57 ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی مدیریت

دانلود ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 93 کیلوبایت صفحه 57 فرمت docx 24000 ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی می باشد هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی می باشد.در ابتدا پس از تعاریف مختلف از فرهنگ سازمانی و انواع آن به مزایا و عوامل پیدایش فرهنگ سازماني می پردازیم.     شيوه شكل گيري فرهنگ سازماني و پیامدهای آن صحبت می شود .ابعاد و طبقه بندی فرهنگ سازماني در ادامه بررسی می شود و پس از آن مدل های فرهنگ سازماني تشریح می شوند. در مورد شیوه شکل گیری و شناخت فرهنگ سازمانی در سازمان های دولتی نیز صحبت حواهد شد.         عوامل مؤثر در پيدايش فرهنگ سازماني       با شروع فعاليت هر سازمان حيات فرهنگي آن سازمان بوجود مي آيد و هر سازمان به محض آنكه بوجود آمد در همان مراحل اوليه آغازين در درون خود نطفه فرهنگ سازماني را باور مي سازد و طي حياتش آن را به سوي شيوه اي خاص پرورش مي دهد. تقريباً شكل گيري فرهنگ سازماني را مي توان تابع عوامل زیر دانست:        1-نقش مؤسسات و علت بوجود آمدن سازمان: در مراحل اوليه شكل گيري سازمان مهمترين عامل شكل دهي به فرهنگ سازماني نقش افراد كليدي و بنيانگذار سازمان مي باشد و اصول اعتقاد با جهان بيني، باورها، ارزشها، هدفها و رفتار بنيانگذار است كه مشخص كننده نوع رفتار مورد انتظار از كاركنان بوده و محدوده رفتار، فعاليت و عملكرد قابل قبول را در سازمان مشخص مي كند.       2-نقش مديران عالي:رهبران سازمان مي توانند در پديد آوردن و هدايت فرهنگ سازمان نقشي كوشا داشته باشند.آن ها مي توانند فرهنگ هاي سازمان خود را پديد آورند، حفظ كنند، دگرگون يا يكپارچه سازند.       3-جايگاه سازمان در جامعه:افراد كه اعضاي جامعه هستند، داراي نيازها و فرهنگ خاص هستند. در بوجود آمدن فرهنگ سازماني جايگاه سازمان در جامعه مؤثر است. در ابتداء فعاليت سازمان ممكن است، فرهنگ سازماني پديده پويا و كارا در خدمت اهداف سازمان و مديريتقرار گيرد، ولي بتدريج كه محور احتياجات، جايگاه و نيازهاي مشخص شكل گرفت، به صورت پديده اي مستقل و با ماهيتي فارغ از دلايل وجود اوليه و اتفاقات بوجود آورنده اش در آيد ( کریمی ،1382) .             فهرست مطالب تعریف نظری متغیرها     تعریف عملیاتی         فرهنگ سازمانی     تعريف فرهنگ     سازمان آموزش و پرورش     ويژگيهاي بنيادي فرهنگ     فرهنگ سازماني     مزاياي فرهنگ سازماني     عوامل مؤثر در پيدايش فرهنگ سازماني     -نقش مؤسسات و علت بوجود آمدن سازمان:     -نقش مديران عالي:     -جايگاه سازمان در جامعه:     جدول ( -) شيوه شكل گيري فرهنگ سازماني     فرهنگ هر سازماني خاص بر سه گروه كلي استوار مي باشد     جدول(-) فرهنگ سازماني، سرچشمه ها و پيامد ها     شيوه شناخت فرهنگ در سازمان هاي دولتي     ابعاد فرهنگ سازماني     جدول(-) طبقه بندي نظريه هاي فرهنگي     انواع فرهنگ سازماني     جدول (-) انواع فرهنگ و متغييرهاي سازماني     مدلهای فرهنگ سازمانی     -ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه گرت هافستد     ) ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه استيفن رابينز     مدل اوچي (نظريه z)     جدول(-) مقايسه فرهنگ مديريتي آمريكايي و ژاپني و نظريهz     فرهنگ مديريتي آمريكايي     فرهنگ مديريتي ژاپني     فرهنگ مديريتي نظريه z     مدل فرهنگ سازمانی دنیسون بر مبنای چهار خصوصیت فرهنگی بنا شده است که عبارتند از:     الف) مشارکت و درگیری افراد در فعالیتهای سازمان     ب) ثبات و سازگاری     ج) قابلیت انطباق     د) فلسفه وجودی و بیانیه مأموریت     مدل فرهنگ سازمانی باس     مدل  پویاییهای فرهنگ سازمانی هچ     مدل فرهنگ سازمانی گوفی و جونز     كاركردهاي فرهنگ سازماني     عوامل مؤثر در ادامه حيات فرهنگ سازماني     شكل(-) عناصر مهم در ادامه حيات فرهنگ سازماني     فرهنگ سازمانی و ورزش     پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی فهرست منابع و ماخذ   24000 پایان نامه فرهنگ سازمانی دانلود پایان نامه فرهنگ سازمانی پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی مدل های فرهنگ سازمانی انواع مدل های فرهنگ سازمانی مدل های مختلف فرهنگ سازمانی مدل های رایج فرهنگ سازمانی ابعاد فرهنگ سازمانی ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی شکل گیری وحفظ فرهنگ سازمانی چگونگی شکل گیری و تداوم فرهنگ سازمانی
 • 32 پاورپوینت استفاده از گیاهان برای درمان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت استفاده از گیاهان برای درمان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/66 مگابایت صفحه 32 فرمت pptx 23000 پاورپوینت استفاده از گیاهان برای درمان…

 • 133 پاورپوینت آموزش گزارش نویسی آموزشی
 • دانلود پاورپوینت آموزش گزارش نویسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آموزشی حجم 224/65 کیلوبایت صفحه 133 فرمت pptx 12000 پاورپوینت آموزش گزارش نویسی دانلود پاورپوینت آموزش گزارش…

 • 92 دانلود پاورپوینت قانون مالیات های مستقیم اقتصاد
 • دانلود دانلود پاورپوینت قانون مالیات های مستقیم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 184/65 کیلوبایت صفحه 92 فرمت pptx 18000 دانلود پاورپوینت قانون مالیات های مستقیم…

 • 96 مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طلاق 96 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد طلاق 96 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 120/44 کیلوبایت صفحه 96 فرمت docx…

 • 44 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد اطلاعات و کیفیت افشای آن با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد اطلاعات و کیفیت افشای آن با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 87/89 کیلوبایت صفحه 44…

 • 13 پاورپوینت آموزش تدریس حرف ن اول ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف ن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اول ابتدایی حجم 2/62 مگابایت صفحه 13 فرمت pptx 7000 پاورپوینت آموزش تدریس حرف ن دانلود…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *