47 طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز (3900 تومان) برق، الکترونیک، مخابرات

دانلود طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز (3900 تومان)

دانلود

سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # برق، الکترونیک، مخابرات حجم 171 بایت صفحه 47 فرمت doc 3900 طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز (39 ) پایان نامه مقطع كارشناسی رشته الکترونیک با عنوان طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز دانلود پایان نامه رشته الکترونیک طراحی و ساخت شمارندة فرکانس تا یک گیگاهرتز   ویژگی های دستگاه اندازه گیری اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را ، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان می شود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه  به کار می رود، دقیقا معلوم ومورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه اندازه گیری باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد.   هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه  اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود. 1-گستره ی اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد. 2-ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه ی تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که می تواند توسط دستگاه، اندازه گیری شود. 3-حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری با بیشترین بودن حساسیت،  اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است اما معمولا گستره ی اندازه گیری کم می شود. 4-درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت معمولا با افزایش گستره ی اندازه گیری درستی کم میشود(یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد) 5-دقت: نشان دهنده ی میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان می دهد.     فهرست   فصل اول 1 اندازه گیری فرکانس 1 1-1- ویژگی های دستگاه اندازه گیری 2 1-2- کالیبراسیون(برسنجیدن) 4 1-3- تنظیم دستگاه اندازه گیری 4 1-4- قسمت های مختلف دستگاه های اندازه گیری 4 1-5- اندازه گیری فرکانس 6 1-6- تقسیم بندی باندها وفرکانس ها 6 1-7- فرکانس متر هاو مدارات ارائه شده برای آن 7 1-7-1- فرکانس متر های آنالوگ 8 شکل 1-5-بایاس مستقیم 1 شکل 1-6-بایاس معکوس 11 شکل1-7-MAGIC-T 11 1-7-2- فرکانس متر های دیجیتال 12 فصل دوم 14 پیش تقسیم کننده و شکل دهنده ی سیگنال 14 2-1- بخش تقسیم کننده ی فرکانس 15 شکل 2-1-شمارنده ونسبت تقسیم های به دست آمده 16 شکل 2-2-شکل موج پایه های شمارنده 16 شکل 2-3-شمارنده 4 بیتی 17 شکل2-4-بلوک دیاگرام کلی تقسیم کننده ها 18 2-1-1- معرفی تقسیم کننده SP874 18 2-2- قسمت تقویت و شکل دهی سیگنال 19 شکل 2-5-بخش تقویت و شکل دهی سیگنال 2 شکل 2-6-تعیین نقطه کار ترانزیستور 21 شکل 2-7- منحنی هیسترزیس تراشه اشمیت تریگر 22 فصل سوم 23 کنترل و شمارش تعداد پالس ها 23 3-1- کلاک سیستم 24 3-1-1- توزیع کلاک سیستم 24 شکل3-1-توزیع کلاک میکرو 25 3-1-2- منابع کلاک سیستم: 26 شکل 3-2-اسیلاتور کریستالی 27 شکل 3-3-اسیلاتور RC خارجی 28 اسیلاتورRC  کالیبره شده داخلی 28 شکل 3-4-کلاک خارجی 29 اسیلاتور تایمر/ کانتر 29 3-2- تایمر / کانتر ها 3 3-2-1- تایمر / کانتر یک 3 3-2-2- تایمر/کانتر دو 31 3-3- نمایش اطلاعات 32 3-3-1- پیکره بندی و ارتباط LCD با میکروکنترلر AVR 34 شکل 3-5-اتصال LCD به پورت A میکرو 35 فصل چهارم 35 تشریح عملی پروژه 35 4-1- تغذیه مدار 36 شکل 4-1-مدار تغذیه 36 شکل 4-2-افزایش ولتاژ رگولاتور 37 4-2- تعیین عملکرد دستگاه 37 شکل 4-3-تغییر عملکرد به وسیله رله 38 4-3- قسمت تقسیم و شکل دهی سیگنال ورودی 38 شکل 4-4-قسمت ورودی مدار 39 4-4- شمارش پالس ها و کنترل مدار 4 شکل 4-5-نحوه اتصال کریستال ها به میکرو 41 4-5- نرم افزار پروژه 42 4-5-1- برنامه 42 مراجع: 46   39 دانلود پایان نامه الکترونیک طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز شمارنده فرکانس ساخت شمارنده فرکانس طراحی شمارنده فرکانس طراحی و ساخت شمارنده فرکانس دانلود پروژه طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز
 • 45 پاورپوینت مدرسه باوهاوس و آنالیز سایت معماری
 • دانلود پاورپوینت مدرسه باوهاوس و آنالیز سایت دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # معماری حجم 1/6 مگابایت صفحه 45 فرمت pptx 18000 پاورپوینت مدرسه باوهاوس و آنالیز سایت…

 • 71 پاورپوینت بررسی اولویت های تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گوناگون
 • دانلود پاورپوینت بررسی اولویت های تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # گوناگون حجم 278/74 کیلوبایت صفحه 71 فرمت ppt 27000 پاورپوینت بررسی اولویت…

 • 112 پاورپوینت دانشگاه کارآفرین استلزامات و بایدها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت دانشگاه کارآفرین استلزامات و بایدها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 7/4 مگابایت صفحه 112 فرمت pptx 25000 پاورپوینت دانشگاه کارآفرین استلزامات و بایدها…

 • 42 پاورپوینت انواع قدرت در سازمانها مدیریت
 • دانلود پاورپوینت انواع قدرت در سازمانها دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # مدیریت حجم 941/44 کیلوبایت صفحه 42 فرمت ppt 12000 پاورپوینت انواع قدرت در سازمانها دانلود پاورپوینت…

 • 252 پاورپوینت کتاب و درس اقتصاد خرد مولف : دکتر جمشید پژویان اقتصاد
 • دانلود پاورپوینت کتاب و درس اقتصاد خرد مولف : دکتر جمشید پژویان دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # اقتصاد حجم 6/95 مگابایت صفحه 252 فرمت pptx 21000 پاورپوینت…

 • 24 پاورپوینت زیبایی آفرینش درس اول کتاب فارسی نهم نهم (دوره اول متوسطه)
 • دانلود پاورپوینت زیبایی آفرینش درس اول کتاب فارسی نهم دانلود سایت فایلینا بروز ترین وب در زمینه مقالات کاربردی, مهندسی و سایر رشته ها میباشد معتبر # نهم (دوره اول متوسطه) حجم 2/94 مگابایت صفحه 24 فرمت pptx 8000 پاورپوینت…

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *