66 گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت فقه،حقوق،الهیات

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 126 بایت صفحه 66 فرمت doc 45000 گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت   چکیده اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.        واژگان كلیدی: جرم ‌انگاری فقه سیاسی جرائم علیه امنیت ملت جرائم علیه امنیت دولت محاربه و افساد فی‌الارض بغی       مقدمه جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.   در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است كه حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینكه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی كتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مكان بوده است.       فهرست مطالب گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 1 چکیده 2 واژگان كلیدی: 2 مقدمه 2 گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت 7 الف. جرائم علیه امنیت ملت 7 ب . جرم علیه امنیت دولت 15 گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه 3 الف. جرم علیه امنیت ملت 3 ب. جرم علیه امنیت دولت 39 گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر 45 نتیجه 56 منابع 58   45 جرم ‌انگاری فقه سیاسی جرائم علیه امنیت ملت جرائم علیه امنیت دولت محاربه و افساد فی‌الارض بغی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina
 • 26 پاورپوینت اپیدمیولوژی مصرف مواد روانپزشکی
 • دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی مصرف مواد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانپزشکی حجم 1/6 مگابایت صفحه 26 فرمت ppt 8000 پاورپوینت اپیدمیولوژی مصرف مواد دانلود پاورپوینت اپیدمیولوژی مصرف…

 • 15 پاورپوینت اصول و جایگاه بودجه مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اصول و جایگاه بودجه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 141/21 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 9000 پاورپوینت اصول و جایگاه بودجه دانلود پاورپوینت…

 • 13 پاورپوینت حسابداری و پیشامد های احتمالی اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت حسابداری و پیشامد های احتمالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 10/88 کیلوبایت صفحه 13 فرمت pptx 5000 پاورپوینت حسابداری و پیشامد های احتمالی…

 • 22 دانلود چارچوب و مبانی نظری مهارت های فرایندی و سنجش آن ها با فرمت word مدیریت
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری مهارت های فرایندی و سنجش آن ها با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 53/32 کیلوبایت صفحه 22…

 • 26 دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه صنعتی از قاجار تا کنون مدیریت
 • دانلود دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه صنعتی از قاجار تا کنون دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 639/11 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت استراتژی…

 • 15 پاورپوینت آموزه های الهی درس نوزدهم اهمیت تلاش و کوشش معارف اسلامی
 • دانلود پاورپوینت آموزه های الهی درس نوزدهم اهمیت تلاش و کوشش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معارف اسلامی حجم 5/84 مگابایت صفحه 15 فرمت pptx 8000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *