51 بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

دانلود بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی حجم 59 بایت صفحه 51 فرمت doc 24000 بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون قانون گریزی یكی ازپدیده هایی است كه می تواند در حوزه های مختلف علوم انسانی ،‌ از قبیل علوم سیاسی،‌ حقوق، ‌روان شناسی اجتماعی‌، مردم شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار گیرد بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون (مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشددانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات)   مقدمه :  قانون گریزی یكی ازپدیده هایی است كه می تواند در حوزه های مختلف علوم انسانی ،‌ از قبیل علوم سیاسی،‌ حقوق، ‌روان شناسی اجتماعی‌، مردم شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرار گیرد.جامعه شناسی به نوبه خود می تواند در شناخت این پدیده و چرایی و چگونگی آن نقش خطیری داشته باشد.این تحقیق به دنبال بررسی علل و عوامل اجتماعی قانون گریزی و تبیین مسأله قانون گریزی در ایران با تاكید بر شهر تهران است. سئوال اساسی كه این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است ، عبارت است از اینكه چه عوامل اجتماعی ای در ایجاد قانون گریزی در شهر تهران موثر هستند؟   منظور از قانون گریزی زیر پا گذاشتن یا تمایل به نادیده گرفتن قانون در میان شهروندان می باشد كه در زمینه علل و عوامل، منظور همه عناصر یا پدیده هایی است كه می تواند در ایجاد قانون گریزی سهیم باشند. این عوامل می توانند سیاسی،‌ اقتصادی ، اجتماعی ‌، فرهنگی و … باشند كه تاكید اساسی در این تحقیق بر عوامل اجتماعی است.با توجه به اینكه امروزه موضوع قانون گریزی به یكی از مسائل اجتماعی بیشتر كشورهای جهان سوم از جمله ایران تبدیل شده است. نتایج این تحقیق می تواند گامی مهم در عرصه پیشرفت و بالندگی ادبیات قانون گریزی داشته باشد.     کلمات کلیدی: قانون گریزی شهروند قانون مدار عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی     1-1. چگونگی انتخاب موضوع:  یكی از ایده ها و آرمان های دوران قاجار قانون گرایی بود. پدیده یا مشكلی با عنوان قانون گرا بودن ، ضعف و كمبود آن در جامعه ما همواره مطرح است.برای بررسی فهم قانون گریزی در ایران باید ایران را در مقام مقایسه تاریخی قرار دهیم، هر فرد ، جامعه و… نتیجه فرآیند هایی است كه در گذشته داشته است.واقعیت تاریخی ایران بیان كننده این مهم است كه در ایران ما ، در سال های نه چندان كم شاهد دولت سالاری و عشیره سالاری بوده ایم و قرن های متمادی این وضعیت حاكم بوده هست. لفظ قانون ، مردم ، شهروند در كمتر از یك قرن است كه در داخل كشور ما وارد شده است. بنابراین با وجود به این كه این یك اصطلاح تازه و جدید در جامعه ایران می باشد مسائل و مشكلاتی پیرامون این پدیده تازه ظهور در جامعه وجود دارد كه بررسی و تحقیق در این زمینه می تواند كمك شایانی به رفع این مشكلات و جایگزینی قانون گرایی به جای قانون گریزی در ایران باشد         فهرست مطالب بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون 1 مقدمه : 3 1-1. چگونگی انتخاب موضوع: 4 3-1. عنوان تحقیق 5 4-1. بیان مسئله : 5 6-1. اهداف تحقیق 9 علل و عواملی را که سبب قانون گریزی می شود 13 9-1. موانع و تنگناها 14 1-2. مباحث نظری 15 1-1-2. ساترلند و ارتباطات نسبی 16 2-1-2. والتر رکلس و نظریه خود منعی 17 3-1-2. تئوری لوتیدکه و شوارتیزر 17 4-1-2. تئوری گزینش عقلانی 18 6-1-2. اعتماد اجتماعی 2 2-2. مبانی نظری 21 5-2 . جدول متغیرهای مستقل و وابسته: 26 6-2. تعیین شاخص ها : 26 7 -2 . تعاریف مفاهیم: 27 -82. الگوی نظری و تحلیلی موضوع تحقیق: 28 1-3. روشها و تکنیکهای جمع آوری داده ها 29 1-1-3. تحلیل و تبیین مبانی روش شناختی موضوع تحقیق: 29 3-1-3 . تعیین تكنیك های جمع آوری داده ها: 3 6-1-3 . پرسشنامه : 32 7-1-3 .آزمون پرسشنامه : 32 2-3. جامعه آماری: 33 1-2-3 . تعیین جامعه آماری و جامعه نمونه: 33 جدول شماره 2: تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 86  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  دانشگاه  آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 33 2-2-3. تعیین شیوه نمونه گیری وحجم نمونه : 34 1-4 . نتایج توصیفی متغیرهای وابسته و مستقل 35 1-1-4. سیمای جمعیت  نمونه : 36 2-1-4 . عدم شایسته سالاری : 38 4-1-4 . عدم هماهنگی قوانین با عرف جامعه 39 5-1-4 . قانون گریزی : 4 فرضیه اول : هر چه عدم شایسته سالاری در جامعه بیشتر باشد، بروز قانون گریزی افزایش پیدا می کند. 41 فرضیه دوم :  هرچه عدم هماهنگی بین قانون اساسی و عرف زمینه سازبیشتر باشد، بروز قانون گریزی  زیادتر می شود. 42 فرضیه سوم : هرچه ناکارآمدی قوانین در جامعه بیشتر باشد بروز قانون گریزی افزایش پیدا می کند. 42 1-5 . نتیجه گیری 45 2-5 . پیشنهادات : 46 منابع : 51     24 قانون گریزی شهروند قانون مدار عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی دانلود مقاله بررسی و مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی در ایران پس از انقلاب اسلامی تا کنون سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی فروشگاه فایل
 • 9 پاورپوینت فیزیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک سرطان پزشکی
 • دانلود پاورپوینت فیزیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک سرطان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # پزشکی حجم 4/19 مگابایت صفحه 9 فرمت pptx 16000 پاورپوینت فیزیولوژی مولکولی و سیتوژنتیک سرطان…

 • 9 Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد برق، الکترونیک، مخابرات
 • دانلود Segmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلد دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 376 بایت صفحه 9 فرمت pdf 6000 Segmentation…

 • 13 پاورپوینت آموزش تدریس حرف ف اول ابتدایی
 • دانلود پاورپوینت آموزش تدریس حرف ف دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اول ابتدایی حجم 2/55 مگابایت صفحه 13 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آموزش تدریس حرف ف دانلود…

 • 4 دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیمی و رمضان 1390 مدیریت
 • دانلود دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مقیمی و رمضان 1390 دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 134/3 کیلوبایت صفحه 4 فرمت docx 15000 دانلود پرسشنامه رضایت شغلی…

 • 45 مبانی نظری وقف در نظام آموزشی فقه،الهیات،معارف
 • دانلود مبانی نظری وقف در نظام آموزشی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 106 بایت صفحه 45 فرمت doc 24000 مبانی نظری وقف در نظام آموزشی…

 • 56 پاورپوینت اخلاق حرفه ای در 56 اسلاید مدیریت
 • دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در 56 اسلاید دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 67/76 کیلوبایت صفحه 56 فرمت pptx 14000 پاورپوینت اخلاق حرفه ای در…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *