60 مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات حسابداری

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 57 بایت صفحه 60 فرمت doc 15000 مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات حسابداری ضایعات ضایعات، بخشی از امكاناتی است كه در جریان عملیات شركت به هدر رفته است مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات   حسابداری ضایعات ضایعات، بخشی از امكاناتی است كه در جریان عملیات شركت به هدر رفته است. واحدهای معیوب به واحدهایی اطلاق می شود كه گرچه با استاندارد تولید محصول مطابقت ندارند اما مانند ضایعات از عملیات تولید كنار گذاشته نمی شوند، بلكه با كار مجدد بر روی واحدهای معیوب می‌توان حداقل استاندارد لازم را تأمین و آنها را قابل فروش نمود. 1_واحدهای معیوب عادی واحدهای معیوبی می باشند كه در شرایط عادی و مطلوب تولید به وجود می‌آیند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی به قیمت تمام شده واحدهای سالم تولید شده اضافه می‌گردد. 2_واحدهای معیوب غیر عادی واحدهای معیوبی می‌باشند كه انتظار نمی رود در شرایط مطلوب تولید به وجود آیند و قابل كنترل می باشند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می‌شود     کلمات کلیدی: ضایعات برنامه اقتصادی حسابداری صنعتی     ضایعات عادی و ضایعات غیرعادی در سیستم هزینه یابی مرحله‌ای، واحدهای ضایع شده كلیه هزینه های تولید را تا قسمت بازرسی محصول جذب می‌كنند. درجه تكمیل واحدهای ضایع شده بستگی به محل بازرسی دارد. در محاسبات مربوط به معادل آحاد تكمیل شده، ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی با توجه به درجه تكمیل آنها در نظر گرفته می‌شوند. به طور كلی، قیمت تمام شده ضایعات عادی به واحدهایی تسهیم می‌گردد كه از قسمت بازرسی عبور كرده باشند. به طور مثال، اگر بازرسی در پایان عملیات دایره تولیدی صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی فقط به واحدهایی تكمیل شده اضافه می‌گردد.در صورتی كه موجودی كالای در جریان ساخت پایان دوره از قسمت بازرسی عبور كرده باشد (بازرسی ممكن است در پایان عملیات یك دایره تولیدی صورت نگیرد)، قیمت تمام شده ضایعات عادی بین كل واحدهای تكمیل شده و موجودی كالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می‌گردد.             فهرست مطالب تحلیل اقتصادی سال 1368 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1368 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1369 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1369 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 137 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 137 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1371 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1371 گروه كشاورزی گروه صنایع و معادن تحلیل اقتصادی سال 1372 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1372 تحلیل برنامه اول توسعه نمودار روند تحولات سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی  در برنامه اول نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت 76 میلیارد برنامه اول تحلیل اقتصادی سال 1373 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1373 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1374 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1374 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1375 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1375 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1376 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1376 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1377 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1377 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1378 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1378 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل برنامه اقتصادی دوم نمودار روند تحولات سهم بخش های مختلف اقتصادی در برنامه دوم نمودار روند تحولات نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی  در برنامه دوم توسعه نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت 79 میلیارد برنامه دوم تحلیل اقتصادی سال 1379 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1379 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 138 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 138 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1381 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1381 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1382 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1382 گروه كشاورزی گروه نفت گروه صنایع و معادن گروه خدمات تحلیل اقتصادی سال 1383 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1383 تحلیل برنامه اقتصادی سوم نمودار روند تحولات سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی  در برنامه سوم نمودار روند تحولات نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی در برنامه سوم نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت 76 میلیارد برنامه اول نمودار مقایسه سهم گروه های اقتصادی در سه برنامه توسعه نمودار مقایسه میانگین نرخ رشد و سهم بخش های مختلف اقتصادی  از سال 1386-1383 نمودار مقایسه نرخ رشد سه برنامه توسعه در گروه های اقتصادی     15 ضایعات برنامه اقتصادی حسابداری صنعتی حسابداری ضایعات دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان ضایعات ضایعات عادی و ضایعات غیرعادی خرید مقالات حسابداری سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته حسابداری fileina فروشگاه ساز فایلینا فروشگاه فایل
 • 43 دانلود تحقیق نظریه های رفتار های پر خطر با فرمت ورد روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود دانلود تحقیق نظریه های رفتار های پر خطر با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 135/79 کیلوبایت صفحه 43 فرمت…

 • 52 پاورپوینت بررسی غلظت اسیدهای آمینه و آمونیاک و اوره پلاسما در حین تمرین پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بررسی غلظت اسیدهای آمینه و آمونیاک و اوره پلاسما در حین تمرین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 921/88 کیلوبایت صفحه 52 فرمت pptx…

 • 50 پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 1/94 مگابایت صفحه 50 فرمت pptx 13000 پاورپوینت استراتژی در سازمان های ورزشی…

 • 7 پاورپوینت تعریف بازار مشترک اروپا و زمان تشکیل آن گردشگری و توریسم
 • دانلود پاورپوینت تعریف بازار مشترک اروپا و زمان تشکیل آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گردشگری و توریسم حجم 16/6 کیلوبایت صفحه 7 فرمت ppt 8000 پاورپوینت…

 • 41 پاورپوینت تومورهای مری و ليوميومای مری پرستاری
 • دانلود پاورپوینت تومورهای مری و ليوميومای مری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پرستاری حجم 2/22 مگابایت صفحه 41 فرمت pptx 16000 پاورپوینت تومورهای مری و ليوميومای مری…

 • 28 تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه تاریخ و ادبیات
 • دانلود تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تاریخ و ادبیات حجم 71 بایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *