5 تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک مهندسی برق

دانلود تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی برق حجم 54 بایت صفحه 5 فرمت doc 12000 تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک تبدیل موجک مانند یک فیلتر عمل می کند و اگر فرکانس هایی به غیر از فرکانس قدرت در سیگنال وجود داشته باشد انرژی آن ها را مشخص می کند تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک      چكیده:   پدیده های کیفیت توان در رنج وسیع و طول زمانی متفاوت و دامنه های مختلف اتفاق می افتد. بنابراین آنالیز موج برای شناسایی این پدیده ها مشکل است. تبدیل موجک یک ابزار قوی و یک روش کارا جهت شناسایی و دسته بندی این پدیده ها به شمار می رود. در تحلیل موجک، سیگنال به سطوح فرکانسی مختلف تجزیه می شود و هر سطح اطلاعات خاصی در باند فرکانسی مربوطه به ما می دهد. تبدیل موجک مانند یک فیلتر عمل می کند و اگر فرکانس هایی به غیر از فرکانس قدرت در سیگنال وجود داشته باشد انرژی آن ها را مشخص می کند. انواع پدیده ها با فرکانس های مختلف از جمله فلیکر، مولفه DC، حالت های گذرا و شکاف با توجه به انرژی سطوح مختلف فرکانس قابل تشخیص هستند. مشخصات این پدیده ها با بررسی جزئیات سطوحی که حاوی باند فرکانسی پدیده مربوطه هستند اندازه گیری می شوند]1[.      كلید واژه: کیفیت توان تبدیل موجک تشخیص طبقه بندی استخراج ویژگی     مقدمه     در بررسی کیفیت توان سیستم ابتدا باید آلودگی های موجود تشخیص داده شوند. برای مقابله با انواع آلودگی های مختلف در شبکه لازم است كه  نوع اغتشاش را شناخت و از روی آن منبع وقوع آن را یافته و کنترل کرد]1[. یا اینکه برای جبران سازی آن در شبکه روشی را پیشنهاد داد. مشخصات کیفی پدیده های موجود در سیستم و تعیین مقدار تلفاتی که بر سیستم تحمیل می کند مشخص کننده روش و مقدار جبران سازی است. بنابراین شناسایی و تعیین مقدار هر پدیده و تحلیل آن ها مسئله بسیار مهمی در تکمیل بررسی کیفیت توان است.‌      فهرست مطالب تشخیص و طبقه بندی پدیده های کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک 1 چكیده: 1 كلید واژه-: 1 مقدمه 1 تبدیل موجک 1 شرح روش 2 3-1   شناسایی و اندازه گیری هارمونیک ها 3 3-2   تشخیص میان هارمونیک ها 3 3-3   تشخیص زمان خطا در سیگنال 3 3-4   دسته بندی انواع خطا 3 3-5تشخیص انواع پدیده های کوتاه مدت، بلند مدت و گذرا 3 4.   نتیجه گیری 4 5.   پیشنهادات 4 مراجع 4   12 کیفیت توان تبدیل موجک طبقه بندی پدیده های کیفیت توان همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق برق
 • 26 پاورپوينت توپولوژی (هم بندی) شبکه های محلی مهندسی کامپیوتر
 • دانلود پاورپوينت توپولوژی (هم بندی) شبکه های محلی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مهندسی کامپیوتر حجم 268/92 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 15000 پاورپوينت توپولوژی (هم بندی)…

 • 20 پاورپوینت آشنایی با نظام بهداشت و درمان برزیل بهداشت عمومی
 • دانلود پاورپوینت آشنایی با نظام بهداشت و درمان برزیل دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # بهداشت عمومی حجم 925/85 کیلوبایت صفحه 20 فرمت ppt 12000 پاورپوینت آشنایی با…

 • 76 رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق و بررسی دیدگاه صاحبنظران روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق و بررسی دیدگاه صاحبنظران دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 187/76 کیلوبایت صفحه 76 فرمت docx 27000…

 • 75 کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم فنی و مهندسی
 • دانلود کتاب اقتصاد منطقه ای (تئوری و مدلها) دکتر مجید صباغ کرمانی ، فصل اول و دوم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فنی و مهندسی حجم 4/7…

 • 26 پاورپوینت آنالیز درخت خطا آمار
 • دانلود پاورپوینت آنالیز درخت خطا دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # آمار حجم 337/11 کیلوبایت صفحه 26 فرمت pptx 8000 پاورپوینت آنالیز درخت خطا دانلود پاورپوینت آنالیز درخت…

 • 33 دانلود پاورپوینت مذاکرات تجاری بین المللی حسابداری
 • دانلود دانلود پاورپوینت مذاکرات تجاری بین المللی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # حسابداری حجم 514/03 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 19000 دانلود پاورپوینت مذاکرات تجاری بین المللی…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *