52 پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 88 بایت صفحه 52 فرمت doc 14500 پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر می باشد پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر   چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 6 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .      کلمات کلیدی: فرزند پروری اختلال اجتماعی سلامت عمومی اختلال رفتاری نوجوانان 14 ساله شهر ابهر       مقدمه : وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند وبچه دارشده اند وازدواج باقی می مانند اما ،با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای ،مشترک ،احتمالااین الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهدشد و این خانواده وپدر ومادر هستند که در تربیت فرزندان می توانند نقشی بسزا داشته باشند چرخه زندگی وجریان بین پدر ومادر جهت تربیت فرزندان جزءاصلی ترین چیزی است که می تواند در نوع تربیت نقش بسزایی داشته باشد .    نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند بااین حال ،به طوری که ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد و توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند ،شاید زمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان راازآدمهای کاملا”آگاه وکاملی در نظر نمی گرفتید وصرفا”آنها را افراد معمولی می انگاشتید بعداز اینکه نوجوانان والدین خودرا آرمان زدایی می کنند دیگر مانند گذشته در برابر آنها زورنمی آورند خوب با این اوصاف تمام این مطالب منجربه می شود به نوع تربیت فرزندان واینکه فرزندان تحت تاثیر والدین رفتار و اعمالی را انجام می دهندکه اگر مخالف با عرف و شرع جامعه باشد ممکن است که مشکلاتی را بوجودآورد که در وهله اول هم به خود بچه ونوجوان وهم به جامعه ضرر وآسیب می رساند به طوری که از لحاظ روحی وسلامت روانی را هم به خطر می اندازد تربیت فرزندان توسط والدین می تواند در ایجاد روحیه قوی و محکم فرزندان نوعی گام مهمی بردارد و برعکس هم می تواند اقدام کند . سلامت عمومی و سلامت روانی حاصل از این تربیت هم به نوع خود مهم و ضروری است چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجاد ناراحتیهای روحی و جسمی می شود (ثورکی 1382 –ص 61 )         فهرست مطالب چكیده 1  فصل اول : كلیات تحقیق 2  مقدمه 3  بیان مسئله 4  سوال مسئله 6  فرضیه های تحقیق 7  سلامت روانی و عمومی 8  فصل دوم : وضعیت هویت و سلامت روانی 9  وضعیت هویت و سلامت روانی 1  رشد اخلاقی 11  خانواده هسته ای 12  آرزوی مشترك و آرزوی شراكت 13  چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان 14  تاریخچه و تعریف سلامت روانی 18  تاریخچه 19  فصل سوم :روش تحقیق 2  جامعه مورد مطالعه 21  حجم نمونه 21 ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر 22  پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 23  روش تحقیق 24  فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها 25  جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان 26    فهرست  جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری 29  جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی 3  جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی 31  جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی 32  جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی 33  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 34  بحث و نتیجه گیری 35  پیشنهادات 38  محدودیت ها تحقیق 39  ضمائم 4  پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)41  دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 44  آیا اخیرا 45  نمره گذاری 46  جدول شماره 6 همبستگیهای بین زیر 47  منابع و ماخذ 5                145 فرزند پروری اختلال اجتماعی سلامت عمومی اختلال رفتاری نوجوانان 14 ساله شهر ابهر دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی fileina
 • 69 پاورپوینت علم سنجی با تاکید بر شاخص های کمی استنادی نشریات و مقالات فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت علم سنجی با تاکید بر شاخص های کمی استنادی نشریات و مقالات دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 3/99 مگابایت صفحه 69…

 • 39 پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تجربه خشونت روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تجربه خشونت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 211/91 کیلوبایت صفحه 39 فرمت docx 22000…

 • 26 پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت جهاد كشاورزی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزارت جهاد كشاورزی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 315/34 کیلوبایت صفحه 26 فرمت ppt 11000 پاورپوینت نظام…

 • 43 نظریه های انگیزش پیشرفت روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود نظریه های انگیزش پیشرفت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 74/79 کیلوبایت صفحه 43 فرمت docx 21000 نظریه های انگیزش پیشرفت هدف…

 • 22 دانلود تحقیق در مورد چرخه عمر شرکت ها docx مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق در مورد چرخه عمر شرکت ها docx دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 92/99 کیلوبایت صفحه 22 فرمت docx 12000 دانلود تحقیق در…

 • 416 پاورپوینت کتاب و درس اصول طراحي پايگاه داده ها کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس اصول طراحي پايگاه داده ها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 372/73 کیلوبایت صفحه 416 فرمت pptx 20000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *