57 مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی فقه،حقوق،الهیات

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 45 بایت صفحه 57 فرمت doc 35000 مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی   *عنوان درس : حقوق بین الملل هوا و فضا      مقدمه  ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید : کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( 1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند :    – پروتکل لاهه ( 1955) ؛  – کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( 1961) ؛  – پروتکل گواتمالاسیتی ( 1971 ) ؛  – پروتکل های شماره 1 ، 2 و 3 مونترال ( 1975 ) ؛ و  – پروتکل شماره 4 مونترال ( 1975 ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .   مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.       کلمات کلیدی: کنوانسیون حقوقی حقوق بین الملل هوا و فضا مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی       فهرست مطالب یک – مقدمه  الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین    ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید      دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر    الف . مباحث مربوط به اسناد   ب . « پنجمین دادگاه صالح »  1- فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است.  2- حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح 3- « پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد. 4- متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد. 5- مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد . 6- اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود . ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟  د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات  1- بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت  2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال  ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر  1- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده  2- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده  3- محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده  و . پیش پرداختها    سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا  الف . مباحث مربوط به اسناد ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض  1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت  2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال    چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر  الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر  ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا  پنج – بیمه  شش – آزادی قراردادی      35 کنوانسیون حقوقی حقوق بین الملل هوا و فضا مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی خرید مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات
 • 21 پاورپوینت آموزش درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث حرکت های زمین پنجم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزش درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث حرکت های زمین دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پنجم ابتدایی حجم 10/49 مگابایت صفحه 21 فرمت pptx…

 • 9 پاورپوینت نکته هایی برای ریاضیات ششم ابتدایی ششم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت نکته هایی برای ریاضیات ششم ابتدایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ششم ابتدایی حجم 342/18 کیلوبایت صفحه 9 فرمت pptx 5000 پاورپوینت نکته هایی برای…

 • 26 پاورپوينت فیزیک حالت جامد ابر رسانا فیزیک
 • دانلود پاورپوينت فیزیک حالت جامد ابر رسانا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فیزیک حجم 1/7 مگابایت صفحه 26 فرمت pptx 13000 پاورپوينت فیزیک حالت جامد ابر رسانا…

 • 30 دانلود پاورپوینت آنتونی گائودی معماری
 • دانلود دانلود پاورپوینت آنتونی گائودی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/84 مگابایت صفحه 30 فرمت pptx 13000 دانلود پاورپوینت آنتونی گائودی دانلود پاورپوینت آنتونی گائودی…

 • 64 رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود رابطه مکتب های فرزندپروری و سازگاری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 146 بایت صفحه 64 فرمت doc 25000 رابطه مکتب های…

 • 10 پاورپوینت حل معادله درجه دوم به روش دلتا ریاضی
 • دانلود پاورپوینت حل معادله درجه دوم به روش دلتا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # ریاضی حجم 1/09 مگابایت صفحه 10 فرمت pptx 5000 پاورپوینت حل معادله درجه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *