51 مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 200 بایت صفحه 51 فرمت doc 17000 مشخص كردن راكتانس محورهای d وq از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت با عنوان مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت مشخص كردن راكتانس محورهای  d و q  از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور     چکیده :  اهمیت موتورهای سنكرون مغناطیس دائم در زیاد شدن دامنه كاربردی آن است و در آینده بیشتر ( PMSMs ) بدون سنسورشفت عمل خواهند كرد و مشخصات تجربی پارامترهای ماشین كه مقداری هم تلورانس دارند اطلاعات با ارزشی خواهد بود. بنابراین در این مقاله روشی بیان شده كه در آن نیروی الكترو موتوری القایی و راكتانس محور d از آزمایش بی باری و راكتانس محور q   و زاویه بار  از آزمایش بارداری به وسیله یك روش تحلیلی مشخص شده اند.در این روش محدودیت اندازه گیری زاویه بار v وجود ندارد این روش مناسب است برای ( PMSMs ) های كه بصورت عادی با جریان منفی محور d  عمل می‌كنند بنابراین اشباع در مسیر شار محورd  وجود ندارد.      کلمات کلیدی: راكتانس مشخص كردن راكتانس راكتانس محورهای  d و q آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی موتورهای سنكرون مغناطیس دائم        مقدمه: اهمیت موتورهای سنكرون مغناطیس دائم ( PMSMs ) هست در افزایش دامنه كاربردی آنها و متفاوت است از مدلهای پیشرفته مانند سروموتورها تا كاربردهای كه حركت خطی دارند از قبیل فن ها و پمپ ها دو دلیل عمده برای تمایل به این ماشینها وجود دارد:   1- بازده بالا و كاهش تلفات روتور در این ( P MSMs ) ها. 2- پایین بودن قیمت انرژی مغناطیسی بالا ( صرفه جویی اقتصادی بالا ).   بیشتر ( PMSMs ) سه فازه در مدل پیشرفته بصورت محركهای با سنسور شفت عمل می‌كنن بوسیله بكارگیری الگوریتم كنترل بدون سنسور برای محركهای با سرعتهای متغیر و در مورد كاربردهای حركت خطی طبیعتاً بواسطه اساس عملكرد سنكرون آنها نیاز به سنسور شفت وجود ندارد.اگر سنسور شفت برداشته شود مشخصات تجربی از پارامترهای ماشین هر چند كه مقداری هم تلورانس دارند بسیار با ارزش خواهد بود در زیر نشان خواهیم داد كه راكتانس محورهای d  و q كه از آزمایشهای بارداری بدست آمده بر اساس تابعی از    بیان شده است كه می تواند مشخص شود بوسیله بعضی از انواع سنسورهای شفت یا ماشینهای سنكرون دیگری كه كوپل شده‌اند با محور شفت  ماشین سنكرونی كه در حال بررسی است.   در این مقاله روشی بیان شده كه در آن نیروی محركه القایی  و راكتانس محور   d از آزمایش بی باری و راكتانس محور    q آزمایش بارداری بدست آمده اند به نظر  مولف آرمایشهای ساده ای هستند كه نیاز به داشتن دانش بالا و وسایل در مقایسه با آزمایشهای تعیین استاندارد موتورهای القایی ندارد و انجام آن برای تكنسین های آزمایشگاهی آسان است هر چند كه نمی تواند ضمانتی با حساسیت بالا برای ماشینهای با اشباع زیاد باشد.در بخش II شاهد روشهای تجربی برای مشسخص كردن راكتانسها خواهیم بود در بخشی III دیاگرام فازوری ( PMSMs ) و بعضی روابط اساسی منشعب شده از آن بحث شده در بخش IV مشخص كردن زاویه   بیان شده و در بخش V روشهای آزمایش توصیف شده اند و سرانجام در بخش VI یك نتیجه گیری شده است.          فهرست مطالب خلاصه مقاله : 1 I- مقدمه: 2 II ـ آزمایشهای برای مشخص كردن راكتانس: 4 III – دیاگرام فازوری موتورهای سنكرون مغناطیس دائم باردار: 1 شكل (1 ) دیاگرام فازوری بارداری یك موتور سنكرون مغناطیس دائم (PMSM)) 11 IV- حساب كردن   : 12 V- آزمایشهای مشخص كردن Xd و Xq 16 شكل (2) دیاگرام فازوری یك موتور سنكرون مغناطیس دائم  17 آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی U : 19 VI- مقایسه ای از آنالیزهای ریاضی و آزمایشها: 21 VII – نتیجه: 24 شكل (5) دیاگرام فازوری یك موتور سنكرون 26 شكل (9) ساختمان كامل یك كنترل كننده بدون سنسور 36 اطلاعات استاتور(اطلاعات برحسب اینچ): 37 اطلاعات روتور: 38 1) روش آنالیزی: 4 شكل (1) توزیع چگالی شار مغناطیسی محورهای d و q برای انواع رتورهای (PM) كمیاب 43 2) روش المان محدود: 45 ب) راكتانس متقابل: 46 ج)راكتانس پراكندگی: 47 مقالات مرجع: 48     17 راكتانس مشخص كردن راكتانس راكتانس محورهای d و q آزمایش بارداری با ولتاژ اسمی موتورهای سنكرون مغناطیس دائم مشخص كردن راكتانس محورهای d و q از موتورهای سنكرون مغناطیس دائم بدون اندازه گیری موقعیت روتور نیروی محركه القایی دانلود سمینار ارشد برق قدرت
 • 22 پاورپوینت معرفی پروژه پل صدر و هدف این پروژه عمران
 • دانلود پاورپوینت معرفی پروژه پل صدر و هدف این پروژه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # عمران حجم 449/51 کیلوبایت صفحه 22 فرمت pptx 12000 پاورپوینت معرفی پروژه…

 • 16 پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها و آشنایی با نرم افزار Vensim مدیریت
 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها و آشنایی با نرم افزار Vensim دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 177/57 کیلوبایت صفحه 16 فرمت pptx 22000 پاورپوینت…

 • 19 پاورپوینت مراحل امحاء و انتقال اوراق قابل امحاء مدیریت
 • دانلود پاورپوینت مراحل امحاء و انتقال اوراق قابل امحاء دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/98 مگابایت صفحه 19 فرمت pptx 13000 پاورپوینت مراحل امحاء و…

 • 190 پاورپوینت کتاب شیمی و تکنواوژی مواد غذایی شیمی
 • دانلود پاورپوینت کتاب شیمی و تکنواوژی مواد غذایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 892/71 کیلوبایت صفحه 190 فرمت pptx 20000 پاورپوینت کتاب شیمی و تکنواوژی…

 • 271 پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 شیمی
 • دانلود پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # شیمی حجم 8/25 مگابایت صفحه 271 فرمت pptx 8000 پاورپوینت درس شیمی معدنی 1 پاورپوینت درس…

 • 130 جریان متناوب و تحلیل درایوهای اینورتر و موتور القایی برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود جریان متناوب و تحلیل درایوهای اینورتر و موتور القایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 10/79 کیلوبایت صفحه 130 فرمت doc 49000 جریان…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *