63 راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن حسابداری

دانلود راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 697 بایت صفحه 63 فرمت doc 23000 راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن دانلود پایان نامه راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن دانلود پایان نامه رشته حسابداری راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن   پیشگفتار :  تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی باید از یك سو بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص  عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد. یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید. علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكان گسترش ، رواج و فراگیری اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد.    امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند .    اركان اصلی عملیات پیمانكاری :   در هر نوع عملیات پیمانكاری اركان اصلی زیر وجود دارد :  كارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان یك طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانكار ارجاع می دهد .  پیمانكار : شخصی حقیقی یا حقوقی است كه به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .  قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است كه منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پیمانكار است .  موضوع قراردادهای پیمانكاری معمولا ساختن یك دارایی یا دارایی هایی است كه در مجموع طرح واحدی را تشكیل می دهد .        کلمات کلیدی: مالیات پیمانكاری حسابداری پیمانكاری مراحل حسابداری پیمانكاری روشهای حسابداری پیمانكاری         فهرست مطالب  فصل اول : عملیات پیمانكاری :  – اركان اصلی عملیات پیمانكاری – انواع قرارداد های پیمانكاری  – مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری  – مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح  – ارجاع كار به پیمانكار  – انعقاد قرارداد با پیمانكار  – اجرای كار ( شروع عملیات )  – خاتمه كار  – سازمان بر اساس وظایف    فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز : دارائی های جاری : – بانك و صندوق  – تنخواه گردان ها  – حساب های دریافتنی  – حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول  – اسناد دریافتنی  – پیش پرداخت ها  – سپرده حسن انجام كار  دارائیهای ثابت :  – دارائیهای ثابت مشهود  – دارائیهای ثابت نامشهود  بدهی های جاری :  – حسابهای پرداختنی  – اسناد پرداختنی  – پیش دریافت ها  بدهی های بلند مدت :  – سرمایه  – درآمدها – هزینه ها – حساب پیمان  – حساب كار گواهی شده    فصل سوم : روش های متداول حسابداری پیمانكاری: – روش كار تكمیل شده  – روش درصد پیشرفت كار – ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی – دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری – تعیین سود پیمان تكمیل شده  – انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده  – محاسبة سود پیمان ناتمام  – نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه – نحوه محاسبات استهلاك اموال ، ماشین آلات و تجهیزات   فصل چهارم : مالیات پیمانكاری : – مالیات مقطوع  – مالیات بر درآمد پیمانكاری  – درآمد مشمول مالیات پیمانكاری  – مالیات موسسات پیمانكاری – شركت های سهامی  – نحوة نگهداری حساب های مالیاتی  – پیش پرداخت مالیات – مالیات قطعی پیمان ها  – ذخیرة مالیات بر درآمد    فصل پنجم : گزارش های مالی : – ترازنامه – جدول بهای تمام شدة ‌كار در جریان ساخت  – گزارش های عملیاتی  – گزارش پیشرفت كار  – صورت حساب سود و زیان  – تراز آزمایشی     23 مالیات پیمانكاری حسابداری پیمانكاری مراحل حسابداری پیمانكاری روشهای حسابداری پیمانكاری راهکارها و قدمهای حسابداری پیمانكاری و بررسی مالیات و گزارشهای آن دانلود پایان نامه رشته حسابداری
 • 15 پاورپوینت مرحله حاد سوختگی پزشکی
 • دانلود پاورپوینت مرحله حاد سوختگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 195/88 کیلوبایت صفحه 15 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مرحله حاد سوختگی دانلود پاورپوینت سوختگی جهت…

 • 38 پاورپوینت مدل عملكردی فعل و انفعالات نوروگلیا پزشکی
 • دانلود پاورپوینت مدل عملكردی فعل و انفعالات نوروگلیا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/96 مگابایت صفحه 38 فرمت pptx 23000 پاورپوینت مدل عملكردی فعل و…

 • 31 پاورپوینت زیست دهم ساختار سلولی زیست
 • دانلود پاورپوینت زیست دهم ساختار سلولی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # زیست حجم 1/13 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 29000 پاورپوینت زیست دهم ساختار سلولی دانلود پاورپوینت…

 • 22 پرسشنامه ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه مدیریت
 • دانلود پرسشنامه ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 127 بایت صفحه 22 فرمت doc 8000 پرسشنامه ارائه الگوی مناسب…

 • 49 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه در مورد دلبستگی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه در مورد دلبستگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 78/53 کیلوبایت صفحه 49 فرمت docx…

 • 45 پاورپوینت کنترل ترافیک هوایی و مطالعه موردی برای دستیابی به قابلیت دسترسی در طراحی در درس معماری نرم افزار کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کنترل ترافیک هوایی و مطالعه موردی برای دستیابی به قابلیت دسترسی در طراحی در درس معماری نرم افزار دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *