59 ادبیات نظری و پیشینه تجربی خود شکوفایی روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی خود شکوفایی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 173/81 کیلوبایت صفحه 59 فرمت docx 24000 ادبیات نظری و پیشینه تجربی خود شکوفایی دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود شکوفایی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مزلو می گوید :انسان کامل کسی است که به بالاترین سطح نیازها ، دست بیابد یعنی اگرفرد نیازهای  چهارگانه پیش ازنیازبه خود شکوفایی را برآورده سازد اما به مرحله خود شکوفایی نرسیده باشد انسان کاملی نیست .نیازبه خود شکوفایی درافراد مختلف متفاوت است. دریک شخص ممکن است به صورت نیازبه رویاندن گیاهان جلوه کند ، دردیگری به صورت مادرخوبی شدن ، ودرشخص دیگربه صورت شاعریا نویسنده شدن .(سیف:1383: 350-354) ادبیات نظری و پیشینه تجربی خود شکوفایی عنوان کار شده برای این نوشتار است.       برخلاف نیازهای کاستی که ازمحرومیت انسان سرچشمه می گیرند ، فرانیازها نیرویشان را ازمیل آدمی به رشد وبالندگی کسب می کنند . فرانیازها به نیازهای مربوط به خودشکوفایی یا تحقق خویشتن نیز معروف‌اند. اینها عبارتند ازنیازهای فرد برای رسیدن به آنچه که درحداکثرتوان واستعداد دارد . نیازهای خود شکوفایی مواردی چون کنجکاوی اشتیاق به شناخت ، یادگیری کسب حقیقت ، دانش اندوزی ، تجربه کردن ، درک زیبایی ونظم وهماهنگی را شامل می شوند. نیازهای خود شکوفایی مواردی چون کنجکاوی ، اشتیاق به شناخت ، یادگیری کسب حقیقت دانش اندوزی ، تجربه کردن ، درک زیبایی ونظم وهماهنگی را شا مل می شود.            نمونه پیشینه تحقیق در مورد خودشکوفایی عسکری ، احدی ، مظاهری ، عنایتی ،حیدری (1386) درتحقیقی تحت عنوان رابطه بین شادکامی ، خود شکوفایی،سلامت روان وعملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی دردانشجویان دختروپسرواحد علوم تحقیقات مرکزاهوازبه این نتایج رسیده اند که بین متغییرهای شادکامی ودوگانگی جنسی،  بین خود شکوفایی ودوگانگی جنسی، بین سلامت روان ودوگانگی جنسی، بین شادکامی وخود شکوفایی، بین شادکامی وسلامت روان،  بین خود شکوفایی وسلامت روان روابط معنا داری به دست آمد .( 001/0> P). ولی بین عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی ، بین شادکامی با عملکرد تحصیلی ، خود شکوفایی با عملکرد تحصیلی وسلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نگردید.(001/0< P).              فهرست مطالب تعریف نظری خود شکوفایی تعریف عملیاتی خود شکوفایی فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود شکوفایی 2-1-24- تعریف خودشکوفایی 2-1-25- انتظار والدین از فرزندان 2-1-26- سلسله مراتب نیازهای انسان 2-1-27- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر مازلو 2-1-28- ویژگیهای افراد خودشکوفا از نظر راجرز 2-1-29- نقایص افراد خودشکوفا 2-1-30- الگوی انسان سالم در اسلام 2-1-31- کارکرد خانواده بر عزت نفس فرزند 2-2- مروری بر تحقیقات مشابه 2-2-1- چکیده تحقیقات انجام شده در ایران 2-2-2- چکیده تحقیقات انجام شده در خارج ایران مدل سلسله مراتب مدل تحلیلی منابع       24000 فصل دوم پایان نامه خود شکوفایی مبانی نظری خود شکوفایی پیشینه تحقیق خود شکوفایی پیشینه داخلی خود شکوفایی پیشینه خارجی خود شکوفایی پیشینه پژوهش خود شکوفایی پیشینه نظری خود شکوفایی ادبیات نظری خود شکوفایی چارچوب نظری خود شکوفایی
 • 22 ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری مدیریت
 • دانلود ارتباط میان كیفیت خدمات و رضایت مشتری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 41 بایت صفحه 22 فرمت doc 15000 ارتباط میان كیفیت خدمات و…

 • 69 پاورپوینت مستند سازی سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مستند سازی سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 118/92 کیلوبایت صفحه 69 فرمت ppt 27000 پاورپوینت مستند سازی…

 • 25 پاورپوينت آشنایی با تناسبات طلایی هنری
 • دانلود پاورپوينت آشنایی با تناسبات طلایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنری حجم 601/42 کیلوبایت صفحه 25 فرمت pptx 12000 پاورپوينت آشنایی با تناسبات طلایی دانلود پاورپوينت…

 • 105  بررسی نظریه ها و ابعاد عدالت سازمانی مدیریت
 • دانلود  بررسی نظریه ها و ابعاد عدالت سازمانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 305/98 کیلوبایت صفحه 105 فرمت docx 33000  بررسی نظریه ها و ابعاد…

 • 49 پاورپوینت آموزشی ویروس آنفولانزا و بيماری زایی آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت آموزشی ویروس آنفولانزا و بيماری زایی آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 7/1 مگابایت صفحه 49 فرمت ppt 18000 پاورپوینت آموزشی ویروس آنفولانزا…

 • 40 دانلودپروژه کاراموزی -اداره مخابرات شهرستان شیروان 30 ص معماری و عمران
 • دانلود دانلودپروژه کاراموزی -اداره مخابرات شهرستان شیروان 30 ص دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری و عمران حجم 148/97 کیلوبایت صفحه 40 فرمت zip 7200 دانلودپروژه کاراموزی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *