52 پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 88 بایت صفحه 52 فرمت doc 14500 پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر می باشد پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر   چکیده : هدف از تحقیق حاضر بررسی  رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان 14 ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز 1- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی2- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی 3- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی 4- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری واختلال رفتاری 5- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی 14 ساله هستند که 6 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .      کلمات کلیدی: فرزند پروری اختلال اجتماعی سلامت عمومی اختلال رفتاری نوجوانان 14 ساله شهر ابهر       مقدمه : وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند وبچه دارشده اند وازدواج باقی می مانند اما ،با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای ،مشترک ،احتمالااین الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهدشد و این خانواده وپدر ومادر هستند که در تربیت فرزندان می توانند نقشی بسزا داشته باشند چرخه زندگی وجریان بین پدر ومادر جهت تربیت فرزندان جزءاصلی ترین چیزی است که می تواند در نوع تربیت نقش بسزایی داشته باشد .    نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند بااین حال ،به طوری که ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد و توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند ،شاید زمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان راازآدمهای کاملا”آگاه وکاملی در نظر نمی گرفتید وصرفا”آنها را افراد معمولی می انگاشتید بعداز اینکه نوجوانان والدین خودرا آرمان زدایی می کنند دیگر مانند گذشته در برابر آنها زورنمی آورند خوب با این اوصاف تمام این مطالب منجربه می شود به نوع تربیت فرزندان واینکه فرزندان تحت تاثیر والدین رفتار و اعمالی را انجام می دهندکه اگر مخالف با عرف و شرع جامعه باشد ممکن است که مشکلاتی را بوجودآورد که در وهله اول هم به خود بچه ونوجوان وهم به جامعه ضرر وآسیب می رساند به طوری که از لحاظ روحی وسلامت روانی را هم به خطر می اندازد تربیت فرزندان توسط والدین می تواند در ایجاد روحیه قوی و محکم فرزندان نوعی گام مهمی بردارد و برعکس هم می تواند اقدام کند . سلامت عمومی و سلامت روانی حاصل از این تربیت هم به نوع خود مهم و ضروری است چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجاد ناراحتیهای روحی و جسمی می شود (ثورکی 1382 –ص 61 )         فهرست مطالب چكیده 1  فصل اول : كلیات تحقیق 2  مقدمه 3  بیان مسئله 4  سوال مسئله 6  فرضیه های تحقیق 7  سلامت روانی و عمومی 8  فصل دوم : وضعیت هویت و سلامت روانی 9  وضعیت هویت و سلامت روانی 1  رشد اخلاقی 11  خانواده هسته ای 12  آرزوی مشترك و آرزوی شراكت 13  چرخه زندگی خانوادگی تحول خانواده در صول زمان 14  تاریخچه و تعریف سلامت روانی 18  تاریخچه 19  فصل سوم :روش تحقیق 2  جامعه مورد مطالعه 21  حجم نمونه 21 ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر 22  پرسش نامه شیوه های فرزند پروری 23  روش تحقیق 24  فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها 25  جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها نوجوانان 26    فهرست  جدول 2-4 بررسی رابطه شیوه فرزند پروری 29  جدول 3-4 بررسی بین اختلال جسمانی و سلامت عمومی 3  جدول 4-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال اجتماعی 31  جدول 5-4 بررسی رابطه بین اختلال اضطرابی 32  جدول 6-4 بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و اختلال افسردگی 33  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 34  بحث و نتیجه گیری 35  پیشنهادات 38  محدودیت ها تحقیق 39  ضمائم 4  پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ)41  دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 44  آیا اخیرا 45  نمره گذاری 46  جدول شماره 6 همبستگیهای بین زیر 47  منابع و ماخذ 5                145 فرزند پروری اختلال اجتماعی سلامت عمومی اختلال رفتاری نوجوانان 14 ساله شهر ابهر دانلود پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی با عنوان بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و سلامت عمومی در بین نوجوانان 14 ساله شهر ابهر سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه كارشناسی رشته روان شناسی fileina
 • 31 دانلود تحقیق دین و کارکردهای آن براساس قلمروی آن با فرمت ورد علوم اجتماعی
 • دانلود دانلود تحقیق دین و کارکردهای آن براساس قلمروی آن با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 56/77 کیلوبایت صفحه 31 فرمت doc…

 • 10 پاورپوینت بخش 1 دستگاه گردش خون علوم چهارم ابتدایی چهارم ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت بخش 1 دستگاه گردش خون علوم چهارم ابتدایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # چهارم ابتدایی حجم 521/64 کیلوبایت صفحه 10 فرمت pptx 7000 پاورپوینت بخش…

 • 20 امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی APO مدیریت
 • دانلود امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی APO دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 558/85 کیلوبایت صفحه 20 فرمت pdf 12000…

 • 1 دانلود حکم قهرمانی کاراته سبک شوتوکان هنر ، معماری و گرافیک
 • دانلود دانلود حکم قهرمانی کاراته سبک شوتوکان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر ، معماری و گرافیک حجم 3/47 مگابایت صفحه 1 فرمت rar 15000 دانلود حکم…

 • 53 عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان حقوق
 • دانلود عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حقوق حجم 232 بایت صفحه 53 فرمت doc 21000 عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق انسان…

 • 20 پاورپوینت سیستمهای کنترل موجودی ERP مدیریت
 • دانلود پاورپوینت سیستمهای کنترل موجودی ERP دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 184/15 کیلوبایت صفحه 20 فرمت pptx 13000 پاورپوینت سیستمهای کنترل موجودی ERP دانلود پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *