51 پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 49 بایت صفحه 51 فرمت doc 21000 پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان بسیاری از دانش پژوهان ، متفكران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تكنیك » ، « عصر ارتباطات » ، « دهكده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلكه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می كند پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان   مقدمه بسیاری از دانش پژوهان ، متفكران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تكنیك » ، « عصر ارتباطات » ، « دهكده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلكه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می كند .تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود ، در صورتی كه در عصر حاضر ارتباطات یك طرفه و از راه دور صورت می گیرد . به طوری كه بین شنونده و گوینده ، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد . برخی معتقدند كه رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند كه می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ، نسلی كه با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن (  Lazer seld & Merton ) در تشریح این عقاید متفكران می نویسند : « وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند كه می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه كنترل مطلوب وجود  نداشته باشد ، امكان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است .   تقریبا” در اكثر كشورها ، به ویژه كشورهای در حال رشد ، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است . تحقیقات انجام شده در شهر تهران ، حاكی از آن است كه بیشتر تماشا كنندگان تلویزیون ، كودكان زیر 15 سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15 سال هستند . امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انكار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت كه در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است كه البته تحقیقاتی كه بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را درتربیت درست   و انحرافات اخلاقی و بزهكاری جوانان در كشور ثابت كند بسیار كم است .در این تحقیق تاثیرات رسانه های تصویری چون تلویزیون ، سینما ، ویدئو ، ماهواره و مطبوعات در بزهكاری كودكان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد .       کلمات کلیدی: بزهکاری نقش ارتباطالت تربیت كودكان و نوجوانان نقش رسانه های جمعی     فهرست مطالب نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان 1  مقدمه 2    فصل اول :بزهكاری 4  تاریخچه بزهكاری 4  1      دیدگاه زیست شناختی 5  2      دیدگاه روان شناختی 5  كودكان بزهكار 8    فصل دوم:بررسی تاثیر تلویزیون بر بزهكاری كودكان و نوجوانان 12  كودك چگونه از تلویزیون استفاده می كند ؟ 13  تلویزیون و روابط اجتماعی 15  تاثیرات تلویزیون 16  آیا تلویزیون خشونت را یاد می دهد و موجب بزهكاری می شود ؟ 2    فصل سوم:بررسی تاثیر اخبار تلویزیون بر بزهكاری كودكان و نوجوانان 27  اخبار تلویزیون 27  یافته های دیگر این مطالعه نشان می دهد كه : 3    فصل چهارم:بررسی تاثیر مطبوعات بر بزهكاری كودكان و نوجوانان 32  مطبوعات 32  و اما نقش ارتباطات در توانمند سازی افراد برای شاد زیستن 36  مهارت های كودكان 41  مهارت‌های زناشویی 41  روابط سازمانی 42  منابع و مآخذ 51          21 بزهکاری دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان نقش رسانه های جمعی در تربیت كودكان و نوجوانان بررسی تاثیر اخبار تلویزیون بر بزهكاری كودكان و نوجوانان بررسی تاثیر مطبوعات بر بزهكاری كودكان و نوجوانان نقش ارتباطات در توانمند سازی افراد برای شاد زیستن انجام پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی خرید پایان نامه کارشناسی رشته علوم تر
 • 196 پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی شیمی
 • دانلود پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 466/11 کیلوبایت صفحه 196 فرمت pptx 10000 پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی دانلود پاورپوينت الکتروشیمی صنعتی دانلود پاورپوينت…

 • 154 پایان نامه امنیت در رایانش ابری مهندسی نرم افزار
 • دانلود پایان نامه امنیت در رایانش ابری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی نرم افزار حجم 1/72 مگابایت صفحه 154 فرمت docx 85000 پایان نامه امنیت در…

 • 115 پاورپوینت بیماری عفونی و کودکستان و راه های جلوگیری از آن پزشکی
 • دانلود پاورپوینت بیماری عفونی و کودکستان و راه های جلوگیری از آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 7/8 مگابایت صفحه 115 فرمت pptx 28000 پاورپوینت…

 • 30 پاورپوینت طراحی آزمایش یا Design Of Experiments فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت طراحی آزمایش یا Design Of Experiments دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 973/01 کیلوبایت صفحه 30 فرمت ppt 24000 پاورپوینت طراحی آزمایش…

 • 36 پاورپوینت جریان شناسی فرقه ی ضاله بهائیت فقه،الهیات،معارف
 • دانلود پاورپوینت جریان شناسی فرقه ی ضاله بهائیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 6/46 مگابایت صفحه 36 فرمت ppt 12000 پاورپوینت جریان شناسی فرقه ی…

 • 104 تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه (Full Adder) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (SET) معماری کامپیوتر
 • دانلود تحقیق و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪارﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه (Full Adder) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺰﻳﺴﺘﻮرﻫﺎی ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ (SET) دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری کامپیوتر حجم 1/74 کیلوبایت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *