60 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) ریاضی و آمار

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ریاضی و آمار حجم 274 بایت صفحه 60 فرمت doc 65000 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) تحلیل پوششی داده ها روشی است برای اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده كه دارای چندین ورودی و چندین خروجی می باشد این روش علاوه بر اندازه گیری كارایی برای تشخیص منابع ناكارایی واحدهای تصمیم گیرنده نیز به كار می روددر این پایان نامه مفهوم جدیدی به نام كارایی ارزشی مورد بررسی قرار می گیرد دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)   چكیده: تحلیل پوششی داده ها روشی است برای اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده كه دارای چندین ورودی و چندین خروجی می باشد. این روش علاوه بر اندازه گیری كارایی  برای تشخیص منابع ناكارایی واحدهای تصمیم گیرنده نیز به كار می رود.در این پایان نامه مفهوم جدیدی به نام كارایی ارزشی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین مفهوم كه از دید تصمیم گیرنده(DM) یك یا چند خروجی نسبت به خروجی های دیگر دارای ارجحیت باشد. ( به همین ترتیب برای ورودی ها) كه این امر موجب می گردد كه از دید DM یك واحد تصمیم گیرنده ناكارا بهتر از یك واحد گیرنده كارا باشد.   با روش های مختلفی می توان این اطلاعات ارجحیت DM را در نظر گرفت. روشی كه در این پایان نامه مطالعه می كنید، این است كه اطلاعات ارجحیت با مدل های اساسی DEA تلفیق گشته است و به موجب این امر مدل جدیدی ارائه شده است كه برای به دست آوردن كارایی ارزشی كاربرد دارد.روش نامبرده به این صورت است كه ابتدا برداری از ورودی و خروجی كه دارای بهترین ارجحیت DM باشد ارائه می‌شود. اگر به طور صریح مقدار تابع ارزشی، DM مشخص باشد ارزیابی به راحتی صورت می پذیرد، در غیر این صورت نمرات كارایی ارزشی به صورت تخمینی به دست می اید در فصل چهارم این پایان نامه مطالب گفته شده كاملاً تشریح شده است. در فصل پنجم ابتدا واحدهای تحقیقاتی معرفی شده و سپس چگونگی به دست آوردن كارایی ارزشی واحدهای تحقیقاتی با توجه به شاخص ها و معیارهایشان آورده شده است.     کلمات کلیدی: كارایی ارزشی تصمیم گیرنده(DM)  تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده     مقدمه نخستین بار بحث تحلیل پوششی داده ها در سال 1978 با پایان نامه دكتری ادوارد رودز  تحت راهنمایی پروفسور ویلیام كوپر  مطرح گردید. برای بیان مفهوم تحلیل پوششی داده ها پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های آمریكا را در سال 1978 مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج این تحقیقات را با همكاری چارنز  و كوپر تحت مقاله‌ای با عنوان CCR به چاپ رسانده‌اند.مقاله CCR در حقیقت تعمیم كار فارل  از چند ورودی و یك خروجی برای تعیین كارایی واحدهای تصمیم گیرنده بود ، كه از طریق تبدیل ورودی و خروجی های چندگانه به یك خروجی مجازی و یك ورودی مجازی و با استفاده از مسئله برنامه‌ریزی ریاضی انجام گرفت. در سال 1984، مقاله‌ای توسط بنكر و چارنز و كوپر منتشر گردید كه ادامه تحقیقات روی مدل CCR می باشد ، كه در این مقاله مدلی به نام BCC  معرفی شد. در ادامه تحقیقات بنكر و چارنز و رودز مدل های گوناگونی عنوان گشت، كه در این پایان نامه به برخی از آنها اشاره ای می‌گردد.در سال‌های اخیر مطالعات و تحقیقات به صورت پیشرفته تری بر روی تحلیل پوششی داده‌ها صورت گرفته است. این موضوع در ایران نخستین بار توسط آقای دكتر جهانشاهلو در سال 1993 مطرح گردید. در این پایان نامه مبحث جدیدی از تحلیل پوششی داده تحت عنوان كارایی ارزشی  ارائه می‌گردد.       فهرست مطالب چكیده پایان نامه 1 فصل اول: مروری بر تحلیل پوششی داده ها  1-1 تاریخچه  تحلیل پوششی داده‌ها 3 1-2 واحد تصمیم گیرنده 3 1-3 تحلیل پوششی داده‌ها 4 1-4. تابع تولید 4 فصل دوم : مدل های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها  2-1 مقدمه 6 2-2 مدل CCR 6 2-2-1 مدل CCR با ماهیت ورودی 9 2-2-2 مدل CCR8 با ماهیت خروجی 1 2-3 جزئیاتی از مدل CCR   12 2-4 مدل BCC 15 فصل سوم : معرفی برنامه ریزی چند هدفی 3-1 مسئله برنامه ریزی چند هدفی .18 3-2 حل مسئله MOLP با استفاده از یك متغیر انحرافی 19 فصل چهارم : كارآیی ارزشی  4-1 مقدمه 25 4-2 تحلیل كارایی ارزشی 26 4-3 تعیین نمرات كارایی ارزشی 35 فصل پنجم : كارایی ارزشی در واحدهای تحقیقاتی  5-1 مقدمه 36 5-2 مشخصه ای از یك نوع ایده آل از واحدهای تحقیقاتی 37 5-3 ارزیابی معیار و شاخصها ……………………………..44 5-4 داده ها 47 5-5 تحلیل پاره ای ارزشی در واحدهای تحقیقاتی 53 كار عملی 55 مراجع 59       65 كارایی ارزشی تصمیم گیرنده(DM) تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) اندازه گیری كارایی واحدهای تصمیم گیرنده دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) خرید پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پایان نامه ارشد آمار
 • 16 بافت معنا و تنوع سبک در قرآن فقه ، حقوق و الهیات
 • دانلود بافت معنا و تنوع سبک در قرآن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه ، حقوق و الهیات حجم 70 بایت صفحه 16 فرمت doc 33000 بافت…

 • 46 پاورپوینت مديريت زنجيره تامين مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مديريت زنجيره تامين دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 336/25 کیلوبایت صفحه 46 فرمت pptx 12000 پاورپوینت مديريت زنجيره تامين دانلود پاورپوینت مديريت زنجيره…

 • 8 پاورپوینت هپاتیت نوع A پزشکی
 • دانلود پاورپوینت هپاتیت نوع A دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 328/6 کیلوبایت صفحه 8 فرمت pptx 8000 پاورپوینت هپاتیت نوع A دانلود پاورپوینت هپاتیت نوع…

 • 44 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 153/9 کیلوبایت صفحه 44 فرمت docx 21000 چارچوب نظری و…

 • 78 مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری و رفتارهای تکانشی 78 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری و رفتارهای تکانشی 78 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 547/05 کیلوبایت صفحه 78 فرمت…

 • 49 دانلود پاورپوینت پیش بینی مقاومت برشی بتنی در پرتوهای RC معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت پیش بینی مقاومت برشی بتنی در پرتوهای RC دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 685/88 کیلوبایت صفحه 49 فرمت pptx 15000 دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *