62 تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه فقه،حقوق،الهیات

دانلود تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 55 بایت صفحه 62 فرمت doc 19000 تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه این نوشتار تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه ورد و قایل ویرایش می باشد. این نوشتار تحقیق کامل در مورد فرزندخواندگی 62 صفحه ورد و قایل ویرایش می باشد.   فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده یا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حكومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.     مفهوم فرزندخواندگى: پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گیردد.فرزندخواندگى عبارت از یك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنكه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1)      در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند كه در این صورت قانون گذار چنین كودكى را در حكم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى یا ظاهرى در این است كه پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زایل كند.       فهرست چکیده 1 مقدمه 2 مفهوم فرزندخواندگی 3 سابقه تاریخی فرزندخواندگی 4 کودک کیست؟ 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 22 اصل 21 قانون اساسی 23 اصل 29 قانون اساسی 24 اصل سوم قانون اساسی 24 اصل 3 قانون اساسی 25 اصل 43 قانون اساسی 25 پیمان نامه جهانی حقوق کودک 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 33 مفهوم فرزندخواندگی 38 دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک 39 صدور قرار برای دوره آزمایش 4 صدور حکم سرپرستی دایم 4 موارد فسخ حکم سرپرستی 41 نکات ضروری از این قانون 41 برگ دادخواست به دادگاه عمومی 42 نتیجه گیری 45 منابع و مآخذ 49 پی نوشت ها 6 19 تحقیق درمورد فرزندخواندگی مقاله درباره فرزندخواندگی تحقیق در مورد فرزند خواندگی پایان نامه در مورد فرزند خواندگی پایان نامه فرزند خواندگی
 • 75 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد سازمانی مدیریت
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش عملکرد سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 189 بایت صفحه 75 فرمت doc 29000 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش…

 • 36 پاورپوینت پرسشنامه مراحل سنین ASQ مدیریت
 • دانلود پاورپوینت پرسشنامه مراحل سنین ASQ دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 526/88 کیلوبایت صفحه 36 فرمت pptx 16000 پاورپوینت پرسشنامه مراحل سنین ASQ دانلود پاورپوینت…

 • 42 پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه و تعریف آنها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه و تعریف آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 3/9 مگابایت صفحه 42 فرمت pptx 35000 پاورپوینت مدیریت و کنترل…

 • 34 پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع تجزیه و تحلیل تعارض حسابداری
 • دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری حسابداری مالی اسکات ترجمه پارسائیان با موضوع تجزیه و تحلیل تعارض دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 4/02 مگابایت صفحه…

 • 50 پاورپوینت آموزشی ایجاد روابط انسانی مطلوب در سازمان مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آموزشی ایجاد روابط انسانی مطلوب در سازمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 173/07 کیلوبایت صفحه 50 فرمت pptx 25000 پاورپوینت آموزشی ایجاد روابط…

 • 180 بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی حسابداری
 • دانلود بررسی تاثیر سرمایه فکری در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص توسعه انسانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 1/15 کیلوبایت صفحه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *