69 ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی هوش مصنوعی

دانلود ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هوش مصنوعی حجم 2/35 کیلوبایت صفحه 69 فرمت ppt 17000 ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی دانلود پاورپوینت ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی  ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی     مقدمه در ریاضیات و علوم رایانه یک مسأله بهینه سازی، مسأله یافتن بهترین راه حل از میان همه راه حل های عملی می باشد. مسأله های بهینه سازی می تواند به دو دسته تقسیم شود که متغیرها پیوسته یا گسسته باشند. یک مسأله بهینه سازی با متغیرهای گسسته به عنوان یک مسأله بهینه سازی ترکیبی یا ترکیبیاتی شناخته می شوند. در یک مسأله بهینه سازی ترکیبی، ما به دنبال مجموعه ای از اشیاء از قبیل عدد صحیح، جایگشت و یا گرافی می گردیم که تعداد اعضایش محدود (و یا به طور قابل شمارش نامحدود) باشند.   مسأله بهینه سازی ترکیبی بطور رسمی یک بهینه سازی ترکیبی A یک چهارتایی  است به طوری که:  مجموعه نمونه هاست. برای یک نمونه  داده شده،  مجموعه راه حل های امکان پذیر است. برای یک مورد داده شده  و راه حل ممکن  برای ،  اندازه  را مشخص می کند که معمولاً یک عدد حقیقی مثبت است. g هدف تابع است که یا برابر کمینه و یا بیشینه است. هدف این است که برای یک نمونه ، یک راه حل بهینه پیدا کنیم که یک راه حل ممکن  است با این شرط که برای هر مسأله بهینه سازی ترکیبی، یک مسأله تصمیم متناظر وجود دارد که می پرسد ببیند آیا یک راه حل ممکن برای مقدار خاص  وجود دارد یا نه. به عنوان مثال یک گراف وجود دارد که شامل رئوس  و  یک مسأله بهینه سازی ممکن است «یافتن یک مسیر از  به  که از کمترین یال ها بگذرد» باشد. این مسأله ممکن است یک جواب مثلاً ۴ داشته باشد. یک مسأله تصمیم متناظر این خواهد بود که «آیا یک مسیر از  به  با استفاده از ۱۰ یال یا کمتر وجود دارد؟» این مسأله با یک «بله» یا «خیر» ساده جواب داده می شود. در زمینه الگوریتم های تخمین، الگوریتم ها برای مسائل سخت برای یافتن راه حل های نزدیک بهینه طراحی می شوند. بنابراین یک نسخه معمول تصمیم، یک توصیف ناکافی از مسأله است زیرا فقط راه حل های قابل قبول را مشخص می کند. اگرچه می توانیم مسائل تصمیم مناسبی مطرح کنیم، این مسائل دیگر بیشتر به طور طبیعی، یک مسأله بهینه سازی می شوند.     کلمات کلیدی: مدلهای ACO   الگوریتم مورچه الگوریتم جستجو درخت پوشای كمینه روشهای مبنی برجمعیت بهینه‌سازی تركیبی (Combinational Optimization) مساله مسیریابی وسایل نقلیه(Vehicle Routing Problem)         فهرست مطالب تعریف مسایل بهینه سازی ترکیبی مدلهای ACO  کاربردهای الگوریتم مورچه مساله مسیریابی وسایل نقلیه طبقه بندی الگوریتم های حل مسایل بهینه سازی تركیبی طبقه بندی فرااكتشافات الگوریتمهای تكاملی مسایل مهم در حوزه هوش گروهی الگوریتم های مورچه  (اثر autocatalytic). رکود: اكثر مورچه ها كوتاهترین شاخه را انتخاب می كنند  تبخیر: مکانیزم اجتناب از همگرایی سریع به مسیرهای زیربهینه  پارامترهای ارزیابی مدلهای ACO مساله مسیریابی وسایل نقلیه(Vehicle Routing Problem) تعریف فرمال مساله CVRP یک نمونه مساله ساده از CVRP ساخت درخت پوشای می نیمم  استفاده از روش پریم برای ساخت درخت تعریف شده روی گراف مساله  روش پریم ساخت راه حلها توسط مورچه ها ساختار طراحی شده برای هر مورچه  انتخاب بهترین شاخه مجاور بررسی شاخه های سمت چپ و راست مطابقت درخواست گره با ظرفیت وسیله انتخاب بیشترین صرفه جویی انتقال به شاخه جدید انتخاب شبه تصادفی گره بعدی بجز انبار (از شاخه جاری) انتخاب احتمالی براساس تابع احتمال تجمعی جستجوی محلی برای بهبود مسیرها جایگزینی گره ها در یک تور جابه جایی گره در یک تور به روزرسانی وزن یالهای شرکت کننده در درخت بررسی محدودیت مرزی برای وزنها دریافت ورودیهای مساله انجام محاسبات اولیه و مقداردهی به پارامترها شروع حلقه اصلی الگوریتم      ساخت درخت پوشای کمینه     تولید جوابهای مساله توسط مورچه ها انحراف معیار استاندارد ساخت درخت پوشای كمینه برای انجام خوشه بندی مناسب روی گره های گراف مساله تعریف وزن برای یالهای گراف جهت ساخت درخت پوشای كمینه نحوه به روزرسانی وزن یالها تعریف پارامترهای مناسب در بخشهای تغییریافته مکانیزم شروع مجدد جلوگیری از رکود و گرفتار شدن در کمینه محلی مختصات انبار مختصات گره ها نتایج ارزیابی مجموعه داده های اول و سوم به روزرسانی وزن یالهای درخت تصمیمات احتمالی مورچه ها ترکیب با سایر روشهای حل مساله مثل الگوریتم ژنتیک بهینه سازی ترکیبی منابع     17 بهینه سازی ترکیبی روشهای مبنی برجمعیت الگوریتمهای جستجو مساله مسیریابی وسایل نقلیه الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت ارائه ی یک الگوریتم جستجوی مبتنی بر روشهای مبنی برجمعیت در بهینه سازی ترکیبی دانلود پاورپوینت هوش مصنوعی
 • 31 پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی شیمی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 20/65 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 15000 پاورپوینت آشنایی با مبحث الكتروشیمی دانلود پاورپوینت…

 • 21 پاورپوینت فصل پنجم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع رویکردهای عقلایی طبیعی و سیستم باز به فهم سازمان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت فصل پنجم درس سازماندهی و طراحی سازمان با موضوع رویکردهای عقلایی طبیعی و سیستم باز به فهم سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم…

 • 21 پاورپوینت آسیب شناسی و راهکارهای برخورد با شبکه های اجتماعی علوم اجتماعی
 • دانلود پاورپوینت آسیب شناسی و راهکارهای برخورد با شبکه های اجتماعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 742/94 کیلوبایت صفحه 21 فرمت pptx 12000 پاورپوینت…

 • 450 دوره کامل آموزش ASP.Net Core – پروژه محور به همراه سورس کد دوره های آموزشی
 • دانلود دوره کامل آموزش ASP.Net Core – پروژه محور به همراه سورس کد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # دوره های آموزشی حجم 288 بایت صفحه 450 فرمت…

 • 28 مقاله کاربرد لیزر در پزشکی برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود مقاله کاربرد لیزر در پزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 375 بایت صفحه 28 فرمت doc 10500 مقاله کاربرد لیزر در پزشکی…

 • 50 پاورپوینت چرخه بهره وری در بیمارستان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت چرخه بهره وری در بیمارستان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1001/88 کیلوبایت صفحه 50 فرمت pptx 16000 پاورپوینت چرخه بهره وری در بیمارستان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *