51 هرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینی هنر و گرافیک

دانلود هرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینی

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هنر و گرافیک حجم 56 بایت صفحه 51 فرمت doc 12500 هرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینی تاریخچه هرمنوتیك با توجه به اینكه گفته شد هرمنوتیك رشته‌های دانایی انسان است پس شاید بتوان گفت هرمنوتیك رابطه‌ای ناگسستنی با پیدایش تاریخ زبان وكلام دارد وارسطو در كتابش اخلاق نیكو ماخوس «حكمت عملی » را چنین تعبیر كرده است پس بنابراین شاید بتوان گفت كه نمی‌توانیم تاریخ مشخص را برای تاویل در نظر بگیریمدر جریان تاویل، بعضی از تاویل گران رامی‌بین هرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینی تعریف هرمنوتیك معنای لغوی هرمنوتیك  به این صورت تعبیر شده است.فن، یاهنر تفسیر و تاول متن ، گفتاری یا نوشتاری،  ازنظر مولف (بابك احمدی)  این تعریف، تعریف جامعی نیست دلائل مولف بر كامل نبودن تعریف:   1- نخستین دلیل بر جامع نبودن تعریف داده شده این است كه ما نه فقط متون نوشتاری و گفتاری بلكه رفتارها (نگاه‌ها)  لحن‌های متفاوت، اشارات، رویدادها را نیز تاویل می‌كنیم ودر صدد بر می‌آییم تامعنایی خاص را برای اینموارد قائل شویم. 2- در این تعریف كاركردهنر چندان واضح بیان نشده است این گونه تعاریف قاعده‌هایی نظمی را مطرح می‌كنند كه اگر بگویم دست نیافتنی است بیراهه نرفته‌ایم. 3- در این تعریف، ما نمی‌توانیم بین دو جنبه‌ی مهم تاویل كه شامل (توضیح معنا و انطباق معنا با شرایط مختلف)  است تفاوتی قائل شویم.   پس از شناخت ضمنی (ضمنی)  كه نسبت به معنای لغوی هرمنوتیك  و ایرادات وارده  بر این معنا پیدا كردیم بجاست كه كمی نسبت به پیدایش لفظ هرمنوتیك  و خواستگاه، ان صحبت كنیم.شاید بتوان گفت كه هرمنوتیك  از  واژه هرمس اقتباس شده است هرمس در فرهنگ یونان باستان از خدایانی است كه وظیفه رساندن پیام خدایان  را به یكدیگر به عهده داشت علاوه بر این به آدمیان نیز برای درك بهتر پیام خدایان و درك بهتر سخن آدمیان نسبت به هم كمك می‌كرد. پس تا حدودی برای ما مشخص می‌شود كه هرمنوتیك  جدای از تاویل نیست.وقتی كه صحبت از مقوله تاویل می شود در ابتدا ما دچار این شبهه می‌شویم كه تاویل كار دشواری نیست و تنها شرح و بسط چند نكته مركزی در تاویل مد نظراست ولی اگر باغور بیشتری بر این مساله نظر كنیم در می‌یابیم كه دایره تاویل بسیار گسترده است.     کلمات کلیدی: تاویل هرمنوتیك نقش هرمنونتیك در فهم متون دینی     – تاریخچه هرمنوتیك  با توجه به اینكه گفته شد هرمنوتیك  رشته‌های دانایی انسان است پس شاید بتوان گفت هرمنوتیك  رابطه‌ای ناگسستنی با پیدایش تاریخ زبان وكلام دارد وارسطو در كتابش اخلاق نیكو ماخوس «حكمت عملی » را چنین تعبیر كرده است پس بنابراین شاید بتوان گفت كه نمی‌توانیم تاریخ مشخص را برای تاویل در نظر بگیریم.در جریان تاویل، بعضی از تاویل گران رامی‌بینیم كه تاویل متنی را كرده‌اند كه خود پدیدآورنده آن متن بوده‌اند یكی از این تاویل گران دانته بوده است دانته پس از سرودن سه قطعه شعر به تاویل آنها پرداخت او شعرها را «متن مقتدر اصلی» و تاویل را «متن همراه» خوانده است شاید بتوان گفت تاویل دانته تاویلی از متن است كه بسی آسان‌تر از تاویل است.         فهرست مطالب تعریف هرمنوتیك 1 2- تاریخچه هرمنوتیك 4 هرمنوتیك  و شناخت. 6 هرمنوتیك  مدرن: 8 هرمنوتیك  هایدگر: 9 هرمنوتیك  كادامر: 1 وحی گفتاری وهرمنوتیك  متون دینی: 11 وحی گفتاری مجموعه افعال گفتاری خداوند 12 «فهم و تصمیم پذیری» 15 دیدگاه پساكانتی چیست؟ 16 دور فهم و ایمان در هرمنوتیك  افعال گفتاری: 17 رابطه قصدگرایی و هرمنوتیك  افعال گفتاری: 18 همخوانی هرمنوتیك  افعال گفتاری با قصد گرایی معتدل: 19 فهم و چگونگی ارتباط آن با تفسیر: 2 پیش فهم و نقش آن در دریافت فهم معنی: 22 علایق و انتظارات 22 نقش تاریخ در فهم بهتر معنا: 23 تنقیح كامل پیش فهم ما عایق و انتظارات شرط اساس فهمیدن متن: 25 تفسیر قرآن و تقسیم بندی‌های آن: 27 مراحل تفسیر: 29 پیش فهم‌های اهل حدیث را شاعره: 31 بازسازی تفكر دینی: 35 گذر زمان و تحول مفاهیم مذهبی: 38 متون دینی وجهان بینی نقد تاریخی : 41 تعاریف اندیشه دینی و نقد 43 معنای اندیشه‌ی دینی چیست؟ 44 اندیشه‌ی دینی چگونه نقد می‌شود؟ 44 هدف ازنقد اندیشه ادینی: 45 رابطه ی وحی و عقل 46 مرحله ی دوم فهم عقل از خود: 47 مرحله سوم فهم عقل از خود 48 براداشت نهایی  از مطالب بیان 48 منابع 51   125 تاویل هرمنوتیك نقش هرمنونتیك در فهم متون دینی دانلود مقاله هرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینی خرید مقالات هنر و گرافیک سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه هنر و گرافیک fileina مقالات ترجمه شده فروشگاه ساز فایلینا
 • 16 پاورپوینت حمل نقل عمومی محیط زیست
 • دانلود پاورپوینت حمل نقل عمومی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # محیط زیست حجم 316/3 کیلوبایت صفحه 16 فرمت pptx 7000 پاورپوینت حمل نقل عمومی دانلود پاورپوینت حمل…

 • 42 مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب 42 صفحه روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب 42 صفحه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 243/18 کیلوبایت صفحه 42 فرمت docx 19000 مبانی…

 • 31 پاورپوینت آشنایی با بیماری سرطان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با بیماری سرطان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 1/19 مگابایت صفحه 31 فرمت pptx 12000 پاورپوینت آشنایی با بیماری سرطان دانلود پاورپوینت…

 • 33 پاورپوینت اثربخشی تجهیزات OEE و کارایی آنها فنی و مهندسی
 • دانلود پاورپوینت اثربخشی تجهیزات OEE و کارایی آنها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 86/76 کیلوبایت صفحه 33 فرمت ppt 14000 پاورپوینت اثربخشی تجهیزات…

 • 19 پاورپوینت مهارت مديريت خشم روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود پاورپوینت مهارت مديريت خشم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 45/27 کیلوبایت صفحه 19 فرمت pptx 8000 پاورپوینت مهارت مديريت خشم دانلود…

 • 19 پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - اندام های حسی هشتم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس علوم هشتم - اندام های حسی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هشتم (دوره اول متوسطه) حجم 1/36 مگابایت صفحه 19 فرمت pptx 10000…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *