49 ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 341/81 کیلوبایت صفحه 49 فرمت docx 19000 ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی پرخاشگری که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.      از نظر فرويد (1966) پرخاشگري در انسان نماينده ي غريزه ي مرگ است که در مقابل غريزه ي زندگي در فعاليت است؛ يعني، در حالي غريزه ي زندگي ما را در جهت ارضاي نيازها و حفظ بقا هدايت مي کند، غريزه ي مرگ به صورت پرخاشگري مي کوشد به نابود کردن و تخريب کردن بپردازد. اين غريزه چنانچه بتواند ديگران را نابود مي کند و از بين مي برد و اگر نتواند ديگران را هدف پرخاشگري و تخريب قرار دهد، به جانب خود متوجه شده و به صورت خودآزاري و خودکشي  جلوه گر  مي شود . بنابراين ، از نظر فرويد پرخاشگري حالتي مخرب و منفي دارد (اکبري، 1381).       تعريف مفهومي پرخاشگري  پرخاشگري معمولاً به رفتاري اطلاق مي شود که « قصد» آن صدمه رساندن )جسماني يا کلامي) به فرد ديگر يا نابود کردن دارايي افراد است. انواع گوناگوني از پاسخ هاي پرخاشگرانه وجود دارند که انواع مختلفي از محرک هاي دروني و بيروني آنها را فرا مي خوانند (اکبري، 1381) .     تعريف عملياتي پرخاشگري در پژوهش حاضر، جهت تعيين نوع (کلامي و فيزيکي) و ميزان پرخاشگري از مقياس پرخاشگري باس و پري (AQ) استفاده شده است. نمره شركت كننده در اين نشان دهنده نوع و ميزان پرخاشگري در فرد مي‌باشد.              فهرست مطالب تعریف نظری پرخاشگری تعریف عملیاتی پرخاشگری فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پرخاشگری 2-6-پرخاشگري    4 2-6-1-تعريف پرخاشگري    7 2-6-2-انواع پرخاشگري    7 2-6-2-1نظريه هاي پرخاشگري    9 2-6-2-1-1-نظريه فرديت زدايي پرخاشگري زيمباردو    9 2-6-2-1-2-نظريه انسانيت زدايي- پرخاشگري فشباخ    10 2-6-2-1-3-نظريه انتقال برانگيختگي    10 2-6-2-1-4-نظريه درونگرايي- برونگرايي آيزنک    11 2-6-2-1-5-مدل شرمساري- پرخاشگري تانگني    11 2-6-2-1-6-مدل پرخاشگري- پرخاشگري    12 2-6-2-1-7-رفتار پرخاشگرانه در مراحل رشد کودکي و نوجواني    12 2-6-3-عوامل خطر ساز پرخاشگري    14 2-6-3-1-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب کودک    15 2-6-4-عوامل خطرساز موثر در پرخاشگري از جانب والدين    16 2-6-4-1-اسنادهاي نادرست والدين به عنوان عامل خطر ساز پرخاشگري    16 2-6-4-2-ويژگي هاي فردي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    17 2-6-5-روابط پدر – مادر به عنوان عامل خطر ساز در پرخاشگري    19 2-6-5-1-تعامل والدين- کودک به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    20 2-6-5-2-ساير تعاملات اجتماعي والدين به عنوان عامل خطرساز در پرخاشگري    22 2-6-6-مداخلات در زمينه پرخاشگري    23 2-6-6-1-روان تحليلگري    24 2-6-6-2-رويکرد عقلاني-عاطفي-رفتاري    25 2-6-6-3-رويکرد شناختي-رفتاري    26 2-6-6-4-ديدگاه يادگيري اجتماعي    28 پيشينه پژوهشي    29 منابع و مآخذ منابع فارسی     منابع انگلیسی   19000 فصل دوم پایان نامه پرخاشگری مبانی نظری پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری پیشینه داخلی پرخاشگری پیشینه خارجی پرخاشگری پیشینه پژوهش پرخاشگری چارچوب نظری پرخاشگری تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری
 • 17 پاورپوينت فصل هفتم علوم هشتم ابتدايی مبحث الفبای زيست فناوری هشتم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوينت فصل هفتم علوم هشتم ابتدايی مبحث الفبای زيست فناوری دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # هشتم (دوره اول متوسطه) حجم 1/77 مگابایت صفحه 17 فرمت pptx…

 • 289 بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه فقه،حقوق،الهیات
 • دانلود بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،حقوق،الهیات حجم 244 بایت صفحه 289 فرمت doc 145000 بررسی فقهی محاربه در مذاهب پنجگانه…

 • 42 ادبیات نظری و پیشینه تجربی نارسایی هیجانی روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی نارسایی هیجانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # روانشناسی و علوم تربیتی حجم 80/42 کیلوبایت صفحه 42 فرمت docx 21000 ادبیات نظری و…

 • 28 بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی علوم اجتماعی
 • دانلود بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # علوم اجتماعی حجم 448 بایت صفحه 28 فرمت pdf 12000 بررسی…

 • 15 علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج فقه،الهیات،معارف
 • دانلود علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در حجاج دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # فقه،الهیات،معارف حجم 125 بایت صفحه 15 فرمت doc 8000 علل عدم تحقق آثار…

 • 33 پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر کامپیوتر و IT
 • دانلود پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # کامپیوتر و IT حجم 669/04 کیلوبایت صفحه 33 فرمت pptx 10000 پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر پاورپوینت شبیه…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *