51 تعیین رضایت شغلی كاركنان کتابخانه روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود تعیین رضایت شغلی كاركنان کتابخانه

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 92 بایت صفحه 51 فرمت doc 15000 تعیین رضایت شغلی كاركنان کتابخانه تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است روش تحقیق پیمایشی است و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم‌افزار آماری اس‌پیاساس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی تعیین میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران   چكیده:  تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی است و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شده و با نرم‌افزار آماری اس‌.پی.اس.اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعة آماری این پژوهش را كاركنان بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی تشكیل می‌دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد كه رضایت كاركنان این بخش از كتابخانة ملی مانند بسیاری همتایان خود در كتابخانه‌های دیگر از امكانات رفاهی،‌ آموزشی، سیاست‌های مدیریت، میزان امنیت شغلی در حد پایین، و میزان رضایت آنان از روابط انسانی موجود در سازمان و وجهه و اعتبار اجتماعی حرفه و سازمان در حد نسبتاً خوبی بوده است.     كلیدواژه‌ها:  رضایت شغلی رضایت شغلی کارکنان كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران     1. مقدمه دو عامل اساسی در اعمال مدیریت، «انسان» و «نظام‌های عملیاتی سازمان‌ها» می‌باشند. از آنجا كه نظام‌های عملیاتی توسط انسان‌ها به اجرا در می‌آیند، بنابراین می‌توان ادعا نمود كه مهم‌ترین سرمایة سازمان‌ها، نیروی انسانی شاغل در آن‌ها است. در سال‌های اخیر، سازمان‌های پیشرفته و موفق بخش عظیمی از زمان و سرمایة خود را به نیروی انسانی اختصاص داده‌اند تا ‌آن را برای افزایش بهره‌وری و كارآیی سازمان به كار گیرند. پیش‌نیاز این امر نیز شناخت منابع انسانی نه تنها از نظر كمیت، بلكه همچنین از نظر كیفیت و نوع نگرش آن نسبت به شغلش در سازمان می‌باشد.    نگرش فرد نسبت به شغل خود، برآورده ساختن نیازهای شغلی وی مطابق با توانایی‌ها و تمایلاتش را دربرمی‌گیرد و رابطة مستقیمی با رضایت شغلی وی دارد، به‌طوری‌كه گاهی این دو را به‌جای یكدیگر استفاده می‌كنند. هر چه هدف‌های سازمان به خواسته‌ها و آرمان‌های كاركنان نزدیك‌تر باشد و مدیریت بتواند نگرش مثبت شغلی در افراد ایجاد كند و به‌عبارتی، شرایط مناسبی را در راستای رضایت شغلی آنان فراهم آورد، سریع‌تر و بهتر به نتایج مثبت و آرمانی خود دست می‌یابد.      فهرست مطالب تعیین میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران 1 چكیده: 1 كلیدواژه‌ها: 2 1. مقدمه 3 2. بیان مسئله 5 3. رضایت شغلی 6 4. روش‌های اندازه‌گیری رضایت شغلی 8 5. ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی 9 6. هدف و فایدة پژوهش 1 7. پرسش‌های اساسی 11 8. روش پژوهش و جامعة آماری 12 9. ابزار و روش گردآوری داده‌ها 13 1. پیشینة پژوهش 15 11. یافته‌های پژوهش 21 11- الف. تحلیل داده‌های جمعیت‌شناختی 21 11- ب. تحلیل متغیرهای اصلی پرسشنامه 24 11-ب-5. امنیت شغلی 29 عوامل موثر بر رضایت شغلی 33 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 37 رضایت شغلی و عملكرد 4 اندازه گیری رضایت شغلی 43 منابع و مأخذ: 48 پی‌نوشت‌ها 51   15 پایان نامه رضایت شغلی پایان نامه رضایت شغلی کارکنان دانلود پایان نامه رضایت شغلی پایان نامه در مورد رضایت شغلی پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانلود پایان نامه رضایت شغلی كاركنان کتابخانه عوامل موثر بر رضایت شغلی كاركنان کتابخانه
 • 17 دانلود پاورپوینت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش روانشناسی و روانپزشکی
 • دانلود دانلود پاورپوینت درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و روانپزشکی حجم 665/83 کیلوبایت صفحه 17 فرمت pptx 14000 دانلود پاورپوینت…

 • 55 دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود با فرمت word حسابداری
 • دانلود دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود با فرمت word دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 66/87 کیلوبایت صفحه…

 • 5 پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با نمره گذاری، روایی و پایایی تربیت بدنی
 • دانلود پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان با نمره گذاری، روایی و پایایی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # تربیت بدنی حجم 34/91 کیلوبایت صفحه 5…

 • 38 پاورپوینت اصول سرپرستی مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اصول سرپرستی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 432/61 کیلوبایت صفحه 38 فرمت pptx 12000 پاورپوینت اصول سرپرستی دانلود پاورپوینت اصول سرپرستی در 38…

 • 49 پاورپوینت بررسی بودجه بندی بر مبنای فعالیت مدیریت
 • دانلود پاورپوینت بررسی بودجه بندی بر مبنای فعالیت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 2/15 مگابایت صفحه 49 فرمت ppt 19000 پاورپوینت بررسی بودجه بندی بر…

 • 43 پاورپوینت آشنایی با سرب و ویژگی های آن مدیریت
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با سرب و ویژگی های آن دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 441/55 کیلوبایت صفحه 43 فرمت pptx 28000 پاورپوینت آشنایی با سرب…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *