58 انواع اشاعه حقوق

دانلود انواع اشاعه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 51 بایت صفحه 58 فرمت doc 19000 انواع اشاعه در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود انواع اشاعه   طرح مسئله: در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟ در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 66 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.     کلمات کلیدی: اشاعه مشاع شركاء  حصه     تعاریف   هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود. از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:  « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است. همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.  دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است: « عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند       فهرست مطالب کلیات 1 طرح مسئله: 1 تعاریف 2 انواع اشاعه: 4 اول: اشاعه قهری: 5 دوم: اشاعه اختیاری (عقدی): 6 سوم: فایده تقسیم: 7 كلیات و تعاریف 11 گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع 11 گفتار دوّم: حالات بیع مشاع 12 بند نخست: بیع كل مال مشاع 13 الف) توسط جمیع شركاء: 13 ب) توسط احداز شركاء 14 بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع 18 الف) بیع جزء معین 19 ب) بیع حصه مشاع 2 اذن در تسلیم مبیع مشاع 24 گفتار نخست: حاكمیت اراده جمع: 25 گفتار دوم: تحصیل اذن شركاء در تسلیم 27 ج) یدامانی شریك: 35 گفتار چهارم: رجوع از اذن: 36 گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش. 37 گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شركا 38 نحوه تسلیم مبیع مشاع 39 گفتار دوم: مال غیر قابل افراز 4 خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع 43 گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم 44 گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم 46 گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم. 47 چكیده 5 منابع و مآخذ 51 19 اشاعه مشاع شركاء حصه حالات بیع مشاع وضع حقوقی بیع مال مشاع دانلود مقاله انواع اشاعه
 • 105 فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در آموزش عالی مدیریت
 • دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش در آموزش عالی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 4/2 مگابایت صفحه 105 فرمت docx 29000 فصل دوم پایان…

 • 146 پاورپوینت آموزشی درس روش تحقیق پیشرفته گوناگون
 • دانلود پاورپوینت آموزشی درس روش تحقیق پیشرفته دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 1/05 مگابایت صفحه 146 فرمت ppt 24000 پاورپوینت آموزشی درس روش تحقیق پیشرفته…

 • 38 دانلود پاورپوینت واکاوی استقرار حاکمیت خوب در ورزش همگانی علوم سیاسی
 • دانلود دانلود پاورپوینت واکاوی استقرار حاکمیت خوب در ورزش همگانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم سیاسی حجم 2/59 مگابایت صفحه 38 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوینت…

 • 41 پاورپوینت کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی دندانپزشکی
 • دانلود پاورپوینت کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # دندانپزشکی حجم 788/36 کیلوبایت صفحه 41 فرمت pptx 11000 پاورپوینت کاربرد ارگونومی در دندانپزشکی دانلود پاورپوینت…

 • 36 پاورپوینت بهینه سازی تاسیسات هتل معماری
 • دانلود پاورپوینت بهینه سازی تاسیسات هتل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 634/11 کیلوبایت صفحه 36 فرمت pptx 18000 پاورپوینت بهینه سازی تاسیسات هتل دانلود پاورپوینت…

 • 48 پاورپوينت چربی ها و روغن های سرخ کردن تغذیه
 • دانلود پاورپوينت چربی ها و روغن های سرخ کردن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تغذیه حجم 4/12 مگابایت صفحه 48 فرمت ppt 15000 پاورپوينت چربی ها و…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *