64 جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن حقوق

دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 64 بایت صفحه 64 فرمت doc 14000 جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن در این پایان نامه به بررسی جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن می پردازیم دانلود پایان نامه رشته حقوق جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن   چكیده  یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.   از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید. اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.       واژه‎های كلیدی: جرم‎انگاری جرم زدایی مسئولیت مدنی     مقدمه از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.   بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است. جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد که موضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.      پرسش های تحقیق : 1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟ 2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟ 3-ارکان غصب را توضیح دهید؟ 4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟   فرضیه های تحقیق: 1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است. 2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است. 3-سرقت از مصادیق غصب است. 4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.           فهرست مطالب موضوع:جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 1 چكیده 2 واژه‎های كلیدی: 3 مقدمه 4 1-بیان مسئله وشناخت آن 4 2-جهت انتخاب موضوع: 4 3-روش تحقیق : 5 4-پرسش های تحقیق : 5 5-فرضیه های تحقیق: 6 6- هدف تحقیق : 6 7-طرح کلی نگارش : 7 كلیات 8   فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر 12 معاملة فضولی 12 الف- تعریف و اركان 12 ب- قلمرو معاملة فضولی 13 ج- آثار حقوقی معاملة فضولی 14 انتقال مال غیر 15 الف- ركن مادی جرم 16 1- فعل مرتكب 17 2- موضوع جرم 18 3-  تعلق مال به غیر 21 4- نتیجه جرم 24 ب- ركن معنوی 25 ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز 25   فصل دوم- غصب و عناوین مشابه كیفری 27 غصب 27 الف- اركان غصب 27 1- استیلا 27 2- عدوانی بودن استیلا 29 3-  مغصوب : حق غیر 32 ب- آنچه در حكم غصب است 33   فصل سوم غصب و عناوین مشابه كیفری 35 الف- غصب و سرقت 35 1- عنصر مادی 36 2- عنصر معنوی 37 3- نتیجه‌گیری 38 ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف 38 1- پیشینه و محل بحث 38 2- ایجاد آثار تصرف در املاك غیر 4 1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملك غیر 41 2-2- عنصر معنوی جرم 43 3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه 44 3- تصرف عدوانی 45 ج- خیانت در امانت 48 1- عنصر مادی 49 2- عنصر معنوی 5 3- مقایسه غصب و خیانت در امانت 5 د – اختلاس 52   فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و كیفری 52 سوم- ارزیابی كلی جرم انگاری عناوین مدنی 54 الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران 54 ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم 59 نتیجه‌گیری 62 منابع وماخذ 64     14 جرم‎انگاری جرم زدایی تصرف عدوانی انتقال مال غیر ضمان جرم انگاری عنوانهای حقوقی در ایران تاثیرملاحظه های سیاسی جرم انگاری عنوانهای حقوقی تاثیرملاحظه های اجتماعی جرم انگاری عنوانهای حقوقی جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه رشته حقوق
 • 67 دانلود تحقيق در مورد سبک های دلبستگی docx روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقيق در مورد سبک های دلبستگی docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 150/83 کیلوبایت صفحه 67 فرمت docx 16000 دانلود…

 • 14 پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی معماری
 • دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 44/19 کیلوبایت صفحه 14 فرمت pptx 8000 پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی دانلود پاورپوینت…

 • 31 پاورپوینت مطالعات استراتژی کارآفرینی در نفت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مطالعات استراتژی کارآفرینی در نفت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 593/65 کیلوبایت صفحه 31 فرمت pptx 16000 پاورپوینت مطالعات استراتژی کارآفرینی در نفت…

 • 40 پوشش و حجاب در ادیان اهل کتاب فقه،الهیات،معارف
 • دانلود پوشش و حجاب در ادیان اهل کتاب دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 94 بایت صفحه 40 فرمت doc 15000 پوشش و حجاب در ادیان…

 • 3 بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتری مدیریت
 • دانلود بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها…

 • 26 دانلود تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی با فرمت ورد مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر توسعه منابع انسانی با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 241/7 کیلوبایت صفحه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *