64 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن فقه،حقوق،الهیات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 60 بایت صفحه 64 فرمت doc 31000 مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن مفهوم تضامن تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن     چكیده :  این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است : الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانكاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهكاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زیرا موجب می شود كه یكی از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دریافت كند یا كل مبلغ دین ازیكی از بدهكاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .   ب. اوصاف وآثار تضامن : با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأكید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهكاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یك اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به كل دین وچند اثر فرعی كه در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهكاران در میان خودشان توجیه می شود .      کلمات کلیدی: تضامن عقد ضمان مسئولیت تضامنی تضامن در مقابل تسهیم       مقدمه :  هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی كلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .   جایگاه سنتی طرح بحث تضامن :  دركتب حقوقی ای كه تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یكی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یكی ازاركان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یكی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود كه دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی كه به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروكار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یك تعهد موجب ترتب برخی اثار واحكام خاص برآن می شود .    بازمراجعه به كتب مذكور نشان می دهد كه تعهدات متعدد الاطراف بطور كلاسیك به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراك تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت كه تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا كه تقابل مفاهیم واحكام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن كمك كند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم .    جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای كه طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما كه بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق دركتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء كنندگان اسنادتجاری، برخی از احكام تضامن رابیرون كشید .        فهرست مطالب تضامن و آثار و اوصاف آن 1 چكیده : 1 مقدمه : 2 جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 2 اهمیت بحث تضامن : 3 3. تضامن درمقابل تسهیم : 4 الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف : 5 ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد : 5 4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن : 6 مبحث نخست . تضامن بین بستانكاران 8 6. نادربودن تضامن بین بستانكاران : 8 7. آثار تضامن بین بستانكاران : 1 8. دین باید به چه كسی پرداخت شود : 11 9. رابطه بین خود بستانكاران : 12 مبحث دوم. تضامن بین بدهكاران 15 گفتار اول. منابع بین بدهكاران 15 گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی 25 گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بین بستانكار وبدهكاران 27 بند اول. آثار اصلی 29 بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن 37 گفتار چهارم. ایرادات قابل طرح در مقابل بستانكار 46 گفتار پنجم . رابطه بدهكاران تضامنی با یكدیگر 5 منابع 57 یادداشت ها : 57   31 تضامن عقد ضمان مسئولیت تضامنی تضامن در مقابل تسهیم دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن خرید مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده فروشگاه ساز فایلینا
 • 5 تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک مهندسی برق
 • دانلود تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی برق حجم 54 بایت صفحه 5 فرمت…

 • 15 حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر حسابداری
 • دانلود حل تشریحی و جامع مسائل فصل 2 الی 8 کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 203/41…

 • 231 ارائه مدل مفهومی و نظری وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
 • دانلود ارائه مدل مفهومی و نظری وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 295 بایت…

 • 134 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره مدیریت
 • دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان کاهش موجودی در زنجیره دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 189 بایت صفحه 134 فرمت doc 75000 پایان…

 • 13 پاورپوینت تشخيص و مراقبت از كارديوميوپاتی در بارداری پزشکی
 • دانلود پاورپوینت تشخيص و مراقبت از كارديوميوپاتی در بارداری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 46/52 کیلوبایت صفحه 13 فرمت pptx 10000 پاورپوینت تشخيص و مراقبت…

 • 43 پاورپوینت استروک و انواع آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت استروک و انواع آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/58 مگابایت صفحه 43 فرمت pptx 15000 پاورپوینت استروک و انواع آن دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *