52 توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری مدیریت

دانلود توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 107 بایت صفحه 52 فرمت doc 29000 توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری در این پایان نامه به توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری پرداخته ایم دانلود پایان نامه رشته مدیریت توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری   چکیده :  در زمان کنونی سازمانها به صورت فزآینده ای محیطی پویا ، با تغییر روبرو هستند و مجبور شده اند که خود را با عوامل محیطی سازگار نمایند . برای مثال تقریباً هر سازمانی باید خود را با محیط متشکل از فرهنگهای گوناگون سازگار نمایند . سیاستها و روشها یا ملیتها باید تغییر کند تا سازمان بتواند نیروی کار مختلف از نژادها ، گروهها و ملیتها را جذب نماید .تکنولوژی ، موجب تغییر کارها و سازمانها شده است . برای مثال بجای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله کامپیوتر کنترل می شود که در نتیجه موجب گردیده تا حوزه کنترل مدیران گسترش یابد و سازمانها در سطح افقی گسترده تر شوند .   تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمانها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد که به ایجاد سازمانهایی که به سمت فعال کردن پتانسیل های خود می پردازند بها دهد و در عین حال به حل بحرانها و شرایط اضطراری محیط کار بیندیشد. در چنین شرایطی سازمانها باید بدانند که برای رسیدن به اقتدار آتی ناچارند اهداف «شدن» را به اهداف «ماندن» ترجیح دهند.به بیان دیگردر عصر حاضر، تحول، بازسازی و نوسازی یکی از ابعاد مهم سلامت سازمانی بوده و بنابراین، مدیریتِ تغییر در سازمانها یکی از مشکل‌ترین وظائف مدیــــران پیشرو است.       کلمات کلیدی: مدیریت دانش توسعه سازمانی سازمان دانش محور اصلاح ساختار سازمانی     مقدمه :  در عصر حاضر سازمانها به صورت فزاینده ای با محیطهای پویا و در حال تغییر مواجهند و بنابراین، به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر با توجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی،تکنولوژیک، اجتماعی،فرهنگی و … در عصر حاضر ،سازمانهایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند(1) چرا که به گفته تافلر «تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که می‌توانیم از آسیب شوک آینده در امان بمانیم وبه آینده ای بهتر و انسانی تر دست یابیم» (تافلر،1373, 5).    این مشاهدات و مطالعات نشان می دهد که بسیاری از سازمانها نه تنها نوآور و خلاق نیستند بلکه حتی در هماهنگی با تحولات و پیشرفتها و تغییرات عصر حاضر نیز ناتوان مانده و اغلب با شیوه‌های ناکارآمد سنتی اداره می شوند.به عنوان نمونه «اندرو پتیگرو» پژوهشگر انگلیسی که در زمینه تصمیم‌گیریهای استراتژیک مطالعه کرده است ،از خصوصیات ایستای سازمانها حیرت زده شده است و به این نتیجه رسیده است که به رغم تغییر پیوسته شرایط دنیا ، اغلب سازمانها و شرکتها در 1سال گذشته زندگی می‌کنند و حدوداً 1 سال از شرایط دنیا عقب هستند(پیترز و واترمن،1372، 27).   نیاز به تغییر یک مفهوم عمده در جهان امروزی است . زیرا که از تغییرات سریع محیطی گریزی نیست و در این خصوص آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد نگرشها ، ادراکات ، تیم ها ، رهبری ، انگیزش و پایگاه ارزشی افراد می باشد ، چرا که در هر تغییری ابتدا باید این ابعاد تغییریابد تا به هدف نهایی واصل شود.در گذشته هر آشوبی قابل پیش بینی بود و مدیران به راحتی با آن برخورد می نمودند . اما امروزه این امر به راحتی امکان پذیر نبوده ، یک مدیر واقع بین قبل از هر اتفاقی باید فرهنگ تحول را در سازمان نهادینه نموده و کارکنان را مسلح به برخورد منعطف و منطقی با هر تغییری نماید .اجرای تغییر در سازمان را باید به عنوان پاسخی برای برهم زدن وضع موجود تلقی کرد و چیزی است که در موقعیت های گاه به گاه مورد نیاز است . تغییر یک وضعیت طبیعی است و مدیریت تغییر یک روند مستمر است . بدین لحاظ ، ضرورت وجود توسعه سازمانی ، امری حیاتی و بسیار است .       فهرست مطالب توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری 1 چکیده : 2 مقدمه : 3   بخش اول:توسعه سازمانی 4 حوزه های نوآوری و تغییر : 6 سطوح ایجاد تغییر در انسانها : 8 ضرورت سازگاری‌ : 13 مدیران موفق : 14 جایگاه دانش مدیران آموزشی در مدیریت تغییر : 15 مهارت‌های مدیریت تغییر  : 16   بخش دوم:اصلاح ساختار به منظور خلاقیت 17 مقدمه 18 مفهوم ساختار سازمانی 19 مطالعات تكامل ساختار سازمانی 21 منابع و اطلاعات در سازمانهای دانش محور ( نمودار 2) 22 اصلاح ساختار سازمانی با تکیه بر واقعیتهای سازمانی 22 ساختار سازمانی و شرح مسئولیتها 23 اصلاح ساختار اداری 24 روشهای نوین تدوین شده ساختار سازمانی 26 تغییر ساختار سازمانی 3 سازمانهای دانش محور 32 مدیریت دانش محور در سازمانها 32 مدلهای سازمانهای دانش محور 33 هسته مرکزی سازمانهای دانش محور 35 سازمانهای دانش محور منطبق بر نوآوری و خلاقیت 35 افکار نوآور و خلاق در سازمانهای دانش محور 37 ● خلاقیت و نوآوری در سازمانهای دانش محور 38 موانع خلاقیت در زمینه بروز نوآوری 38 رشد و توسعه خلاقیت و نوآوری 4 خلاقیت و نوآوری و نقش آن در اصلاح ساختار سازمانی 41 ● کارآفرینی 42 ● خلاقیت و اشتغال 42 ● آموزش های خلاقیت و نوآوری و تأثیر آن در کارآیی 43 رابطه خلاقیت ، نوآوری و تغییر 44 نتیجه گیری 45 پیشنهادها 47 فهرست منابع و مآخذ : 49       29 مدیریت دانش توسعه سازمانی سازمان دانش محور اصلاح ساختار سازمانی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت توسعه سازمانی و اصلاح ساختار به منظور بروز خلاقیت و نوآوری توسعه سازمانی و بروز خلاقیت و نوآوری
 • 22 دانلود تحقیق کارکردهای دین و مذهب با فرمت ورد روانشناسی و روانپزشکی
 • دانلود دانلود تحقیق کارکردهای دین و مذهب با فرمت ورد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و روانپزشکی حجم 56/14 کیلوبایت صفحه 22 فرمت docx 12000 دانلود…

 • 43 دانلود تحقیق درباره بودجه ريزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی word مدیریت
 • دانلود دانلود تحقیق درباره بودجه ريزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 126/63 کیلوبایت صفحه 43 فرمت docx 21000 دانلود تحقیق…

 • 53 پاورپوینت دانستنی های سلامت دهان و دندان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت دانستنی های سلامت دهان و دندان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 7/28 مگابایت صفحه 53 فرمت pptx 21000 پاورپوینت دانستنی های سلامت دهان…

 • 46 پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 3/08 مگابایت صفحه 46 فرمت ppt 15000 پاورپوینت معرفی هوش مصنوعی دانلود پاورپوینت…

 • 14 دانلود پاورپوینت آنفلوانزا پزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت آنفلوانزا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/02 مگابایت صفحه 14 فرمت pptx 10000 دانلود پاورپوینت آنفلوانزا دانلود پاورپوینت آنفلوانزا دانلود پاورپوینت آنفلوانزا…

 • 33 طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی مدیریت
 • دانلود طراحی الگوی زیرساختی مورد نیاز به منظور پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 426 بایت صفحه 33 فرمت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *