برای اجرای سامانه هزینه یابی فعالیت‌محور  بودن حجم کار، درنتیجه صرف زمان زیاد برای این کار از مشکلات  اهداف سامانه هزینه یابی فعالیت‌محور گروه هزینه یابی فعالیت‌محور حداقل باید شامل اعضای زیر باشد: موضوعاتی که در طراحی سامانه هزینه یابی فعالیت‌محور باید به آنها توجه کرد عبارتند از: تعداد محصولات یا خدمات شرکت،  تنوع خطوط تولید،  سربار به عنوان عنصر عمده هزینه،  رشد سریع هزینه‌های سربار هزینه یابی بر مبنای فعالیت 1.   چه فعالیتهایی در تولید یا ارائه خدمات نقش دارند. 2.   هزینه فعالیتهای مزبور چیست. به طورخلاصه مزایای ABC شامل موارد زیر است: هزینه یابی برمبنای فعالیت شامل سه مرحله اقدام به شرح زیر است: شناسایی فعالیتها فعالیت چیست؟   تجزیه وتحلیل فعالیتها فعالیتهای با یا بدون ارزش‌افزوده طبقه بندی فعالیتها: فعالیتهای اصلی  فعالیتهای پشتیبانی  فعالیتهای انحرافی انتخاب موجد (محركهای) هزینه: محاسبه نرخ هزینه موجد هزینه : تشریح روش هزینه یابی برمبنای فعالیت تصمیم به استفاده از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت طبق بررسیهای بعمل آمده فعالیتهای لازم برای تولید محصول و محركهای هزینه مربوط به شرح ذیل می باشد: اطلاعات مربوط به فعالیتها و محركها سربار قابل تخصیص بهای تمام شده محصولات تولیدی مقایسه بهای تمام شده واحد محصول بودجه بندی بر مبنای فعالیت Activity Based Boudgeting  تعاریف و کارکردها ویژگیهای  ABB پیش بینی درآمد مدیریت ظرفیت هدف اصلی ABB چیست ؟ مراحل بودجه بندی بر مبنای فعالیت 1_براورد تعداد محصول نهایی (تولید و فروش برای دوره های بعد)  2_پیش بینی میزان تقاضای فعالیتها در درون سازمان 3_محاسبه منابع مورد تقاضا برای فعالیتهای پیش بینی شده  4_تعیین عرضه واقعی منابع  5_تعیین ظرفیت منابع تفاوت ABB با بودجه بندی سنتی  تفاوت ABB و ABC  رابطه ABB و ABC مدیریت بر مبنای فعالیت Activity Based Management مدیریت بر مبنای فعالیت (Activity  Based  Management) هدف مدیریت بر مبنای فعالیت عبارت است از مدیریت بر مبنای فعالیت ( ABM ) رویکرد فلسفه مدیریتی است  اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت  عیین معیار جهت فعالیتها مدل مدیریت بر مبنای فعالیت وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت  شرایط ایجاد یک سیستم حامی ABM مراحل هشتگانه ABM  دلایل به کارگیری ABM اصول اساسی ساختار ABM  ویژگی های ABM در تعامل با ABC مقایسه ABM و ABC     تلفیق ABM و ABC     175 هزینه یابی بر مبنای فعالیت بودجه بندی بر مبنای فعالیت مدیریت بر مبنای فعالیت دانلود پاورپوینت کامل هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • 75 پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 544/79 کیلوبایت صفحه 75 فرمت ppt 18000 پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی دانلود پاورپوینت…

 • 50 پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شادی و شادمانی در دیدگاه های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شادی و شادمانی در دیدگاه های مختلف دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 196/68 کیلوبایت صفحه…

 • 27 پاورپوینت در مورد بتن شفاف فیزیک
 • دانلود پاورپوینت در مورد بتن شفاف دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فیزیک حجم 2/45 مگابایت صفحه 27 فرمت ppt 13000 پاورپوینت در مورد بتن شفاف دانلود پاورپوینت بتن…

 • 42 پاورپوینت انواع هپاتیت ویروسی علوم آزمایشگاهی
 • دانلود پاورپوینت انواع هپاتیت ویروسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم آزمایشگاهی حجم 804/06 کیلوبایت صفحه 42 فرمت pptx 12000 پاورپوینت انواع هپاتیت ویروسی دانلود پاورپوینت انواع…

 • 32 پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 905/64 کیلوبایت صفحه 32 فرمت pptx 12000 پاورپوینت آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه…

 • 102 پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی کسب و کار و پول
 • دانلود پاورپوینت کار آفرینی در کسب و کار اینترنتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کسب و کار و پول حجم 260/85 کیلوبایت صفحه 102 فرمت pptx 17000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *