59 مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد

دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد حجم 50 بایت صفحه 59 فرمت doc 13000 مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی اهداف‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی، آنهاهستند که‌ اجزأ نظام‌ (رفتارها و نهادها) برای‌ دستیابی‌ بدان‌ سامان‌ می‌یابند ممکن‌ است‌ تصور شود نظامهای‌ اقتصادی‌ دارای‌ اهداف‌ مشترکند و اختلاف‌ در راهها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مشترک، و اولویتی‌ است‌ که‌ برای‌ هر هدف‌ در نظر گرفته‌ می‌شود مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی   مقدمه اهداف‌ یک‌ نظام‌ اقتصادی، آنهاهستند که‌ اجزأ نظام‌ (رفتارها و نهادها) برای‌ دستیابی‌ بدان‌ سامان‌ می‌یابند. ممکن‌ است‌ تصور شود نظامهای‌ اقتصادی‌ دارای‌ اهداف‌ مشترکند و اختلاف‌ در راهها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ مشترک، و اولویتی‌ است‌ که‌ برای‌ هر هدف‌ در نظر گرفته‌ می‌شود، ولی‌ به‌ نظر می‌رسد افزون‌ بر اختلاف‌ در روشها و اولویتها، تفسیری‌ که‌ از مفهوم‌ برخی‌ اهداف‌ می‌شود نیز متفاوت‌ است. بیشتر اختلافات‌ ریشه‌ در نگرشهای‌ گوناگون‌ به‌ مفهوم‌ سعادت‌ انسان‌ و جامعة‌ انسانی‌ دارد و این‌ خود نتیجة‌ جهان‌بینی‌های‌ متفاوت‌ است. معمولاً‌ برای‌ نظامهای‌ اقتصادی، اهداف‌ زیر را برمی‌شمارند.   1- رفاه‌ عمومی‌ یا رفاه‌ مصرف‌کننده. 2- عدالت‌ توزیعی 3- رشد اقتصادی 4-کارآئی‌ اقتصادی 5- اشتغال‌ کامل 6- ثبات‌ قیمتها‌ 7- حفظ‌ محیطزیست و مدیریت‌ منابع‌ طبیعی 8- آموزش‌ و سلامتی‌ مردم‌   ولی‌ این‌ اهداف‌ در یک‌ رتبه‌ قرار ندارند. در این‌ مقاله‌ نشان‌ داده‌ شده‌ که‌ در نظام‌ سرمایه‌داری، رفاه‌ با مفهوم‌ خاصی، هدف‌ غائی‌ است. رشد و عدالت‌ توزیعی‌ (در شرائط‌ ویژه)، اهداف‌ میانی‌ هستند یعنی‌ از آنجهت‌ که‌ در رفاه، مؤ‌ثرند، هدف‌ قرار می‌گیرند. و بالأخره‌ کارآئی، اشتغال‌ کامل، ثبات‌ قیمتها، حفظ‌ محیطزیست‌ و آموزش‌ و سلامتی‌ مردم، اهداف‌ قریب‌ اقتصادی‌ هستند که‌ مستقیماً‌ هدف‌ سیاستهای‌ اقتصادی‌ قرار می‌گیرند و از آنجهت‌ که‌ بر رشد و عدالت‌ توزیعی‌ مؤ‌ثرند، مطلوبند.    بر این‌ اساس‌ وقتی‌ بین‌ پنج‌ هدف‌ اخیر در عالم‌ واقع، تزاحم‌ روی‌ دهد و برای‌ مثال، ثبات‌ قیمتها به‌ افزایش‌ بیکاری‌ بیانجامد یا اشتغال‌ بیشتر با کارآئی‌ کمتر همراه‌ شود و یا حفظ‌ محیط زیست، موجب‌ کاهش‌ اشتغال‌ گردد، اولویت‌ (حداقل‌ در حیطة‌ نظر) با هدفی‌ است‌ که‌ بر هدف‌ میانی‌ مهمتر و اولویتدارتری‌ تأثیر بیشتر دارد. بنابراین‌ در صورتیکه‌ اولویت‌ و مفهوم‌ اهداف‌ میانی، روشن‌ شود، پس‌ از آن، بحث‌ از اولویت‌ سایر اهداف، بحثی‌ صرفاً‌ علمی‌ و کارشناسانه‌ خواهد بود.    از این‌ رو، در این‌ نوشتار تنها اهداف‌ غائی‌ و میانی‌ نظام‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و نشان‌ داده‌ شده‌ که‌ تفسیر این‌ نظام‌ از «رفاه»، «رشد» و «عدالت»، و اولویتی‌ که‌ برای‌ هر یک‌ قائل‌ است، برداشت‌ خاصی‌ از مفهوم‌ ‌ «سعادت‌ فرد و جامعه» استوار است‌ و این‌ خود مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جامعه‌ است‌ که‌ از دیدگاه‌ اسلامی‌ به‌ نقد کشیده‌ و نشان‌ داده‌ شده‌ که‌ نگرش‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و جامعه، در نقطة‌ مقابل‌ نگرش‌ مکتب‌ سرمایه‌داری‌ قرار دارد و به‌ همین‌ جهت، سعادت‌ فرد و جامعه‌ از دیدگاه‌ اسلام، بسیار متفاوت‌ با تفسیری‌ است‌ که‌ مکتب‌ سرمایه‌داری‌ از «سعادت» می‌نماید و لذا تفسیر اسلام‌ از رفاه‌ و عدالت‌ و اولویتی‌ که‌ برای‌ هر یک‌ از رشد و رفاه‌ و عدالت‌ قائل‌ است، با سرمایه‌داری‌ متفاوت‌ است. 1- نظام‌ سرمایه‌داری‌ در این‌ نوشتار، شامل‌ نوع‌ لیبرال‌ و ارشادی، هر دو می‌گردد زیرا نگارنده‌ بر این‌ باور است‌ که‌ فرق‌ ایندو در اهداف‌ نیست‌ بلکه‌ در برخی‌ مبانی‌ و روشهای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ است. حتی‌ اختلافاتی‌ که‌ بین‌ صاحبان‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی‌ در این‌ نظام‌ وجود دارد (مانند کلاسیکها، نئوکلاسیکها، کینزیها، بولیون‌ و…) مربوط‌ به‌ اهداف‌ نیست.       کلمات کلیدی: اقتصاد اسلامی  نظام‌ اقتصادی صاحبان‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی       فهرست مطالب اقتصاد اسلامی 1 معمولاً‌ برای‌ نظامهای‌ اقتصادی، اهداف‌ زیر را برمی‌شمارند. 2 «فائده‌گرائی» و سعادت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ 5 اکنون‌ معیار «کالدور» را بنگریم؛ 12 ‌نتائج‌ تفسیر فائده‌گرایان‌ از «سعادت» 13 «مؤ‌لفه‌های‌ فردگرائی» 2 عناصرعدالت‌ اجتماعی‌ در حوزة‌ اقتصاد 31 ‌مقایسه‌ای‌ بین‌ اهداف‌ دو نظام‌ 35 نفی تابعیت و گذرنامه 37 نفی مرزهای جغرافیایی 38 نفی گمرکات و عوارض 39 مرزداری اسلامی: آری 42 احكام معاملات 53 خـریـد و فـروش 53 معاملات حرام و باطل 54         13 اقتصاد اسلامی نظام‌ اقتصادی صاحبان‌ مکاتب‌ مختلف‌ اقتصادی دانلود مقاله رشته اقتصاد با عنوان اقتصاد اسلامی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته اقتصاد fileina فروشگاه ساز فایلینا فروشگاه فایل
 • 37 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد اقلام تعهدی سود حسابداری با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد اقلام تعهدی سود حسابداری با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 68/95 کیلوبایت صفحه 37 فرمت…

 • 67 مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانش آموزان 67 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد تحصیلی دانش آموزان 67 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 208/39 کیلوبایت صفحه 67 فرمت…

 • 8 پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - تولید مثل در جانوران هشتم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - تولید مثل در جانوران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هشتم (دوره اول متوسطه) حجم 412/79 کیلوبایت صفحه 8 فرمت pptx…

 • 26 اتصالات سازه های فولادی عمران
 • دانلود اتصالات سازه های فولادی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 2/06 کیلوبایت صفحه 26 فرمت doc 18000 اتصالات سازه های فولادی سازه‌های فولادی مجموعه‌ای از…

 • 46 مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک شغل 46 صفحه مدیریت
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک شغل 46 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 104/25 کیلوبایت صفحه 46 فرمت docx 22000 مبانی نظری و…

 • 64 پاورپوینت جزئیات سقف گرین وافل Green Waffle معماری
 • دانلود پاورپوینت جزئیات سقف گرین وافل Green Waffle دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/91 مگابایت صفحه 64 فرمت pptx 25000 پاورپوینت جزئیات سقف گرین وافل…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *